Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

 • -10%
  Czujniki. Mechatronika samochodowa

  Czujniki. Mechatronika samochodowa

  Podręcznik akademicki z cyklu Mechatronika samochodowa,opisujący zasadę działania, budowę i rodzaje czujnikówstosowanych w pojazdach samochodowych. Zawierapodstawowe informacje o pomiarach (pojęcia i definicje,sygnały pomiarowe, elementy toru pomiarowego, przetwarzanieanalogowo-cyfrowe i...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 48,20 zł 53,55 zł
  w magazynie
 • -25%
  Marki współczesnych samochodów osobowych. Leksykon

  Marki współczesnych samochodów osobowych. Leksykon

  Popularny, bogato ilustrowany leksykon zawierający alfabetyczny przegląd blisko 100 najważniejszych marek europejskich, azjatyckich i amerykańskich, pod którymi współcześnie wytwarza się samochody osobowe. Opis każdej marki obejmuje krótki rys historyczny z uwzględnieniem osiągnięć technicznych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,25 zł 63,00 zł
  w magazynie
 • -12%
  Podstawy sieci komputerowych

  Podstawy sieci komputerowych

  Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa...
  Ocena: 5/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 54,21 zł 61,95 zł
  w magazynie
 • -12%
  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych T.1-2

  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych T.1-2

  Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r., bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, diagnozowania i naprawy podwozi oraz nadwozi pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące klasyfikacji, identyfikacji i podstawowych własności...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 66,88 zł 76,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -12%
  Silniki pojazdów samochodowych WKŁ

  Silniki pojazdów samochodowych WKŁ

  Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, głównym zespołom mechanicznym silników spalinowych pojazdów samochodowych oraz ich diagnozowaniu i naprawie. Opisano zagadnienia teoretyczne, dotyczące pracy silnika...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 65,12 zł 74,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Podstawy budowy maszyn

  Podstawy budowy maszyn

  Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy maszyn. Opisano w nim podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:1.39.26/2018
  Cena: Nasza cena: 63,36 zł 72,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -13%
  Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochod.

  Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochod.

  W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne zzakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak równieżwiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:24/2014
  Cena: Nasza cena: 39,95 zł 46,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Elektryczne i elektroniczne wypos. cz.1 WKŁ

  Elektryczne i elektroniczne wypos. cz.1 WKŁ

  Pierwsza część podręcznika poświęconego wyposażeniu elektrycznemu i elektronicznemu pojazdów samochodowych. Charakterystyczną cechą tego podręcznika jest połączenie wiadomości teoretycznych dotyczących budowy i działania poszczególnych zespołów i układów z praktycznymi informacjami o typowych...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,48 zł 46,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Instalacje elektryczne WKŁ

  Instalacje elektryczne WKŁ

  Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,64 zł 53,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Elektryczne i elektroniczne wypos. cz.2 WKŁ

  Elektryczne i elektroniczne wypos. cz.2 WKŁ

  Podręcznik Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum i szkoły policealnej iprzeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.Podręcznik zawiera treści nauczania w zakresie części kwalifikacji M.12....
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,28 zł 56,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Budowa pojazdów samochodowych
  Nowość

  Budowa pojazdów samochodowych

  Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy i działania wszystkich zespołów i układów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące klasyfikacji i identyfikacji pojazdów samochodowych, głównych zasad ich eksploatacji, obsługi i naprawy, budowy poszczególnych...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:1.54.8/2019
  Cena: Nasza cena: 66,88 zł 76,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Podstawy elektrotechniki i elektroniki WKŁ

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki WKŁ

  Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom elektrotechniki i elektroniki, których znajomość jest niezbędna do dalszego kształcenia w zawodzie. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące: istoty prądu elektrycznego, prądu stałego, prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, teorii...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:24/2016
  Cena: Nasza cena: 49,28 zł 56,00 zł
  w magazynie
 • -13%
  Silniki pojazdów samochodowych. Część 2 - P. Zając

  Silniki pojazdów samochodowych. Część 2 - P. Zając

  Podręcznik Silniki pojazdów samochodowych jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Podręcznik zawiera treści nauczania w zakresie części kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:311[52]
  Cena: Nasza cena: 50,51 zł 57,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

  Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

  Książka w dużej mierze jest wynikiem własnych, oryginalnych prac autorki. W poszczególnych rozdziałach opisano problematykę wzrastającego zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i towarzyszącego mu skażenia środowiska, jak również powiększającego się znaczenia źródeł odnawialnych...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 48,73 zł 56,01 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Diagnozowanie podzespołów i zesp. poj. sam.

