Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 • Wybrane problemy z mikroekonomii. Zadania

  Prezentowany zbiór ćwiczeń do studiowania mikroekonomii jest w założeniu uzupełnieniem podręcznika "Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe" autorstwa T. Kamińskiej, B. Kubskiej-Maciejewicz i J. Laudańskiej-Trynki.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,58 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • Francuska szlachta liberalna a rewolucja

  Książka Francuska szlachta liberalna a rewolucja analizuje złożone relacje francuskiej szlachty liberalnej z Rewolucją Francuską. Stawiamy w niej pytanie, dlaczego wielu przedstawicieli francuskiej szlachty tak chętnie przyłączyło się do Rewolucji, nie tylko biorąc w niej czynny udział, lecz...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,11 zł 29,40 zł
  w magazynie
 • Mądrość chińskich aforyzmów

  Jednym z najbardziej znanych osiągnięć chińskiej kultury jest aforystyka, w której Chińczycy zawarli mądrość wielkich filozofów i unikalny sposób myślenia o człowieku oraz jego miejscu w świecie. Chińskie aforyzmy są znane i wykorzystywane w różnych dziełach, jednak często nie poddaje się ich...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -6%
  Sztuki w służbie terroru. O rewolucji w kulturze..
  Nowość

  Sztuki w służbie terroru. O rewolucji w kulturze..

  Przestrzeń rewolucyjnych uroczystości musiała wypełnić muzyka. Okazuje się bowiem, że wiekuista cisza nieskończonych przestrzeni przerażała nie tylko Pascala i jego epokę, siejąc powszechną grozę! To właśnie muzyka została wprzęgnięta w służbę rewolucji francuskiej bardziej niż inne sztuki. I to...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 33,56 zł 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Radiochemia środowiska

  Treścią książki są następujące zagadnienia: budowa materii, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, odziaływanie promieniowania jonizującego z materia żywą (w tym radioliza i dozymatria), normy ochrony radiologicznej, pochodzenie sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w środowisku...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście...

  Rok 1918 to przełomowa data nie tylko w dziejach Polski czy Europy, ale i całego świata. W wyniku Wielkiej Wojny, będącej kulminacją konfliktów między nowymi a starymi imperiami przełomu XIX i XX w., powstał nowy ład polityczny na naszym kontynencie. Dawne mocarstwa uległy przeobrażeniu, osłabieniu...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • The New Face of the World Trade Organization

  This book is an attempt to draw attention to the significance of the WTO in international economic diplomacy. It fills a gap among publications on the multilateral trading system, and it addresses tendencies and challenges confronting the functioning of the WTO. The content makes the book unique...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 27,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Tablety i smartfony w szkole

  Przedmiotem badań, których wyniki są omawiane w książce, jest uczenie się wspomagane technologiami mobilnymi. Badania empiryczne stanowiące podstawę tej pracy były prowadzone w ciągu trzech lat w pomorskich szkołach podstawowych, w których wdrożono technologie mobilne tablety i smartfony w dwóch...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej T.1

  Skrypt "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej" stanowić ma pomoc w zdobywaniu podstaw teoretycznych w zakresie problematyki wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych. Każdy z 17 bloków tematycznych zakończony jest zestawem pytań i zagadnień, których celem jest sprawdzenie stopnia przygotowania...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce

  Niniejsza monografia jest próbą wypełnienia luki badawczej w zakresie określania dynamiki cen na rynku nieruchomości. Studia teoretyczne i badania empiryczne zawarte w tej pracy nakierowane są zasadniczo na problem poprawności i obiektywności ustalania wartości nieruchomości w Polsce, badany przez...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Matematyka dyskretna

  Jest to kolejne, poprawione, wydanie. Głównym celem przedstawionego wykładu jest przygotowanie do dalszego studiowania informatyki, a w szczególności do nauki projektowania algorytmów. Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z tzw. matematyki dyskretnej, czyli z arytmetyki, kombinatoryki, funkcji...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -3%
  Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla...

  Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla...

  Większość programów nauczania języków obcych skierowana jest na kształtowanie wielu umiejętności językowych, które zapewniają poprawną i skuteczną komunikację w danym języku. Tymczasem nawyki fonetyczne języka obcego u uczniów, którzy rozpoczynają naukę języka w wieku powyżej 15 lat, są trudne do...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,44 zł 25,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -6%
  Oblicza lingwistyki w XXI wieku: obiekty, metody..
  Nowość

  Oblicza lingwistyki w XXI wieku: obiekty, metody..

  Pomysł tejksiążki zrodził się wtrakcie współpracy wykładowców istudentów zróżnych krajów wramach programu Erasmus+. Wykłady, spotkania, rozmowy, kontakt wykładowców-specjalistów zestudentami udowodniły szeroki zakres współczesnej lingwistyki: różnorodność obiektów badawczych, niejednorodność bazy...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 31,58 zł 33,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -6%
  Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce
  Nowość

  Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce

  Monografia zawiera wyniki badań taksonomicznych oraz chemataksonomicznych wraz z analizą powiązań filogenetycznych między taksonami Parmelia barrenoae, P. ernstiae, P. omphalodes, P. pinnatifida, P. saxatilis, P. submontana oraz P. sulcata występującymi w Polsce. Przebadano 3560 okazów Parmelia...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,61 zł 31,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -6%
  Stwardnienie rozsiane a rodzina
  Nowość

