Elżbieta Kurczab

Elżbieta Kurczab jest polską współautorką wielu publikacji naukowych z zakresu matematyki. Z podręcznikami, zbiorami zadań, próbnymi arkuszami maturalnymi oraz specjalnie przygotowaną powtórką przed maturą stworzonymi przy współpracy z Panią Elżbietą, z pewnością bez problemu przygotujesz się do egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Książki Elżbiety Kurczab są zgodne z podstawą programową obowiązującą od 01.09.2012 roku. Rozdziały z podręcznika są podzielone na jedną, dwie lub trzy jednostki lekcyjne oraz zakończone zadaniami sprawdzającymi zrozumienie omawianych zagadnień. Układ treści jest klarowny, a język prosty i zrozumiały.

Natomiast wszystkie zbiory zadań są ściśle skorelowane z podręcznikami i stanowią ich doskonałe uzupełnienie. Zadania posiadają zróżnicowany stopień trudności, a po każdym rozdziale możemy znaleźć test sprawdzający zdobytą wiedzę oraz zadania powtórzeniowe.

"Powtórka przed maturą Matematyka Zadania Zakres podstawowy" zawiera ponad 800 zadań, które pomogą porządnie przećwiczyć i utrwalić cały materiał przed maturą.