Arkadiusz Janicki

Arkadiusz Janicki jest historykiem, który pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii UG. Sprawdza się także w roli Dziekana Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej. W obszarze jego zainteresowań znajduje się historia guberni bałtyckich w Imperium Rosyjskim w XIX oraz na początku XX wieku, a także historia mniejszości polskiej na terenie guberni bałtyckich. Ponadto, Janicki zajmuje się dziejami szkolnictwa w Imperium Rosyjskim oraz historią Rosji w XIX oraz XX wieku.

Przyszedł na świat w Elblągu. Należy do Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz do rady naukowej pisma "Historia Academica. Studia i Materiały". Za swoje prace w zakresie historii był też wielokrotnie nagradzany.

Wśród najważniejszych publikacji Arkadiusza Janickiego wymienia się takie prace, jak: "Kurlandia w latach 1795-1915", "Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918" oraz "Alma Mater Rigensis 1862-1918". Janicki ma na swoim koncie także szereg podręczników do wiedzy o społeczeństwie dla uczniów liceów i techników. Na uwagę zasługuje przede wszystkim seria "W centrum uwagi", w której wiedza została przedstawiona w taki sposób, by jak najskuteczniej zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy z danego przedmiotu. Są one chętnie wykorzystywane przez nauczycieli i stanowią nieocenioną pomoc dla młodych ludzi zgłębiających zagadnienia związane z wiedzą o społeczeństwie.