  Stwardnienie rozsiane a rodzina

  Stwardnienie rozsiane zajmuje szczególne miejsce wśród chorób przewlekłych. W przebiegu schorzenia rozwijają się objawy neurologiczne, psychiatryczne i psychologiczne, zmieniające całkowicie życie pacjenta i jego rodziny.Choroba niweczy plany życiowe, stając się źródłem stresu i dyskomfortu...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 27,64 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Tygiel Skandynawistyczny

  Region nordycki to obszar inspirujący i różnorodny pod względem kulturowym i językowym - co pokazują w swoich artykułach autorzy antologii. W zbiorze tekstów młodzi badacze podejmują zagadnienia między innymi z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o kulturze i nauk społecznych....
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  W poszukiwaniu tożsamości T.6

  Tożsamość zawsze aktywuje się w sytuacji kontaktu z odmiennością. Stąd znaczenie różnych wymiarów tożsamości zależy od typu zróżnicowania, którego doświadcza jednostka.Mirosław SobeckiSzósty tom cyklu monografii, których tematyka oscyluje wokół szerokiego zakresu zagadnień związanych z językową...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Rekcije. 1000 srpskih i poljskih glagola

  Mimo że język serbski i polski jako języki słowiańskie są stosunkowo bliskie, związki czasownika z wyrazami, które się z nim łączą w konstrukcjach przyimkowych i bezprzyimkowych, są w nich odmienne. Różnice w połączeniach i dopełnieniach czasowników w dwóch językach słowiańskich mogą przyczyniać...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 46,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Das Polnische im Spiegel des Deutschen

  Die Arbeit ist in erster Linie als akademisches Studienbuch zur Kontrastiven Linguistik Deutsch-Polnisch fr Studenten und Doktoranden gedacht. Sie setzt sich aus acht Kapiteln un einer umfangreichen Bibliographie zusammen. Das erste Kapitel schildert im Abriss die Geschichte kontrastiver...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 27,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Przemiany na rynku pasażerskich usług transport.

  Monografia została przygotowana przez znanych specjalistów i ekspertów zajmujących się transportem, szczególnie problematyką transportu miejskiego. Ich głównym celem było zebranie wyników badań i analiz prowadzonych przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych na temat funkcjonowania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 33,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Seppuku jako przykład procesu normatywizacji..

  Masz w zwyczaju zasiadać wieczorem w wygodnym fotelu z książką w ręku? Czym jest zwyczaj? W jaki sposób zwyczaj staje się prawem? Jaka była rola zwyczaju w procesie kształtowania się Japonii? Autorka zabiera czytelnika w podróż po średniowiecznej Japonii, tłumacząc po drodze, w jaki sposób zwyczaj...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Brown and red algae from the Southern Baltic Sea

  This handbook will be a very useful tool for people interested in marine macroalgae (Rhodophyta and Phaeophyceae), especially for those from the Southern Baltic and the Gulf of Gdańsk. Baltic Sea with its low salinity and its dominant sandy bottom hosts very interesting communities and species...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  W kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego

  Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytaniadotyczące zagadnień współpracy międzyorganizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami.Autorka wychodzi od przedstawieniazmieniającejsię roliuniwersytetu na przestrzeni stuleci, jako instytucji pełniącej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Poljsko srpske knjievne veze prevodi i recepcija

  Publikacja napisana w języku serbskim, została poświęcona polsko-serbskim związkom literackim i teatralnym, a także literaturze serbskiej wśród Polaków. Powstała na podstawie tłumaczeń książek, artykułów w czasopismach, gazetach i antologiach, opracowań literacko-historycznych i bibliografii. Autor...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Osada w Dębczynie

  Opracowano dzieje osady w Dębczynie, powiat Białogard, stanowisko 6, jednej z ważniejszych w źródłach archeologicznych pochodzących z Pomorza. Wyniki tych ustaleń ujęto na tle problematyki skupiska osadniczego w rejonie tej osady (dorzecze Parsęty), a następnie owe ustalenia przełożono na...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 63,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Uniwersytet Gdański struktury, postacie...T.1

  Bodźcem do powstania niniejszego zbioru był konkurs na wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. konferencja Uniwersytet Gdański i jego historia" (nie odbyła się w tym terminie ze względu na obostrzenia związane...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Polityka i media a kryzys zaufania

  Wypracowanie spójnej polityki informacyjnej państwa oraz powiązanej z nią polityki medialnej prowadzonych w atmosferze zaufania, wolnych od manipulacji i zastępowania rzetelnych informacji fake newsami, których rozpowszechnianie prowadzi do destabilizacji międzynarodowego ładu staje się...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 44,10 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw...

  Zamiarem niniejszej pracy zbiorowej jest ukazanie przemian kulturowych, przede wszystkim społecznych i gospodarczych, jakie zachodziły na wskazanym obszarze w przestrzeni czasowej równie obszernej, od średniowiecza (nawet XIII w.) po wiek XIX, a więc od czasów kształtowania się zrębów społeczeństwa...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Świat wirtualnych obrazów a edukacja

  Publikacja składa się z trzech odrębnych części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i definije pojęcie wirtualnej rzeczywistości. Rzeczywistość może być ujmowana w kategoriach: empirycznej, potencjalnej i quasi-rzeczywistości. W treściach zostały wyróżnione dwa obszary: epistemologii filozoficznei...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 23,10 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Finanse behawioralne mikro, małych i średnich..

  Monografia obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu finansów behawioralnych przedsiębiorstw, takie jak: racjonalność zachowań, heurystyki, mentalne księgowanie, osobowość przedsiębiorcza, nastawienie do ryzyka, motywy podejmowania działalności, emocje, nadmierna pewność siebie, efekt naśladownictwa,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin