Podręczniki do informatyki - Klasa 7 - Szkoła podstawowa

Podręczniki do nauki informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej to seria książek przygotowanych dla uczniów, którzy mają już pojęcie o tematyce przedmiotu. Stanowią one kontynuację treści nabytych we wcześniejszych latach. Wszystkie książki są oparte o stosowną podstawę programową i zatwierdzone przez MEN.

 

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli przygotowane są doskonale opracowane podręczniki, a także skorelowane z nimi zeszyty ćwiczeń, które znacznie ułatwiają naukę informatyki. Dodatkowymi materiałami są płyty CD z najważniejszymi zagadnieniami i praktycznymi wskazówkami.

 

Dzięki podręcznikom do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu:

  • szczegółowej budowy i funkcjonowania poszczególnych elementów komputerów
  • korzystania z Internetu w rozszerzonym zakresie (m.in. programowanie w środowisku Scratch czy pisanie stron w języku HTML, a także praca w tzw. chmurze)
  • pracy z edytorami grafiki i tekstu
  • algorytmiki
  • projektowania oraz realizacji bardziej rozbudowanych prezentacji multimedialnych
  • tworzenia prostych projektów multimedialnych
  • korzystanie z nowych technologii

 

Dzięki interesującym i przystępnym pomocom dydaktycznym, uczeń we współpracy z nauczycielem rozszerza swoje zainteresowania światem informatyki oraz rozwija hobby.