Brunon Hołyst

 • -20%
  Kryminalistyka

  Kryminalistyka

  Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 175,20 zł 219,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Kryminologia

  Kryminologia

  Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś - przestępczość jako zjawisko społeczne. Holistyczne podejście do...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 175,20 zł 219,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Suicydologia

  Suicydologia

  Suicydologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, ściśle powiązana z psychologią, pedagogiką, socjologią oraz innymi naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, która opisuje zjawisko samobójstwa na podstawie analizy obiektywnych danych.Rocznie na świecie w wyniku samobójstwa umiera...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Przeciwko życiu T.3 Wymiar kryminologiczny...

  Przeciwko życiu T.3 Wymiar kryminologiczny...

  W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe).
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 132,05 zł 139,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -14%
  eBook Doprawdy litość to zbrodnia pdf

  eBook Doprawdy litość to zbrodnia pdf

    Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 30,14 zł 34,95 zł
  Plik do pobrania
 • -5%
  Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka

  Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka

  Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 223,25 zł 235,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -16%
  Przeciwko życiu T.2 Determinanty społeczne...

  Przeciwko życiu T.2 Determinanty społeczne...

  Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza „Przeciwko życiu” została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 116,76 zł 139,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -16%
  Przeciwko życiu T.1 Perspektywy badawcze...

  Przeciwko życiu T.1 Perspektywy badawcze...

  O serii PRZECIWKO ŻYCIU Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza „Przeciwko życiu” została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 108,36 zł 129,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  eBook Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2 mobi epub

  eBook Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2 mobi epub

  Drugi tom książki Profesora Brunona Hołysta poświęconej czynnikom zakłócającym ład społeczny. Tom pierwszy dotyczył kontekstów badań nad przejawami patologii społecznej, tom drugi zawiera analizę poszczególnych kategorii zagrożeń ładu społecznego.Część pierwszą poświęcono destruktywnym zachowaniom...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 63,20 zł 79,00 zł
  Plik do pobrania
 • -5%
  Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

  Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

  Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 160,55 zł 169,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4

  Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4

  W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 108,30 zł 114,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Bezpieczeństwo społeczeństwa 3

  Bezpieczeństwo społeczeństwa 3

  Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 94,05 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Bezpieczeństwo jednostki

  Bezpieczeństwo jednostki

  Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzkiego gatunku, potrzeba, wartość, stan świadomości, prawo człowieka. Wszystkie wymiary przenikają się, a...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 89,30 zł 94,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze Tom 1

  Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze Tom 1

  Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzkiego gatunku, potrzeba, wartość, stan świadomości, prawo człowieka. Wszystkie wymiary przenikają się, a...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,80 zł 84,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

  Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

  Drugi tom książki prof. Brunona Hołysta poświęcony jest tematyce ładu społecznego i czynnikom go zakłócającym. Publikacja jest bardzo ciekawą analizą zagrożeń ładu społecznego, jakie obserwujemy i z którymi musimy sobie radzić w obecnych czasach.W książce omówiono:destruktywne zachowania skierowane...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 94,05 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Zagrożenia ładu społecznego. Tom 1

  Zagrożenia ładu społecznego. Tom 1

  Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego (moralny i etyczny, psychologiczny, biologiczny, prawny, społeczno-kulturowy, mikrospołeczny). Autor dokonał...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 75,05 zł 79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  Policja na świecie

  Policja na świecie

  Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom, jak: zarządzanie policją, system administracji policji, style działania policji, stres traumatyczny w pracy policjanta, osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej policjantów,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 175,20 zł 219,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Wiktymologia

  Wiktymologia

  Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygno-wano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak:wiktymologia kulturowa,teoretyczne perspektywy wiktymizacji kryminalnej,wiktymizacja osób o odmiennej orientacji...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 189,05 zł 199,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  Terroryzm. Tom 1 i 2

  Terroryzm. Tom 1 i 2

  Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w sytuacji, gdy terroryzm -mimo swej długiej historii - osiągnął zupełnie nową jakość. Książka jest...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 215,20 zł 269,00 zł
  wysyłka w 5 dni

Bestsellery - książki socjologiczne

Nowości - książki socjologiczne