Autor Maria Marko-Worłowska


Maria Marko-Worlowska jest autorką i współautorką podręczników szkolnych z przyrody, biologii i chemii, programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych.  Autorka współpracuje z wydawnictwem Nowa Era. Maria Marko-Worlowska jest autorką i współautorką m.in. takich książek jak “Tajemnice przyrody. Podręcznik”, “Biologia na czasie. Podręcznik”.