Adam Michnik

Polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny - te określenia mówią same za siebie o formach dzieł wydawanych pod autorstwem lub współautorstwem Adama Michnika. Jego teksty kierowane są w większości do osób interesujących się historią (polski i państw ościennych) oraz polityką. Słyną jednak z przystępnego języka i mogą okazać się odpowiednie dla czytelników chcących pogłębić wiedzę na temat środowisk politycznych od połowy zeszłego stulecia do czasów obecnych. Pisane są od strony bardziej praktycznej i mającej więcej wspólnego ze środowiskiem zwykłych obywateli niż mają to w zwyczaju podręczniki do historii.

Adam Michnik to urodzony w 1946 roku w Warszawie jeden z głównych organizatorów demokratycznej opozycji w PRL-u w latach 1968-1989; dziennikarz i redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” od 1989 roku, ma aktywny wpływ na kształtowanie opinii publicznej w kwestiach historii i polityki. Jako członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wyróżniony został orderem Orła Białego 2010 roku.

Jego wypowiedzi na temat działań politycznych, obecnej sytuacji w Polsce i Europie, stosunków naszego kraju z sąsiadami oraz kondycji Polaków jako narodu można znaleźć w licznych zbiorach esejów oraz wywiadów, takich jak „Dialogi” (rozmowa o sytuacji polityczno-społecznej i drodze rozwoju, jaką wybrała współczesna Rosja) czy „Takie czasy… rzecz o kompromisie” (przemyśleniach na temat okresu formowania się Solidarności).

Jako jeden z rozmówców przeprowadzonej przez Jacka Żakowskiego rozmowy filozoficznej zatytułowanej „Między panem a plebanem” ukazuje analizę całkowicie odmiennych w czasach PRL-u światopoglądów pomiędzy przedstawicielem Kościoła Katolickiego - ks. Józefem Tischnerem a środowiskiem antykomunistycznym, do którego sam należał. Michnik zapewnia jednak, że w okolicznościach doświadczeń z połowy ubiegłego stulecia, nawet między tak odmiennymi tradycjami może zawiązać się nić przyjaźni.

Największą kolekcją prac tego autora jest cykl „Dzieła wybrane Adama Michnika”, na który składają się w większości testy przez lata publikowane w czasopismach: „Krytyka”, „Kultura”, „Polityka” i wielu innych. W zależności od wybranego tomu znajdziemy tam wypowiedzi na temat kościoła, stronnictw politycznych i ustrojów społecznych w Polsce, miejsca Polski wśród krajów europejskich oraz wartości, którymi powinien kierować się współczesny patriota.