  Diagnozowanie podzespołów i zesp. poj. sam.

  W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układuprzeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego ihamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz nadwozia. Opisanotakże podstawy badań diagnostycznych pojazdów samochodowych oraz...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 62,12 zł 71,40 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Pomiary elektryczne i elektroniczne

  Pomiary elektryczne i elektroniczne

  Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony pomiarom elektrycznym i elektronicznym. Opisano w nim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania pomiarów, z pomiarami wielkości elektrycznych (w tym...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:1.22./2018
  Cena: Nasza cena: 57,20 zł 65,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochod.

  Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochod.

  Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony naprawie mechanicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas naprawy pojazdów samochodowych, zasad organizacji pracy i wyposażenia zakładów napraw pojazdów...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:4/2017
  Cena: Nasza cena: 66,00 zł 75,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

  W podręczniku przedstawiono zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Omówiono wszystkie występujące w nowoczesnych...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 68,73 zł 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Technologia transportu kolejowego

  Technologia transportu kolejowego

  W książce w przystępny sposób opisano zagadnienia związane z technologią kolejowych przewozów ładunków i osób, w tym m.in.:zarys kolejowego procesu przewozowego,drogi kolejowe i ich elementy składowe oraz zasady ich utrzymania i naprawy,kolejowe punkty eksploatacyjne (posterunki ruchu, punkty...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,16 zł 58,80 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Elementy wykonawcze układu sterowania silnika...
  Nowość

  Elementy wykonawcze układu sterowania silnika...

  Praktyczny poradnik dotyczący elementów wykonawczych układów sterowania współczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. Opisano funkcje samodiagnozy oraz podstawy układów wtryskowych benzyny i oleju napędowego, a następnie różne rodzaje zaworów...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 48,72 zł 56,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli

  Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli

  Rafał Dmowski
  Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r., bogato ilustrowany podręcznik poświęcony diagnozowaniu mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów motocykli. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu napędowego,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:MEN: 1.47.1/2019
  Cena: Nasza cena: 46,20 zł 53,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Układy wtryskowe Common Rail w prakt. warszt. w.3

  Układy wtryskowe Common Rail w prakt. warszt. w.3

  Praktyczny poradnik fachowy zawierający opis budowy, sprawdzania i diagnostyki sterowanych elektronicznie zasobnikowych układów wtryskowych Common Rail, powszechnie stosowanych w silnikach wysokoprężnych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Opisano sposoby sprawdzania niewymagające...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 56,55 zł 65,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Sztuka elektroniki. Część 1 i 2

  Sztuka elektroniki. Część 1 i 2

  Po dwudziestu pięciu latach nowe, gruntownie zmienione polskie wydanie cieszącej się ogromnym powodzeniem Sztuki elektroniki, powszechnie uznanej za najlepszy podręcznik, a zarazem vademecum projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych. Poprzednie wydania tej książki,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 207,93 zł 239,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

  Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasady montażu układów instalacyjnych, metody montażu instalacji elektrycznych, dobór i montaż zabezpieczeń...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 66,00 zł 75,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -14%
  Technika transportu ładunków

  Technika transportu ładunków

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 59,68 zł 69,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  BMW serii 1 od września 2004 do sierpnia 2011

  BMW serii 1 od września 2004 do sierpnia 2011

  Bogato ilustrowany fachowy poradnik dla użytkowników samochodów osobowych BMW serii 1 produkowanych od września 2004 do sierpnia 2011, z nadwoziami 5-drzwiowym (typ E87), 3-drzwiowym (typ E81), coupe (typ E82) i kabriolet (typ E88), wyposażonych w silniki benzynowe 1,6 dm3 o mocy 115 KM i 122 KM...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 68,73 zł 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -13%
  Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu

  Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu

  W książce przedstawiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, różne rozwiązania techniczne instalacji solarnych, ich parametry techniczne, sposoby projektowania, montażu i przykłady rozwiązań w budynkach, a także najważniejsze wskazówki eksploatacyjne dotyczące takich instalacji. Książka jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 38,98 zł 45,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -12%
  Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej
  Zapowiedzi

  Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej

  Fachowy, bogato ilustrowany poradnik, zawierający opisy budowy i działania hybrydowych i elektrycznych układów napędowych stosowanych w pojazdach oraz podstawowe informacje dotyczące ich obsługi i sprawdzania. Opisano w nim cechy pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz zarys rozwoju tych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 58,96 zł 67,00 zł
  dostępny za 5 dni