Wydawnictwo Wydawnictwa AGH

 • Solidarność na ziemi limanowskiej

  O "Solidarności" napisano już bardzo wiele: kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. Szesnaście miesięcy dzielących podpisanie porozumień sierpniowych w 1980 roku od wprowadzenia stanu wojennego to jedyny okres w historii PRL, w którym władza musiała liczyć się z narodem. Było to zjawisko...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  32,01 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 29,13 zł
 • Równania różniczkowe

  Podręcznik ten pomoże studentom uzyskać informacje o podstawowych problemach stanowiących przedmiot teorii równań różniczkowych, a także nauczyć się rozwiązywać proste standardowe równania. W tekście znajdują się przykłady i zadania do rozwiązania. Podstawowa część ćwiczeń poświęcona jest technice...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  26,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 25,00 zł
 • Inżynieria i technologie produkcji

  Książka jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją publikacji z roku 2008, będącej opracowaniem dotyczącym tematyki wprowadzenia do techniki, stanowiącej kontynuację monografii pt. "Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym" (Wydawnictwa AGH, Kraków 2006).
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  53,35 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,00 zł
 • Barwny świat pigmentów mineralnych

  Badania pigmentów i warstw malarskich dotyczą mineralogii, historii sztuki, konserwacji zabytków i archeologii. Ich celem jest uzyskanie informacji o warsztacie malarza - m.in. o tym, jakich używał pigmentów i skąd one pochodziły. Interesujące są powiązania między szkołami artystycznymi i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  15,44 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 11,17 zł
 • Formułowanie modeli symulacyjnych układów energoelektronicznych

  Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów drugiego stopnia na kierunkach elektrotechnika, o specjalności energoelektronika. Może także być przydatna przy formułowaniu modeli symulacyjnych opartych na układach równań algebraiczno-różniczkowych, których forma i...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  11,88 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 11,88 zł
 • Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki...

  Odpady komunalne stanowią coraz większy problem zarówno ekologiczny, dotyczący ich negatywnego oddziaływania na wszelkie elementy środowiska przyrodniczego, jak i gospodarczy, związany ze zbiórką, transportem oraz unieszkodliwianiem. Najważniejsze zadania w gospodarowaniu odpadami, wynikające z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  11,88 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 10,71 zł
 • Wprowadzenie do komputerowych obliczeń..

  Książka ma na celu wprowadzenie czytelnika w tematykę modelowania komputerowego oraz przeprowadzania symulacji pracy systemów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania Ebsilon Professional firmy Steag. W publikacji znalazło się miejsce zarówno dla teorii, jak i praktycznych ćwiczeń z zakresu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  21,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 21,34 zł
 • Controlling prospektywny w zarządzaniu operacyjnym

  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości nadania zarządzaniu operacyjnemu odpowiedniego do współczesnych warunków działania gospodarczego charakteru w pełni zorientowanego na przyszłość. Propozycję kierunku rozwoju systemów zarządzania operacyjnego oparto na idei controllingu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  7,44 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 7,44 zł
 • Podstawy metrologii elektrycznej

  Skrypt stanowi pomoc przede wszystkim w dydaktyce przedmiotów metrologicznych realizowanej na wielu kierunkach studiów. Szeroki zakres merytoryczny pytań umieszczonych w podręczniku powoduje, że może on być także przydatny dla dużego grona odbiorców, tj. zarówno nauczycieli akademickich, jak też...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  20,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 21,34 zł
 • Liniowe obwody elektryczne

  Teoria obwodów jest bardzo obszernym przedmiotem; podręcznik przedstawia tylko jej wybrane aspekty i ma na celu zapoznanie Czytelnika, w początkowej części, z przykładami rozwiązań prostych zagadnień, aby w końcowej części wprowadzić w temat układów trójfazowych. Pozwoli to na kontynuowanie nauki...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  64,02 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 64,02 zł
 • Nauka dla ciekawych. Polska miedź i srebro...nr 8

  Ósma w serii "Nauka dla Ciekawych" publikacja poświęcona jest KGHM Polska Miedź S.A. Prezentowane artykuły dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości koncernu zostały napisane przez pracowników spółki. Dotyczą problemów geologicznych, technologicznych i ekonomicznych, a także...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  12,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 12,34 zł
 • Minerały, skały, ich praktyczne znaczenie i piękno. Nauka dla ciekawych. Tom 3

  Trzecia książka popularnonaukowego cyklu wydawniczego "Nauka dla Ciekawych" (seria "O Ziemi i Kosmosie"). Dołączono do niej CD zawierające galerię fotografii dwu- i trójwymiarowych.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  15,44 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 15,44 zł
 • English for Building Materials Engineering

  Podręcznik jest przeznaczony do nauczania technicznego języka angielskiego. Skierowany jest do osób studiujących na kierunkach: budownictwo oraz technologia chemiczna o specjalności materiały budowlane.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  26,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 26,69 zł
 • Nauka dla ciekawych. Rozważania o czasie.. mr 16

  W książce mamy przystępny i interesujący opis historii Ziemi w rytmie tabeli stratygraficznej z licznymi barwnymi planszami oraz opis odległych prapoczątków naszego Układu Słonecznego i perspektyw jego marnego końca. Dla poznania historii Ziemi znaczenie ma nie tylko umiejscowienie w czasie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  14,36 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 14,36 zł
 • Non-Ferrous Metals

  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów Wydziału Metali Nieżelaznych AGH oraz dla studentów innych wydziałów zainteresowanych poszerzeniem specjalistycznego angielskiego słownictwa z zakresu metali nieżelaznych. Mimo dużej liczby dostępnych na rynku podręczników oraz skryptów do nauki języka...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  32,01 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 30,00 zł
 • Termodynamiczne modelowanie faz stałych metodą...

