Jan Szpet

Jan Szpet urodził się 18 października 1949 roku w Poniecu. Jest polskim prezbiterem katolickim i profesorem nauk teologicznych, który specjalizuje się w zakresie katechetyki. Swoje święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku, a następnie uzyskał stopień doktora, doktora habilitowanego, aż wreszcie w 2000 roku tytuł naukowy profesora.

Jest kierownikiem Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2012 roku. Od 2008 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UAM. Jan Szpet jest również rzeczoznawcą do spraw oceny programów i podręczników katechetycznych i przewodniczącym referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

To autor ponad 100 podręczników i pomocy katechetycznych dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Przygotowywane przez niego książki i ćwiczenia dostosowane są do odpowiedniego wieku i poziomu wiedzy uczniów. Cieszą się popularnością wśród nauczycieli i katechetów. Tytuły które się pojawiają w szkołach to: "Przyjmujemy Pana Jezusa", "Wierzę w Boga", "Jestem chrześcijaninem", "Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa", a także "Wierzę w Kościół".