Autor Anna Janus-Sitarz

Anna Janus-Sitarz z wykształcenia jest literaturoznawcą i dydaktykiem literatury. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Prof. Janus-Sitarz prowadzi zajęcia z zakresu dydaktyki literatury i edukacji teatralnej. Jest także kierownikiem licznych projektów badawczych, redaktorem naukowym cenionych serii wydawniczych oraz współautorką podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej: "Barwy epoki" i "Lustra świata".