Administracyjne bestsellery, Luty 2024

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Lutym 2024 w kategorii Administracyjne.
 • TOP 1

  Kodeks postępowania administracyjnego

  Najnowsze, 37. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie...
  Podręcznik
  12,90 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 2

  KPA. PPSA. Kodeks postępowania administracyjnego..

  Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r.,Tekst ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo"...
  Książka, op. miękka
  12,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 3

  KPA. PPSA. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,Tekst ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy
  Książka, op. miękka
  10,43 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 4

  Samorząd terytorialny

  Ósme wydanie doskonałego podręcznika dla studentów oraz pracowników samorządowych. Jaką wiedzę wyniosą z niego przyszli absolwenci wydziałów prawa i administracji? Książka "Samorząd terytorialny" jest profesjonalnym opracowaniem autorstwa Bogdana Dolnickiego. Zostały w nim zawarte wszystkie...
  Podręcznik
  55,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 5

  Instytucje prawa administracyjnego

     Publikacja prezentuje instytucje prawa administracyjnego w podziale na trzy części: ogólną, omawiającą źródła prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa ustrój administracji publicznej, skupiającą się na takich zagadnieniach, jak: administracja publiczna jako organizacja, podziały...
  Książka, op. miękka
  49,34 zł
  w magazynie
 • TOP 6

  EDYCJA ADMINISTRACYJNA. KPA. OrdPU. PostAdmU w.39

  Stan prawny: 2 stycznia 2024 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ordynacja podatkowa: Nowy tekst jednolity z dnia 11 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383), 1.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r....
  Książka, op. miękka
  84,55 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 7

  Postępowanie administracyjne - ćwiczenia

  Książka zawiera 202 różnorodne pod względem formy i stopnia trudności ćwiczenia, dzięki którym słuchacze szkół policealnych zdobywający zawód technika administracji mogą powtórzyć i utrwalić materiał nauczania dotyczący postępowania administracyjnego. Może być ona wykorzystywana jako:   materiał...
  Książka, op. miękka
  25,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 8

  Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.5

  Stan prawny: 28 września 2023 r.Publikacja zawiera obszerne i szczegółowe omówienie wszystkich instytucji Prawa zamówień publicznych oraz dogłębną analizę orzecznictwa i opinii Urzędu Zamówień Publicznych.Szczególną uwagę zwrócono na:• funkcjonowanie procedur udzielania zamówień publicznych,•...
  Książka, op. twarda
  279,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 9

  Postępowanie administracyjne i...

  Podręcznik zawiera kompleksowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego.  Oprócz objaśnień dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu...
  Podręcznik
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 10

  Kodeks postępowania administracyjnego

  Stan prawny na: 8.01.2020 r. Najnowsze, 34. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. zmianę wynikającą z ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie...
  Pocket, op. miękka
  8,93 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 11

  Komentarz do planu kont

  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); *rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w...
  Książka, op. twarda
  367,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 12

  Samorząd terytorialny w Polsce

  Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę, aktywnie, kreatywnie i skutecznie reagując na podstawowe potrzeby lokalnych i regionalnych społeczności. Zwłaszcza w obliczu kryzysów ostatnich lat – od pandemii po kryzysy migracyjne, energetyczne i skutki rosyjskiej agresji w Ukrainie – nasza uwaga...
  Książka, op. miękka
  73,31 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 13

  Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji

  Publikacja stanowi bardzo wartościową propozycję wydawniczą zawierającą oryginalne rozwiązanie problemu badawczego, oparte na własnej koncepcji badania prawno- i dogmatyczno-historycznego regulacji prawnych i ich wykładni w orzecznictwie [...]. W mojej ocenie publikacja ta stanowi opracowanie...
  Podręcznik
  94,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 14

  Administracja publiczna. Zarys wykładu

  Publikacja ukazuje administrację publiczną – czy to w ujęciu funkcjonalnym, czy instytucjonalnym – w szerokim, wielowymiarowym otoczeniu. Składają się nań przede wszystkim polityka, ale także prawo, gospodarka, społeczeństwo, czy kultura. Choć autorami recenzowanej pracy są zarówno prawnicy, jak i...
  Książka, op. twarda
  47,32 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 15

  Kodeks postępowania administracyjnego w.38

  Stan prawny: 8 sierpnia 2023 r. EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 30 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym...
  Książka, op. miękka
  66,94 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 16

  KPA. Kodeks postępowania administracyjnego w.13

  Książka zawiera: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przepisy wprowadzające ustawe Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawę o...
  Książka, op. miękka
  44,99 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 17

  Postępowanie administracyjne - ogólne...

  Książka w przystępny i usystematyzowany sposób przedstawia zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego związane m.in. z: • pojęciem, rodzajami i zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego; • podmiotami postępowania administracyjnego (organem, stroną,...
  Podręcznik
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 18

  Informatyzacja administracji publicznej w.2

  Utworzenie e-administracji to trudne i złożone przedsięwzięcie, jednak jak pokazują doświadczenia ostatnich lat jest możliwe do realizacji. Wymaga powiązania problemów organizacyjnych, prawnych, informacyjnych i technologicznych. Przed administracją publiczną stoi nie lada zadanie dostosowania...
  Książka, op. miękka
  60,73 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 19

  Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy

  Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego. Dzięki niemu sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały...
  Podręcznik
  45,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 20

  Postępowanie administracyjne. Przed egzaminem

  Książka omawia zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie...
  Podręcznik
  50,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 21

  System Prawa Samorządu Terytorialnego T.3

  Trzeci tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia granic i perspektyw samodzielności samorządu terytorialnego, w tym m.in.: • nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, • kontrola administracyjna oraz kontrola zarządcza, • kierownictwo w samorządzie terytorialnym, •...
  Książka, op. twarda
  211,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 22

  Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

  Kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z prawa i postępowania administracyjnego. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2023 r. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 21 części...
  Podręcznik
  29,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 23

  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

  Komentarz zawiera przekrojową i wyczerpującą analizę przepisów w przedmiocie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (ogólnego), skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak również administracyjnych kar pieniężnych i...
  Książka, op. twarda
  254,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 24

  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o regulacje dotyczące: rewitalizacji, ochrony krajobrazowej,...
  Książka, op. twarda
  211,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 25

  Obrona Ojczyzny. Komentarz

  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego...
  Książka, op. twarda
  339,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 26

  Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka

  Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, np. prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się czy prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter powszechny i...
  Książka, op. twarda
  44,35 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 27

  Postępowanie sądowoadministracyjne

  W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Szczegółowo omówiono m.in. cechy charakterystyczne sądowych modeli kontroli administracji, ze...
  Podręcznik
  50,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 28

  Prawo rolne

  Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. W książce kompleksowo zaprezentowano zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tej materii. Przedstawiono modele rozwiązywania kluczowych...
  Podręcznik
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 29

  Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym

  W publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym. Oprócz zagadnień administracyjnoprawnych, takich jak: • pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, • wezwanie do złożenia zeznań, • obowiązek zeznawania i niedopuszczalność zeznawania, •...
  Książka, op. twarda
  96,69 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 30

  Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne

  Celem dostępu do informacji publicznej jest realizacja zasady przejrzystości działalności państwa. Ma ona kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji jako ustroju rzeczywistej partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy. Autor całościowo omówił problematykę udostępniania informacji publicznej...
  Książka, op. twarda
  126,65 zł
  wysyłka do 72 godzin