Anita Plumińska-Mieloch

Anita Plumińska-Mieloch to doświadczona nauczycielka i autorka wielu podręczników oraz zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Książki spełniają wymagania zawarte w podstawie programowej z przedmiotu historia. Są atrakcyjne wizualnie, zawierają kolorowe grafiki, fotografie oraz inne narzędzia, które wzbudzają zainteresowanie przedmiotem, usprawniają proces nauki i zapamiętywanie. 


Książki Anity Plumińskiej-Mieloch zapewniają kompleksową edukację na poziomie podstawowym. Wcześniej zajmowała się opracowaniem materiałów dla uczniów gimnazjum. Autorka przygotowuje dla uczniów gotowe zestawy, składające się z części teoretycznej (podręcznik) oraz praktycznej (zeszyt ćwiczeń), co w znacznym stopniu pomaga uczniom przyswoić i usystematyzować wiedzę. W 2017 roku wraz z innymi autorami stworzyła książkę "Historia. Podręcznik. Klasa 7. Szkoła podstawowa" wydawnictwa WSiP. W kolejnym roku, w 2018 roku z tym samym wydawnictwem opublikowała zeszyty ćwiczeń oraz podręczniki dla klas 5 oraz 7. Z kolei w 2019 opracowała plan nauki historii dla uczniów klas 6.


Anita Plumińska-Mieloch wielokrotnie była doceniana za swoją pracę i wkład w edukację dzieci. Została nagrodzona przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie na Nauczyciela Roku, a rok później w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku. Kilka razy została ogłoszona najlepszym opiekunem uczniów, którzy przygotowują historyczne prace badawcze przez Ośrodek Karta.