Autor Adam Kalbarczyk


Adam Kalbarczyk jest magistrem filologii polskiej, doktorem nauk humanistycznych, adiunktem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Twórca Międzynarodowych Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lublinie. Swoją działalność badawczą skupia głównie na badaniach nad liryką w świetle ustaleń pragmatyki językowej, aksjologii literackiej, wersologii i retoryce tekstu literackiego.

Dr Kalbarczyk jest autorem i współautorem licznych artykułów, rozpraw, prac naukowych i podręczników szkolnych. Pisze także teksty okolicznościowe, publicystyczne, popularne i recenzje, które są publikowane na przykład w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”. Adam Kalbarczyk w 2009 roku otrzymał Medal dla Wersologii polskiej na XIV Targach Edukacyjnych w Kielcach, natomiast w 2013 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.