Wydawnictwo Express Publishing

Wydawnictwo Express Publishing to niezależna oficyna założona w 1988 roku w Wielkiej Brytanii. Jej lokalne oddziały działają na terenie prawie stu państw, dostarczając materiałów do nauki języka angielskiego uczniom na całym świecie. W Polsce wyłącznym przedstawicielem wydawnictwa jest firma Egis.

Express Publishing – materiały do nauki języka angielskiego

Wydawnictwo Egis zaopatruje polski rynek książek w kursy angielskiego Express Publishing dedykowane dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Umożliwiają one opanowanie zarówno brytyjskiej, jak i amerykańskiej odmiany języka. Pozwalają kursantom zdobyć kompetencje pozwalające na swobodne posługiwanie się językiem obcym na poziomach od podstawowego po zaawansowany.

Oferta podręczników wydawnictwa Express Publishing

W wydawnictwie Express Publishing ukazują się podręczniki do języka angielskiego dla uczniów kilku typów szkół – podstawowej, liceów i techników oraz szkół branżowych. Treści zawarte w podręcznikach uzupełniają zeszyty ćwiczeń. Do większości książek dołączane są materiały multimedialne.

Szkoła podstawowa – "I Wonder", "Flash", "Smiles", "The Incredible 5 Team"

Nakładem Express Publishing ukazało się wiele ciekawych tytułów dedykowanych uczniom szkół podstawowych. W edukacji wczesnoszkolnej sprawdzi się podręcznik "Smiles", natomiast w pracy z dziećmi starszymi przydatne będą "The Incredible 5 Team" czy "Flash". Na szczególną uwagę zasługuje książka "I Wonder", której walor stanowi połączenie nauki angielskiego z wdrażaniem zagadnień z innych dziedzin wiedzy, na przykład sztuki bądź dyscyplin przyrodniczych. W pakiecie z każdą z wymienionych książek wydawnictwo oferuje jej interaktywną wersję cyfrową.

Liceum i technikum – "New Enterprise", "On Screen"

Z kolei dla liceów i techników przeznaczone są podręczniki Express Publishing z serii "New Enterprise" oraz "On Screen". Zawierają materiał leksykalno-gramatyczny dostosowany do poziomu wiedzy i lingwistycznych umiejętności uczniów szkół średnich. Ich atut stanowi wprowadzenie zagadnień z zakresu kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Szkoły branżowe – “Career Paths”

Express Publishing wydaje również podręczniki dla zdobywających wiedzę w szkołach branżowych. Gromadzą one słownictwo charakterystyczne dla języka różnych profesji. Spośród publikacji wydawnictwa z serii “Carrer Paths” warto wymienić tytuły "Mechanical Engineering", "Construction", “Electrician”, “Accounting”, “Food Service Industries”, “Nutrition & Dietetics” czy "Logistics". Podręczniki te adresowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą inżynierii mechanicznej, budownictwa, psychologii, informatyki, dietetyki czy logistyki.

Express Publishing – repetytorium maturalne i ósmoklasisty

Warto także sięgnąć po materiały Express Publishing dla maturzystów i ósmoklasistów. Repetytoria ukazujące się nakładem wydawnictwa pozwalają uczniom skutecznie przygotować się do egzaminu kończącego szkołę podstawową oraz egzaminu dojrzałości. Umożliwiają utrwalenie opanowanej leksyki i powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych niezbędnych do sprawnego formułowania zarówno wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych.