Seria Puls życia

Seria podręczników do nauki biologii w ośmioletniej szkole podstawowej. Podręczniki i ćwiczenia z serii "Puls życia" zdobyły uznanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Seria "Puls życia" adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Jest to sprawdzona seria do nauki biologii, wzbogacona o nowe rozwiązania dydaktyczne oraz nowe treści związane ze zreformowaną podstawą programową. Dostosowana jest do potrzeb współczesnego ucznia, ma solidną obudowę dydaktyczną. Nowością jest dodanie sekcji, które pozwolą na skuteczne przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty.

Poszczególne elementy serii kształcą praktyczne umiejętności uczniów i pomagają uatrakcyjnić lekcje poprzez zastosowanie w podręcznikach ciekawych infografik, a także udostępnienie bogatych zasobów cyfrowych w "Multitece" oraz w "Multimedialnym atlasie anatomicznym". Proces dydaktyczny wspierają rozmaite pomoce, takie jak gry dydaktyczne, lekcje multimedialne czy foliogramy, dostępne na portalu dlanauczyciela.pl.

Utrwalanie wiedzy oraz ćwiczenie kluczowych umiejętności możliwe jest głównie za sprawą dobrze przemyślanych zeszytów ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów jest możliwe dzięki "Generatorowi testów". Ponadto nauczyciele mogą systematycznie kontrolować postępy czynione przez uczniów dzięki diagnozie przedmiotowej.

W skład serii wchodzą cztery podręczniki i cztery zeszyty ćwiczeń, przeznaczone dla uczniów klas od piątej do ósmej szkoły podstawowej. Zawarte w nich treści podane są prostym językiem, krótkimi zdaniami. Abstrakcyjne zagadnienia są zilustrowane czytelnymi infografikami. Dzięki doświadczeniom i obserwacjom uczniowie mogą kształcić swoje praktyczne umiejętności.

Poszczególne elementy w treści mają rozbudzać zainteresowanie przedmiotem, inne zaś umożliwiają powtórzenie materiału i sprawdzenie swojej wiedzy przez uczniów. Dzięki wyraźnym oznaczeniom treści spoza podstawy programowej uczniowie mają ułatwione przygotowania do konkursów biologicznych. Zeszyty ćwiczeń pomagają uczniom utrwalać, systematyzować i sprawdzać własną wiedzę. Zachęcają do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnienia pracy na lekcji poprzez dodatkowe animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.

Podręczniki z serii Puls życia

Może zainteresują Cię również

Bestsellery - podręczniki do 8 klasy szkoły podstawowej

Nowości - podręczniki do szkoły podstawowej - klasy 4-8