Tomasz Rachwał

Tomasz Rachwał jest polskim naukowcem oraz nauczycielem akademickim, z wykształcenia geografem ekonomicznym. Na swoim koncie ma wiele podręczników szkolnych oraz akademickich.

Rachwał urodził się siedemnastego sierpnia 1974 roku w Krakowie. Obecnie jest kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wśród jego zainteresowań badawczych znajduje się problematyka procesów transformacji społeczno-gospodarczej w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy (przede wszystkim chodzi tu o procesy transformacji zachodzące w przemyśle Polski). Ciekawi go również restrukturyzacja przedsiębiorstw i szeroko rozumiana problematyka rozwoju regionalnego oraz lokalnego.

Tomasz Rachwał przygotował ponad dwieście publikacji naukowych, a także redagował blisko pięćdziesiąt prac zbiorowych i czasopism tematycznych. Obecnie młodzi odbiorcy korzystają z przygotowywanych przez niego lub we współpracy z nim podręczników. Wśród nich znajduje się chociażby "Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych". Pozycja ta ma na celu wyrabiać kompetencje uczniów w zakresie przedsiębiorczości, a wiedza w niej zawarta została przedstawiona w sposób zrozumiały i konkretny. Jest też odpowiedzialny za serię podręczników do geografii "Oblicza geografii", do których dostępne są również karty pracy. Inną serią podręczników do geografii, przy jakiej pracował, jest "Planeta Nowa".