Seria Oblicza Epok

"Oblicza Epok", seria podręczników do języka polskiego dla liceum i technikum, została dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej.

"Oblicza Epok" to starannie i przystępnie napisane podręczniki do języka polskiego. Adresowane są do uczniów szkół średnich (liceum i technikum) i spełniają wymogi obowiązującej obecnie podstawy programowej. Umożliwiają gruntowne przygotowanie się do matury z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

W podręcznikach z serii "Oblicza Epok" kładzie się duży nacisk na to, by pokazać uczniom aktualność nabywanej wiedzy. Dlatego nie brakuje tu odniesień do różnorakich kontekstów społecznych, politycznych, kulturowych. Teksty z epoki zostają zestawione z tekstami współczesnymi korzystającymi z podobnych motywów. Nie brakuje tu także odniesień do muzyki, filmu, teatru, street-artu...

Całość została opracowana w zgodzie z wytycznymi najnowszej podstawy programowej. Każda z części cyklu zawiera omówienia lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych. Poszczególne lekcje zaczynają się krótkim omówieniem najważniejszych pojęć. Na końcu każdej z nich zamieszczono specjalny blok powtórzeniowy, którego celem jest utrwalenie i uporządkowanie nabytej wiedzy. Wszystko to jest niezwykle przydatne zarówno podczas bieżącej nauki, jak i w trakcie przygotowań do nadchodzącej matury.

Co do matury, to warto podkreślić, że autorzy zwrócili szczególną uwagę na umiejętności, które podczas egzaminu dojrzałości mogą okazać się najbardziej przydatne. Dlatego w podręcznikach z serii "Oblicza Epok" dużo jest zadań i wskazówek dotyczących analizy i interpretacji tekstu literackiego. Zawarte w treści podręczników omówienia lektur również mogą być dla nas pod tym względem bardzo inspirujące. Pokazują, na co zwracać uwagę, jak odczytywać symbolikę charakterystyczną dla danej epoki i zauważać w tekście również to, co ukryte zostało między wierszami.

Seria "Oblicza Epok" ukazała się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.