Seria Planeta Nowa

Seria podręczników do nauki geografii w ośmioletniej szkole podstawowej. Dzięki podręcznikom i zeszytom ćwiczeń z serii "Planeta nowa" uczniowie nauczą się rozpoznawać kierunki, orientować w geografii terenu i nie tylko.

“Planeta Nowa” – podręczniki do geografii dla klas 5-8 szkoły podstawowej

Seria "Planeta Nowa" wydawnictwa Nowa Era adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Jest to sprawdzona seria do nauczania geografii, którą wzbogacono o nowe rozwiązania dydaktyczne. Pracując z nią, uczniowie skutecznie opanują wiedzę oraz umiejętności przedmiotowe, natomiast nauczyciele będą się czuli komfortowo, opierając się na poszczególnych elementach serii.


Seria zawiera cztery podręczniki “Planeta Nowa” oraz cztery skorelowane z nimi zeszyty ćwiczeń, przeznaczone odpowiednio dla klas od piątej do ósmej. Dopełnienie serii stanowi "Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat", wyposażony w zaktualizowane mapy oraz najnowsze dane statystyczne zamieszczone w tabelach na końcu atlasu.

Co wyróżnia serię “Planeta Nowa” Nowej Ery?

Seria uwzględnia potrzeby współczesnego ucznia, dostosowując formę przekazu oraz język publikacji do jego możliwości percepcyjnych. Zastosowano takie rozwiązania dydaktyczne, jak różnorodne formy przekazu czy podział treści na małe, zwięzłe porcje. Przed wybranymi tematami zamieszczono dodatkowe treści z geografii fizycznej ogólnej, by uczeń mógł zrozumieć zagadnienia z geografii fizycznej Polski.


W podręcznikach “Planeta Nowa” zastosowano także atrakcyjny i nowoczesny materiał ilustracyjny: czytelne mapy, wykresy i diagramy. Pomaga to w zrozumieniu najważniejszych treści z geografii społeczno-ekonomicznej. Natomiast liczne wykresy pozwalają na kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych oraz formułowania na ich podstawie wniosków.


Pracę na lekcji ułatwia w szczególności bogata obudowa dydaktyczna dostępna na portalu dlanauczyciela.pl. Zaplanowano w niej diagnozę przedmiotową przeprowadzaną na początku i końcu każdego roku szkolnego, dzięki czemu nauczyciel ma szansę sprawdzić postępy uczniów w nauce. W celu rozbudzenia pasji poznawania świata w podręcznikach “Planeta Nowa” umieszczono atrakcyjne elementy, takie jak na przykład sekcja "Oczami podróżnika" czy ciekawostki i infografiki.

Podręczniki z serii Planeta nowa

Może zainteresują Cię również