Karne bestsellery, Listopad 2022

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Listopadzie 2022 w kategorii Karne.
 • -16%
  KK. Kodeks karny
  TOP 1

  KK. Kodeks karny

  Stan prawny: 6 września 2022 r. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138), 1.9.2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz....
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 10,11 zł 12,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -15%
  Kodeks wykroczeń
  TOP 2

  Kodeks wykroczeń

  W 23. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:ustawy z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej,ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 11,82 zł 13,90 zł
  w magazynie
 • TOP 3

  Kodeks karny. Przepisy

  W 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej,z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -22%
  KK. KPK. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego
  TOP 4

  KK. KPK. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego

  Stan prawny: 6 września 2022 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny: Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138), 1.9.2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,09 zł 27,00 zł
  w magazynie
 • TOP 5

  Proces karny

  W książce kompleksowo omówiono obszerną problematykę prawa karnego procesowego, obejmującą zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Wyraźny akcent został położony na funkcję gwarancyjną przepisów procesowych...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 88,11 zł 89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Kryminologia
  TOP 6

  Kryminologia

  Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym ? w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś ? przestępczość jako zjawisko społeczne. Holistyczne podejście do...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 254,15 zł 299,00 zł
  w magazynie
 • TOP 7

  Ustawa o Policji w.22

  Stan prawny: 1 lutego 2022 r.Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o Policji, Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,50 zł 25,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo karne. Wykład akademicki
  TOP 8

  Prawo karne. Wykład akademicki

  Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r. W podręczniku Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa obszernie omówiono podstawowe zagadnienia prawa karnego z uwzględnieniem nie tylko bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 67,15 zł 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 9

  Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań..

  Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez zorganizowane grupy przestępcze i organizacje terrorystyczne czynnościom operacyjno-rozpoznawczym i procesowym prowadzonym przez służby państw w celu ich rozbicia. Opracowanie przedstawia zasadnicze aspekty techniki przestępczej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 75,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz
  TOP 10

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia: procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego, środek zapobiegawczy w postaci nakazu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 118,15 zł 139,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -15%
  Prawo karne wykonawcze
  TOP 11

  Prawo karne wykonawcze

  Kolejne, 6. wydanie popularnego podręcznika do Prawa karnego wykonawczego.Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: źródeł oraz zasad prawa karnego...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,15 zł 59,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo karne. Zarys problematyki
  TOP 12

  Prawo karne. Zarys problematyki

  Podręcznik w sposób zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze instytucje części ogólnej prawa karnego oraz wybrane typy przestępstw. Uregulowania te zostały poddane dogłębnej analizie, wskazano również na praktyczne implikacje ich zastosowania oraz zaproponowano konkretne rozwiązanie...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 67,15 zł 79,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo karne. Część ogólna
  TOP 13

  Prawo karne. Część ogólna

  W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Opracowanie prezentuje dane statystyczne z zakresu przestępczości, polityki...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 58,65 zł 69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 14

  Metody przesłuchań stosowane przez FBI

  FBI jest prestiżową służbą specjalną o światowej renomie w zakresie pracy śledczej. Jako awangardowa agencja sięga po najnowsze osiągnięcia naukowe, rozwiązania taktyczne i technologiczne oraz zatrudnia profesjonalistów z wielu obszarów wiedzy naukowej. Prezentowana monografia odsłania kulisy pracy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 80,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Proces karny. Zarys systemu
  TOP 15

  Proces karny. Zarys systemu

  Oddajemy do rąk Czytelników kolejne ? już piętnaste ? wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 75,65 zł 89,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Międzynarodowe prawo karne
  TOP 16

  Międzynarodowe prawo karne

  Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. dotyczące kwestii rozgrywających się na szczeblu międzynarodowym.    Wykład koncentruje się...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 67,15 zł 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -15%
  Prawo karne. Minirepetytorium
  TOP 17

