Bartosz Michałowski

Bartosz Michałowski należy do grona ekspertów z zakresu angielskiego. Z tego powodu często zajmuje się podręcznikami do nauki tego języka. Wśród publikacji, nad którymi pracował, znalazły się książki pomagające w nauce osobom o różnym stopniu zaawansowania.

Michałowski jest jednym z autorów odpowiadających za serię podręczników do nauki angielskiego "Matura Focus". Brał też udział przy przygotowywaniu takich serii książkowych, jak: "Matura Choices", "Today!", a także "Live Beat".

Pierwsza spośród wymienionych serii została zaadresowana do uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Co ważne, świetnie łączy się z Repetytoriami Longmana, co w łatwy sposób pozwala utrwalić wiedzę z danego zakresu. Dodatkowe ćwiczenia oraz lista problematycznych słów, podobnie jak w innych pozycjach tego typu, pozwolą poczuć się pewniej młodemu odbiorcy.

"Matura Choices" to z kolei inna seria, mająca w prosty i bardzo przystępny sposób przygotować do egzaminu dojrzałości z języka obcego. Odpowiednio przemyślana formuła, w jakiej zostały wykonane książki, sprawia, że młodzież chętnie podejmuje się nauki języka.
Z kolei "Today!" jest czteroczęściową serią dla szkół podstawowych, mająca na celu wzmocnić naturalną komunikację w języku angielskim, a także skupiająca się na indywidualnych potrzebach każdego odbiorcy.

Ostatnia spośród wymienionych serii stanowi kurs, stawiający na naukę języka w taki sposób, by mógł się on szybko przydać w dowolnej sytuacji z życia codziennego.