Anna Czerwińska-Rydel

Autorka postawiła sobie za cel edukację dzieci i młodzieży. Młodzi czytelnicy poznają dzięki niej żywoty i dokonania słynnych Polaków, a do tego mają też okazję do przemyślenia trudnych spraw związanych z dorastaniem.


Urodzona w Gdańsku, Anna Czerwińska-Rydel dała się poznać jako sprawna edukatorka, prowadząca z młodymi ludźmi zajęcia pedagogiczne i terapeutyczne, a także warsztaty o profilu muzycznym. Swoje doświadczenia na tym polu szybko zaczęła przekuwać w słowa, przelewając je na karty książek dotyczących problemów dzieci z odnalezieniem się we współczesnym świecie. Nie stroni przy tym od tematów związanych z rodziną, samotnością i potrzebą zrozumienia. Ciekawym elementem jej twórczości są przypowieści biograficzne skupione wokół osób znanych, stające się okazją do wskazania właściwych dróg postępowania i zachowania.


Książki Anny Czerwińskiej-Rydel to z jednej strony podróż do świata znanych osobowości - przykładem niech będą tutaj takie tytuły jak "Jaśnie Pan Pichon, rzecz o Fryderyku Chopinie", "W poszukiwaniu światła, opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie" czy "Po drugiej stronie okna, opowieść o Januszu Korczaku" - a z drugiej wnikliwe i oparte na obserwacjach studia ubrane w szatę przystępnych noweli dziecięcych, jak na przykład "Moje prawa ważna sprawa!".


Ta ostatnia pozycja to swoiste opus magnum autorki i najlepiej widać w nim stopień zaangażowania w opisywane tematy. Sporo tutaj fragmentów skłaniających do refleksji, a nawet powagi, na szczęście są też elementy humorystyczne. Wybitnie edukacyjny charakter ma z kolei seria książek pisarki z cyklu "Czytam sobie", kierowana do dzieci, które dopiero uczą się czytać i znajdują się na różnym etapie nauki.


Książki Anny Czerwińskiej-Rydel zdecydowanie powinny trafić na półkę każdego dziecka, chociaż zainteresują również samych rodziców i wskażą im, jak zrozumieć świat dorastających pociech. Twórczość ta spotkała się z dużym uznaniem krytyków, a autorka zdobyła liczne nagrody. Przykładem niech będzie tutaj książka "Wszystko gra", która została nawet wpisana na prestiżową Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Samą pisarkę odznaczono Medalem za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.