Autor Marianna Kowalczyk


Marianna Kowalczyk jest cenioną nauczycielką z kilkunastoletnim stażem pracy i metodykiem nauczania matematyki, wpisanym na listę ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, autorką i współautorką podręczników szkolnych z matematyki. Marianna Kowalczyk wchodzi w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Współpracuje m.in. z WSiP, od kilku lat prowadzi warsztaty i spotkania promocyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Marianna Kowalczyk jest autorką i współautorką m.in. „Matematyka wokół nas. Podręcznik”, Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń”, „Matematyka wokół nas. Zbiór zadań”.