Seria Teen Explorer New

Najnowsza edycja podręczników dla starszych klas szkół podstawowych. Książki, które umożliwią uczniom poszerzanie wiedzy z języka angielskiego oraz utrwalanie tej już zdobytej.

"Teen Explorer New" jest najnowszą edycją podręczników dla klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Książki zostały w odpowiedni sposób dostosowane do obowiązującej obecnie podstawy programowej w taki sposób, by jednocześnie odpowiadać na potrzeby uczniów oraz nauczycieli. Aktualną formułę podręczników przygotowano tak, by umożliwiała płynne przejście z materiałów, prezentowanych w serii "Junior Explorer", wykorzystywanej w niższych klasach. W tym celu stworzono sekcję Starter, składającą się z pięciu stron i pozwalającą w łatwy sposób przejść z jednego etapu edukacyjnego na drugi.

Młodzież ma także okazję skorzystać z materiałów National Geographic, które umożliwiają im zapoznanie się z różnicami pomiędzy polską kulturą a kulturami innych państw. Aby wyćwiczyć umiejętność pisania w obcym języku, powstała również sekcja Writing guide. Odpowiednio przygotowane ćwiczenia gramatyczne sprawią natomiast, że uczeń bez problemu zrozumie poszczególne zagadnienia.

Przejrzysta forma podręczników sprawia, że nauka języka staje się dla młodego człowieka prawdziwą przyjemnością. Wskazówki, umieszczane w ramkach z boku tekstu, pomogą lepiej przygotować się do sprawdzianów i późniejszych egzaminów. Za sprawą odpowiednio przygotowanej szaty graficznej, prowadzenie lekcji staje się łatwiejsze dla nauczycieli, a uczniom lepiej przyswaja się nową wiedzę.