  Prawo karne. Minirepetytorium

  Publikacja stanowi syntetyczną prezentację zagadnień prawa karnego materialnego, w szczególności części ogólnej Kodeksu karnego. Najważniejsze zmiany legislacyjne uwzględnione w obecnym wydaniu dotyczą regulacji kary ograniczenia wolności oraz zmiany liczenia terminów przedawnienia. Autorki...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,47 zł 22,90 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo karne. Zbiór przepisów w.2022
  TOP 18

  Prawo karne. Zbiór przepisów w.2022

  Stan prawny: 10 października 2022 r.Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 października 2022 r., w tym m.in.: Kodeks karny:ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726) Kodeks postępowania karnego:ustawa z 5...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 66,76 zł 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -15%
  Polski proces karny
  TOP 19

  Polski proces karny

  Polski proces karny ukazuje uniwersalne wartości procesu karnego i jego podstawowe założenia konstrukcyjne. Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 67,15 zł 79,00 zł
  w magazynie
 • -13%
  KPK. Kodeks postępowania karnego w.48
  TOP 20

  KPK. Kodeks postępowania karnego w.48

  Stan prawny: 6 września 2022 r. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Nowy tekst jednolity z dnia 13.05.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375), 1.1.2023 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855)....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 14,78 zł 17,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -44%
  Kodeks Postępowania Karnego
  TOP 21

  Kodeks Postępowania Karnego Outlet

  Znajdziesz w nim: - hasła do każdego artykułu - przejrzysty układ treści - poręczny format.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 8,36 zł 14,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Outlet
  -50%
  Prawo Karne Zbiór Przepisów
  TOP 22

  Prawo Karne Zbiór Przepisów Outlet

  Stan prawny na 20.10.2014 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 9 lutego 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10 (Dz. U. poz. 905) 1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,50 zł 63,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • -13%
  KKS. Kodeks karny skarbowy w.38
  TOP 23

  KKS. Kodeks karny skarbowy w.38

  Stan prawny: 1 września 2022 r.Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy 
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 14,78 zł 17,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 24

  Kodeks postępowania karnego. Przepisy

  W 14. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2022 r. (SK 53/20),ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Postępowanie karne. Przed egzaminem
  TOP 25

  Postępowanie karne. Przed egzaminem

  Prezentowane opracowanie to niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu postępowania karnego. Forma pytań i odpowiedzi sprzyja szybkiemu przyswojeniu, powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy. Zawarte informacje to najczęściej pojawiające się zagadnienia na egzaminie i zaliczeniu....
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,65 zł 49,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -15%
  Zbiór karny 2022 Plus
  TOP 26

  Zbiór karny 2022 Plus

  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 83,66 zł 99,00 zł
  w magazynie
 • -10%
  Więzienny terror kryminalny
  TOP 27

  Więzienny terror kryminalny

  Więzienia na całym świecie posiadają jedną wspólną istotną cechę. Jest nią wysokie ryzyko występowania sytuacji niebezpiecznych. Przedstawione przykłady stosowania różnych form więziennego terroru kryminalnego zaczerpnięte zostały z praktyki służb penitencjarnych wielu krajów świata. Umieszczając...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,35 zł 31,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej...
  TOP 28

  Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej...

  Zachowanie swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej jest istotne w aspekcie przestrzegania zasady praworządności. Zapewnia ona wiarygodność przesłuchania, prawidłowość orzekania, a także chroni jej godność. Rozważania zawarte w publikacji ściśle łączą się z potrzebą poszanowania praw obywatelskich,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 143,65 zł 169,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 29

  Historyczne i współczesne postrzeganie policji

  Celem rozważań naukowych jest m.in. poddanie dyskusji, czy w zwrocie zawartym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego są zawarte dwa pojęcia bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. Ten aspekt historycznego podejścia do pojęcia policja...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 30

  Kryminalne rozpoznanie penitencjarne

  Jednostki penitencjarne spełniają szczególne zadania polegające na izolowaniu i resocjalizowaniu w tych warunkach osób, które naruszyły normy prawne. W związku z tym stanowią miejsca, w których pod przymusem przebywa wielu zdemoralizowanych i agresywnych osadzonych, tworzących specyficzną,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny