Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

 • -5%
  Systemy fotowoltaiczne
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,20 zł 36,00 zł
  w magazynie
 • -5%
  Zadania z podstaw automatyki i sterowania

  Zadania z podstaw automatyki i sterowania

  Skrypt stanowi uzupełnienie publikacji autora pt. Podstawy automatyki i sterowania z 2012 roku. Jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika. Jego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,10 zł 38,00 zł
  w magazynie
 • -5%
  Sustainable Management Marketing Perspective

  Sustainable Management Marketing Perspective

  The reviewed work, according to its author, aims to start a discussion on the innovative approach to management, which will lead to the reorientation of management activities so that they take into account the concept of sustainability as a new management imperative. () The author recognizes...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,60 zł 28,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny świat..
  Nowość

  Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny świat..

  Autorzy monografii podjęli próbę ukazania różnych aspektów dotyczących zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej. Przedstawiono w niej niepublikowane do tej pory informacje o technicznych parametrach kamer lotniczych, wykonywanych przez nie zdjęciach lotniczych i produktach pochodnych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,20 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  The Architecture of Warsaw of the Second Republic

  The Architecture of Warsaw of the Second Republic

  The author deals with the architecture of mid-war Warsaw but she presents it in a very wide anthropological context aesthetic, cultural, social, technical, philosophical, economic... Therefore, in this book everyone can find something inspiringappreciate the beauty of the presented objects,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 94,05 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Zrównoważony rozwój społ.-gospo. jednostek...

  Zrównoważony rozwój społ.-gospo. jednostek...

  W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin i zastosowano...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,60 zł 28,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Model prawny udziału organizacji społecznych...

  Model prawny udziału organizacji społecznych...

  W opracowaniu zostało zaprezentowane nowe podejście do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, które można scharakteryzować jako odejście od modelu konfrontacji, i przejście do modelu kooperacji organizacji społecznych i organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska. Główną...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Termodynamika odnawialnych źródeł energii

  Termodynamika odnawialnych źródeł energii

  W opracowaniu przedstawiono teorie niezbędne do zrozumienia procesów termodynamicznych, leżące u podstaw wybranych technologii Odnawialnych Źródeł Energii. Omówione teorie dotyczą m.in.: rozkładów statystycznych, termodynamiki gazów kwantowych, struktury pasmowej ciała stałego, termodynamiki...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,20 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Termodynamika

  Termodynamika

  Skrypt zawiera najważniejsze pojęcia oraz metody rachunkowe stosowane w termodynamice fenomenologicznej i statystycznej. Pomyślany został jako wprowadzenie do podstawowego wykładu termodynamiki, jednak może być traktowany jako zamknięta całość, gdyż większość zagadnień opracowana została od...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 56,05 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Innowacje w działalności gospodarczej

  Innowacje w działalności gospodarczej

  Celami opracowania jest, obok prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, wytyczenie ich dalszych kierunków na najbliższe lata. Wymagało to określenia istotnych obszarów wpływających na tworzenie innowacji w podmiotach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,35 zł 33,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Komputerowe wspomaganie projektowania...

  Komputerowe wspomaganie projektowania...

  W skrypcie przedstawiono wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych na podstawie zaawansowanych systemów CAD/CAE. Omówiono zagadnienia modelowania przepływów tworzyw na podstawie narzędzi CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), czyli...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,05 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Architektura jako narracja znaczeniowa
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,20 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Problemy decyzyjne organizacji przewozów...

  Problemy decyzyjne organizacji przewozów...

  W monografii poruszono wybrane wyniki badań dotyczących problemów decyzyjnych dotyczących: doboru środków przewozowych do zadań z uwzględnieniem kosztów logistycznych; doboru jednomodalnych technologii transportu; planowania realizacji zadań przewozowych ze względu na ograniczenia czasu pracy...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,25 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Infrastruktura transportu szynowego

  Infrastruktura transportu szynowego

  Skrypt obejmuje informacje o historycznym rozwoju transportu kolejowego na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano w niej międzynarodowe uwarunkowania tego rozwoju na tle polityki transportowej Unii Europejskiej oraz wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością kolei na tle rozwoju...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,90 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Modelowanie i optymalizacja obróbki...

