Seria Perfekt

"Perfekt", kurs języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich, uczy skutecznej komunikacji, tworzenia wypowiedzi słownych i pisemnych.


"Perfekt" to starannie opracowany kurs języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich. Składa się z czterech poziomów. Na każdym poziomie mamy do dyspozycji podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Podręcznik przewidziano na rok nauki przy dwóch godzinach lekcyjnych języka niemieckiego w tygodniu.

Kurs adresowany jest do uczniów liceum i technikum, którzy rozpoczynają bądź kontynuują naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego. Spełnia przy tym wszystkie szczegółowe wymagania obowiązującej obecnie podstawy programowej.

Podręczniki “Perfekt” – nowoczesna nauka języka niemieckiego

Podręczniki "Perfekt" cechuje bardzo przejrzysty układ treści. Każda lekcja zawarta została na jednej stronie książki. Znajdziemy tu również sekcje poświęcone mówieniu, opowiadaniu o sobie i otaczającym nas świecie. Zestawienia słówek Wort effektiv i zwrotów Deutsch im Gespräch po każdej lekcji oraz ich tłumaczenia i nagrania audio znakomicie ułatwiają naukę (również naukę prawidłowej wymowy). W podręcznikach znajdziemy także lekcje kulturowe (Land und Kultur i Landeskunde Leute, Alltag, Geographie i Kultur).


Każdej lekcji z podręcznika odpowiada strona z zeszytu ćwiczeń. Testy ewaluacyjne po każdym dziale pozwalają na bieżąco weryfikować poziom opanowania materiału. Zadania mają zróżnicowaną formę. Pozwalają wykorzystać w praktyce zarówno słownictwo, jak i poznane struktury gramatyczne.


Na czterostopniowy kurs “Perfekt” składają się:

Rozwiązania cyfrowe w serii “Perfekt”

Publikacje książkowe zawierają kody QR. Dzięki nim możemy korzystać z dodatkowych materiałów w postaci filmów VOX POP oraz z interaktywnej wersji podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Filmy znakomicie urozmaicają lekcje i pozwalają na częsty kontakt z naturalnym językiem niemieckim. Zeszyt ćwiczeń w wersji online pozwala na wykonanie wszystkich zadań na komputerze czy urządzeniu mobilnym. Uczeń może też sprawdzić poprawność udzielonych odpowiedzi, a nauczyciel ma dostęp do automatycznie generowanych raportów.


Uwaga! Kod dostępu do platformy e-learningowej edesk.pearson.pl jest ważny przez 24 miesiące od daty aktywacji i można go aktywować tylko na jednym urządzeniu.