Autor Andrzej Persona

Andrzej Persona jest wykładowcą i pracownikiem naukowym Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1981 roku zdobył tytuł doktora nauk chemicznych. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dr Persona specjalizuje się w chemii środków bioaktywnych i analityce. Jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny chemii, fizyki i biologii, a także podręczników dydaktycznych, wykorzystywanych w szkołach i na uczelniach wyższych.