Seria Ciekawi Świata

Seria „Ciekawi Świata” Wydawnictwa Operon to zbiór podręczników dla uczniów i nauczycieli. Serię wyróżnia przede wszystkim dynamizm oraz atrakcyjne elementy graficzne. Podręczniki zawierają mnóstwo ćwiczeń, które zachęcają do kreatywnego myślenia, aktywności i współpracy. 
 
Podręczniki odznaczają się czytelnym podziałem na bogato ilustrowane bloki tematyczne. Treści przedstawione są w sposób przejrzysty i powtarzalny, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zapamiętywanie. Rozdziały i podrozdziały są czytelnie oznaczone, dodatkowe piktogramy pomagają odnajdywać szukane informacje. W kolorowych ramkach wyróżnione są najważniejsze definicje i kluczowe informacje. Do pogłębiania wiedzy zachęcają także zamieszczone w podręcznikach ciekawostki na różnorodne tematy. Niezwykle pomocne są zamieszczone przykłady zadań, dotyczące omawianych tematów, które pozwalają na weryfikację nabytej wiedzy teoretycznej. Na końcu każdego działu i podrozdziału znajdują się podsumowania i polecenia kontrolne, służące usystematyzowaniu wiedzy.
 
W skład serii wchodzą podręczniki dla nauczycieli i uczniów dostosowane do podstawy programowej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich. 

Produkty z serii Ciekawi Świata