Józef Wybicki

Józef Wybicki był polskim pisarzem i politykiem. Znany jest przede wszystkim jako twórca słów hymnu narodowego Polski, "Mazurka Dąbrowskiego".

Wybicki urodził się 29 września 1747 roku w Bedominie, natomiast zmarł 10 marca 1822 roku w Manieczkach. W roku 1780 pełnił funkcję szambelana Stanisława Augusta Poniatowskiego, choć z wykształcenia był prawnikiem. Przez wiele lat współpracował z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim, którego był bliskim przyjacielem. Kiedy znalazł się w obozie legionów we Włoszech w roku 1797, przygotował słowa pieśni, która jakiś czas później stała się hymnem narodowym.

Pamięć o Wybickim jest szczególnie pielęgnowana na Pomorzu Gdańskim oraz w Wielkopolsce. Pisarz jest patronem wielu ulic. W Będominie, gdzie się urodził, funkcjonuje Muzeum Hymnu Narodowego, które stanowi oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Znajdują się w nim dwie wystawy stałe: "Dzieje Mazurka Dąbrowskiego" oraz "Józef Wybicki i jego epoka". Organizowane są tam także wystawy czasowe oraz różnorodne imprezy plenerowe i sportowe.

Do lepszego poznania życia i twórczości Wybickiego niezwykle cennym materiałem okazały się pamiętniki, które prowadził. Przede wszystkim był on jednak autorem tekstów publicystycznych. Szczególnie zajmowała go tematyka społeczna, polityczna i ekonomiczna, interesowało go także morale. Miał na swoim koncie także utwory literackie, na przykład tragedię "Zygmunt August", komedię "Mędrzec", jak również opery, na przykład "Polka, czyli oblężenie Trembowli".