  Modelowanie i optymalizacja obróbki...

  Opracowanie jest wynikiem wieloletnich badań autora nad procesem erozji materiałów trudnoobrabialnych. Genezą powstania pracy było opracowanie podstaw technologii obróbki elektroerozyjnej nowych materiałów stosowanych na narzędzia w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz stopów żarowytrzymałych i...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,20 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Basics of Electrical Engineering...

  Basics of Electrical Engineering...

  This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it seems, it could be also useful for other students of Mechanical and Electrical Engineering Faculties,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,40 zł 32,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań...

  Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań...

  Celem autora prezentowanego zbioru zadań jest wskazanie studentom możliwości zastosowania w praktyce zasad i procedur prowadzenia podstawowych obliczeń inżynerskich wspomagających projektowanie urządzeń mechanicznych oraz typowych modeli obliczeniowych, charakterystycznych dla wybranych zespołów...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Początki urbanistyki współczesnej

  Początki urbanistyki współczesnej

  Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 75,05 zł 79,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Trakcja elektryczna podstawy

  Trakcja elektryczna podstawy

  Podręcznik zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z transportem zelektryfikowanym. Zakres poruszanych zagadnień dotyczy zarówno roli transportu elektrycznego jako sprawnego i ekologicznego systemu transportu na tle polityki transportowej współczesnej Europy, jak i zagadnień dotyczących ruchu...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,20 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Dynamika

  Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Dynamika

  Skrypt zawiera zbiór zadań z dynamiki, dostosowany do programu nauczania na wydziałach Inżynierii Lądowej i Budownictwa, dlatego pewne działy dynamiki potraktowano skrótowo lub pominięto.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,80 zł 44,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Metodyka kształtowania systemów dystrybucji...

  Metodyka kształtowania systemów dystrybucji...

  Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych, a w szerszym sensie procesów realizowanych w systemach dystrybucji celem realizacji dostawy do odbiorcy. Poza wskazanymi relacjami...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,25 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Metoda wielowarstwowego modelowania niepewności...

  Metoda wielowarstwowego modelowania niepewności...

  Metoda wielowarstwowego modelowania niepewności w szacowaniu jakości informacji systemów teleinformatycznych w transporcie
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,60 zł 28,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Przedmioty wirtualne

  Przedmioty wirtualne

  Charakterystycznym rysem współczesności jest coraz szersza obecność w naszym życiu przedmiotów wirtualnych. Należą do nich witryny internetowe, portale społecznościowe, sklepy on-line, gry komputerowe, elektroniczne dzieła sztuki, wirtualne pieniądze, a nawet pewnego rodzaju organizacje, których...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,40 zł 32,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Urban Design in Town Planning

  Urban Design in Town Planning

  Urban Design in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 64,60 zł 68,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej...

  Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej...

  Egzemplarze archiwalne są dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,50 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Problematyka geodezyjno-prawna w procesie...

  Problematyka geodezyjno-prawna w procesie...

  W monografi i przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce oraz sporządzanych do tego celu opracowań geodezyjnych. Przybliżono skalę i przyczyny zjawiska nieuregulowanego stanu prawnego oraz możliwości naprawy tej...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 27,55 zł 29,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu...

  Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu...

  Myślą przewodnią monografii było przedstawienie współczesnych metod ilościowej analizy zdarzeń w transporcie lotniczym. Zaliczają się do nich zarówno metody klasyczne, które po dostosowaniu do stanu obecnej wiedzy są cały czas z powodzeniem stosowane, jak i metody całkiem nowe, w tym kilka...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,01 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Optical Information Processing

  Optical Information Processing

  This elaboration describes the exemplary material needed for Optical Information Processing laboratory exercises the course at the Faculty of Physics at Warsaw University of Technology. The topics were chosen as complementary for a better understanding of the lecture and workshops. There are 7...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,06 zł 19,01 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery - książki i podręczniki akademickie

Nowości

więcej