  Obecnie stosowane technologie często wykorzystują materiały wieloskładnikowe i wielofazowe, od których wymaga się, aby miały określone cechy. Zarówno zastosowanie nowych materiałów, jak i modyfikacje istniejących związane są z długotrwałym i kosztownym procesem optymalizacji ich właściwości....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  74,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 70,00 zł
 • Kopać albo nie kopać?

  Od odkrycia nagromadzenia węgla brunatnego w okolicy Bełchatowa i rozpoczęcia jego eksploatacji upłynęło kilkadziesiąt lat. Złoże "Bełchatów" okazało się największym w Polsce i w Europie złożem węgla brunatnego pod względem zasobów i stało się jednym z zasadniczych ogniw w krajowym bilansie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  42,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 40,01 zł
 • Podstawy nanomateriałów i nanotechnologii

  Za ojca nanotechnologii uważa się Richarda Feynmana. To on w 1959 roku w trakcie swojego wykładu miał powiedzieć: Theres plenty of room at the bottom, co należałoby tłumaczyć: Tam na dole jest mnóstwo miejsca. Sugerował, że jest to nauka związana z działaniami w nanoskali, która wynosi od 1 nm do...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  21,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 20,00 zł
 • Podstawy technologii materiałów budowlanych... w.2

  Wydanie drugie.Produkcja materiałów budowlanych jest rodzajem działalności gospodarczej, której efekty bezpośrednio wpływają na jakość życia każdego z nas. Wiedza o nich sprzyja rozwojowi wielu innych dziedzin, zwłaszcza architektury, a także działaniom mającym na celu rozbudowę infrastruktury....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  85,36 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 80,00 zł
 • Kreatywność w arteterapii

  Zainteresowanie zagadnieniami terapii przez sztukę skłania do refleksji nad potrzebą dzielenia się istotnymi informacjami, przemyśleniami, studiami literaturowymi oraz wynikami badań na ten temat. Było to bezpośrednią przyczyną do podjęcia się redakcji niniejszej monografii.Zastosowanie arteterapii...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 30,49 zł
 • Materials Science: A Conceptionary

  Angielsko-polski słownik pt. Materials Science: A Conceptionary. English-Polish Dictionary zawiera słownictwo z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej obejmujące również zwroty i wyrażenia angielskie z pokrewnych dziedzin, takich jak np. krystalografia, metaloznawstwo, termodynamika,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  85,36 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 85,36 zł
 • Zarys historii ceramiki

  Publikacji dotyczących ceramiki nie ma zbyt wiele i na ogół ich tematyka zostaje zawężona do danego rodzaju ceramiki pozostającego w zbiorach konkretnego muzeum. Natomiast jeśli dotyczą one dużego zakresu czasu i rozległego obszaru, to najczęściej mają charakter encyklopedyczny.W porównaniu z nimi...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  64,02 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 40,00 zł
 • Elementy reologii w technologii ceramiki

  Reologia jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem odpowiedzi substancji rzeczywistych na obciążenia. Potrzeba badań reologicznych staje się coraz bardziej oczywista w miarę modernizacji procesów technologicznych oraz wzrostu wymagań w stosunku do jakości produktów końcowych....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  26,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 26,69 zł
 • The Quadratic Functionals for Linear Time Delay...

  W książce przedstawiono zastosowania kwadratowych funkcjonałów Lapunowa do badania stabilności liniowych układów z opóźnieniem oraz w procesie optymalizacji parametrycznej układów regulacji z obiektem liniowym z opóźnieniem i regulatorami PID. Wartość wskaźnika jakości, postaci całka z kwadratu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  42,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 42,69 zł
 • Badanie możliwości użytkowania i magazynowania...

  Badanie możliwości użytkowania LNG w świetle obowiązujących przepisów dotyczących jakości skroplonego gazu ziemnego wymaga analizy wybranych jego składów z uwzględnieniem zmienności podstawowych parametrów gazu. Związane jest to z tym, że niejednokrotnie w składzie LNG zawartość poszczególnych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  32,01 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 32,01 zł
 • Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji w kopalniach podziemnych w wysadach solnych Polski środkowej

  Publikacja prezentuje obszerną charakterystykę geologiczną wysadów solnych Polski środkowej wraz z ich genezą, przybliża również wiele informacji historycznych i współczesnych, które dotyczą uwarunkowań i różnych aspektów technologii stosowanych w górnictwie solnym. Autorka przedstawia swoje...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  37,35 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 37,35 zł
 • Kinematyka defromacji górotworu i powierzchni terenu

  Monografia ma na celu przegląd istotniejszych zagadnień związanych głównie z czasowym przebiegiem procesu deformacji górotworu na skutek działalności gospodarczej prowadzonej w skorupie ziemskiej przez człowieka. Na tle rozwiązań znanych z literatury przedmiotu przedstawione zostały wyniki badań...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  7,44 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 7,44 zł
 • Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania

  Podręcznik wyróżniony na XV Targach Książki w Krakowie w organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  26,69 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 26,69 zł
 • Modulacja i detekcja. Zbiór zadań z rozwiązaniami

  Skrypt dotyczy przede wszystkim modulacji harmonicznego sygnału nośnego. Powstał w ramach wykładu i ćwiczeń audytoryjnych "Modulacja i detekcja". Zajęcia te od wielu lat prowadzone są dla studentów trzeciego roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  22,41 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 22,41 zł
 • Metan. Paliwo gazowe do pojazdów. Technologia CNG

  Monografia porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem alternatywnych paliw do silników pojazdów spalinowych na przykładzie sprężonego gazu ziemnego CNG. Stosowanie silników na CNG w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji substancji szkodliwych. W pracy przedstawiono techniczne...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  16,05 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 16,05 zł