Wydawnictwo KaBe

 • Outlet
  -50%
  Bankowość podstawy

  Bankowość podstawy Outlet

  Treścią książki są pojęcia i definicje dotyczące bankowości, opisy systemów bankowych i ich funkcjonowania w obowiązującym systemie prawnym.Adresatami książki są uczniowie szkół ekonomicznych, osoby studiujące zarządzanie, ekonomię oraz finanse i bankowość, a także uczestnicy kursów z zakresu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,50 zł 44,99 zł
  w magazynie
 • Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

  W książce zebrano wiadomości objęte obowiązującymi programami szkoleń operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zamieszczono też 195 pytań z odpowiedziami. Integralną jej częścią uzupełniającą jest płyta CD. Książka jest kontynuacją rozpoczętych w 1996 r. dziesięciu wydań książki...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,00 zł
  w magazynie
 • -23%
  ABC sprzedawcy

  ABC sprzedawcy

  Wymagania stawiane sprzedawcy, zwięzły lecz przystępny opis czynności i obowiązków należących do sprzedawcy oraz opis technicznego wyposażenia sklepu, uzupełniony skrótem towaroznawstwa, stanowią treść tej książki. Książka ma charakter praktycznego poradnika i adresowana jest przede wszystkim do...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,78 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • -24%
  Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

  Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

  W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,81 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • -24%
  Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych

  Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych

  W książce omówiono wybrane technologie bezwykopowej renowacji sieci podziemnych z uwzględnieniem zasad bhp. Książka adresowana jest do osób związanych zawodowo z renowacją sieci z zastosowaniem bezwykopowych technologii.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,11 zł 33,00 zł
  w magazynie
 • Instalacje centralnego ogrzewania

  Książka zawiera szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne. Opisano też sposoby wykonywania robót instalacyjnych i obowiązujące...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 62,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

  Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki. Książka adresowana jest do...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 64,17 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Glazurnik

  W książce zwięźle i przystępnie przedstawiono podstawowe wiadomości potrzebne osobom chcącym zdobyć zawód glazurnika. Książka może być także wykorzystana przez osoby samodzielnie wykonujące prace glazurnicze na własny użytek oraz chcące upewnić się, czy prace zlecone glazurnikowi są przez niego...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Stolarstwo

  W książce przedstawiono rodzaje, właściwości podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. Omówione też zostały podstawowe narzędzia i maszyny stosowane w stolarstwie,...
  Ocena: 1/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Monter instalacji elektrycznych

  W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące normy i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dekarz

  Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły podstawowe wiadomości niezbędne w nauce zawodu dekarza. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób dorosłych, uczestników odpowiednich kursów, a także do osób chcących samodzielnie zdobyć kwalifikacje dekarza. Może być też pomocą uczniów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek w pełnym zakresie uprawnień

  Książka zawiera pytania i odpowiedzi, w pełnym zakresie uprawnień, dla kandydatów na operatorów koparek, ładowarek i koparkoładowarek. Zakres i poziom pytań i odpowiedzi odpowiada obowiązującym programom na kursach operatorów.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • ABC Systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną

  W książce zwięźle i przystępnie opisano działanie i budowę poszczególnych komponentów systemów fotowoltaicznych oraz ich instalowanie i zasady eksploatacji. Adresatami książki są przede wszystkim instalatorzy i użytkownicy systemów fotowoltaicznych.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Żródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego

  W książce w sposób ogólny omówiono konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła w aspekcie ekonomii, efektywności energetycznej i ekologii. Podano też przykład wykonania i wykorzystania audytu enegetycznego w praktyce, uwzględniając różne warianty termomodernizacyjne lokalnego źródła ciepła....
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,98 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Roboty ciesielskie

  W książce zebrano elementarne wiadomości dotyczące drewna oraz wykonywania robót ciesielskich w budownictwie. Książka jest adresowana do osób pragnących zdobyć zawód cieśli, uczęszczających na odpowiednie szkolenia bądź przygotowujących się do tego zawodu samodzielnie.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Technologia budowy domów z drewna

  Książka zawiera omówienie podstaw budownictwa drewnianego, materiałów do wznoszenia domów drewnianych, rodzajów konstrukcji oraz technologii ich budowania. Przeznaczona jest dla osób dorosłych kształcących się w systemie kursowym, a także indywidualnych inwestorów, którzy poszukują technologii, w...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,26 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kosztorysowanie w budownictwie

  W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami). Książka jest przeznaczona dla osób...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 54,86 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Vademecum ochrony przeciwpożarowej

  W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Obsługa i programowanie obrabiarek CNC

  W książce w sposób zwięzły i przystępny zebrano wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawarto również niezbędne wiadomości dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Przedstawione podstawy programowania obejmują zakres...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 74,52 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

  Książka jest przenaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D, i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 86,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonach gazu (TIG)

  Podręcznik dla spawaczy i instruktorów. Książa jest poświęcona spawaniu łukowemu elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG) i obejmuje wiedzę techniczną niezbędną osobom pragnącym zdobyć zawód i odpowiednie uprawnienia spawacza. Książka przeznaczona jest dla uczestników kursów spawania...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Architektura krajobrazu dla każdego

  Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 92,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Elektrotechnika i elektronika w samochodach

  Książka zawiera opisy budowy i działania elektrycznego i elektronicznego wyposażenia samochodów. Książka jest adresowana do osób dorosłych zdobywających wiedzę w drodze samokształcenia bądź przez uczestnictwo w odpowiednich kursach. Stanowić może także podręcznik uzupełniający dla uczniów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 52,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Jak uzyskać certyfikat f-gazowy

  Głównym tematem tej książki jest certyfikat f-gazowy, jego funkcja w działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej oraz droga do jego uzyskania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną. Książka adresowana jest do osób fizycznych zatrudnionych przy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Biopaliwa Pozyskiwanie i stosowanie

  Treść książki stanowią opisy sposobów pozyskiwania i wykorzystywania do produkcji energii cieplnej biopaliw stałych, ciekłych i gazowych uzupełnione omówieniem procesów fizyczno-chemicznych w ich powstawaniu i spalaniu. Adresatami książki są osoby zaangażowane w sprawy pozyskiwania i stosowania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Murarz

  Książka zawiera podstawowe wiadomości niezbędne w zawodzie murarza. Książka jest adresowana do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód murarza, uczestników odpowiednich kursów bądź uzupełniających wiedzę samodzielnie.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna

  Wiadomości zebrane w książce dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji. Książka jest adresowana do osób zatrudnionych przy budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz do personelu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 57,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Konserwacja dźwigów elektrycznych

  Książka zawiera opisy budowy i sterowania dźwigów elektrycznych, zasady ich konserwacji oraz wybrane przepisy prawne dotyczące eksploatacji dźwigów. Podane są też skrótowo sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Książka jest przeznaczona dla konserwatorów dźwigów, dla osób...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 66,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kasy fiskalne. Poradnik podatnika

  W książce zebrano ogólne informacje o budowie kas fiskalnych, sposobie ich użytkowania oraz o wymogach formalnoprawnyh związanych z ich instalacją i użytkowaniem. Książka adresowana jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w której konieczne będzie zainstalowanie kasy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Elektrownie wiatrowe

  Książka adresowana jest do wszystkich osób interesujących się wykorzystaniem energii wiatrowej, a w szczególności do tych, które zawodowo w jakikolwiek sposób zajmują się w praktyce wykorzystaniem energii wiatru. Może być też ona cenną pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,00 zł
  wysyłka w 48 godzin