Wydawnictwo WSiP - Podręczniki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to oficyna z bogatymi tradycjami w publikacji materiałów edukacyjnych. Redaktorzy wydawnictwa, przygotowując do druku podręczniki i repetytoria oraz materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, współpracują ze środowiskiem naukowym oraz cenionymi dydaktykami.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – jedno z najstarszych wydawnictw w Polsce

Historia Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sięga roku 1945, kiedy Ministerstwo Oświaty utworzyło Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Pierwszą publikacją oficyny był popularny elementarz Jana Falskiego. Sześć lat później z PZWS zostały wyodrębnione Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego. Pod ich szyldem ukazał się pierwszy podręcznik w dziejach oficyny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w obecnym kształcie powstały z połączenia obu podmiotów.

Podręczniki WSiP do szkoły podstawowej i przedszkoli

W ofercie wydawnictwa WSiP znajdują się podręczniki i zeszyty ćwiczeń zarówno dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, jak i uczniów szkół podstawowych.

Wychowanie przedszkolne

Z myślą o kilkulatkach wydawnictwo WSiP publikuje książki, dzięki którym maluchy będą poznawać świat kolorów i kształtów oraz literki i cyferki, jak chociażby podręcznik "Drużyna marzeń" z kartami pracy dla sześciolatka. Z kolei kształcenie sprawności manualnej oraz rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia przedszkolaków możliwe są z podręcznikami WSiP, których integralną część stanowi wyprawka z materiałami do prac plastycznych - przykładem "Planeta Dzieci" dla pięciolatka.

Szkoła podstawowa – klasy 1-3

Wydawnictwo WSiP ma również ciekawe propozycje dla uczniów pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. Doskonały przykład stanowi podręcznik "Nowi Tropiciele", wspierający najmłodszych w edukacji matematycznej w ramach nauczania początkowego. Główny atut podręczników dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym to umiejętne połączenie nauki z zabawą.

Szkoła podstawowa – klasy 4-8

Wśród podręczników WSIP ciekawą ofertę znajdą również uczniowie starszych klas szkół podstawowych. Są to zarówno książki do nauczania przedmiotów humanistycznych ("Historia" dla klasy 5), jak i przyrodniczych ("Biologia" dla klasy 6) czy ścisłych ("Informatyka" dla klasy 8). Podręczniki WSiP dla szkoły podstawowej przygotują ucznia do lekcji, pozwolą mu pozytywnie zdać sprawdziany oraz egzamin ósmoklasisty.

 WSiP – podręczniki do liceum i technikum

Wydawnictwo WSiP specjalizuje się również w książkach dla liceów i techników. Oficyna przygotowuje pozycje pomagające uczniom usystematyzować i utrwalić wiedzę ze wszystkich przedmiotów. Podręczniki WSiP dla szkół ponadpodstawowych przydadzą się na zajęciach z języka rosyjskiego czy niemieckiego ("Kak Raz", "Effekt"), lekcjach języka polskiego ("Oblicza epok" lub "Przeszłość i dziś") bądź nauk ścisłych ("Fizyka", "Chemia"). Pomogą skutecznie przygotować się do matury i zdobyć podstawy wiedzy przydatnej w trakcie kształcenia na uczelniach wyższych.

Oferta podręczników dla szkół branżowych

W ofercie podręczników WSiP znajdują się również książki dla szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia, których absolwenci zdobywają kwalifikacje uprawniające do wykonywania wybranej profesji. Materiały dydaktyczne wydawnictwa dostarczają wiedzę niezbędną do pracy w wymarzonym zawodzie. Doskonały przykład to książka Wandy Bukały "Bezpieczeństwo i higiena pracy", pomocna w edukacji przyszłych specjalistów w dziedzinie BHP.

Arkusze maturalne, zbiory zadań i repetytoria WSiP

W asortymencie wydawnictwa WSiP znajdują się również arkusze maturalne, zbiory zadań i repetytoria. Książki z zadaniami, z których dzieci i młodzież będą korzystać zarówno w czasie lekcji, jak i podczas odrabiania prac domowych, pozwalają zweryfikować zdobytą wiedzę. 

Samodzielnie wykonując ćwiczenia, uczniowie mogą ocenić, w jakim stopniu udało im się opanować materiał, zrozumieć zagadnienia omawiane w podręcznikach i nauczyć wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Natomiast arkusze i repetytoria maturalne będą stanowić nieocenioną pomoc podczas przygotowań i powtórek materiału do egzaminu dojrzałości – przykładem "Geografia. Repetytorium".

WSiPnet – e-podręczniki i e-ćwiczenia

Wydawniczą ofertę podręczników w tradycyjnej formie papierowej uzupełniają e-podręczniki oraz e-ćwiczenia. Z elektronicznych książek można korzystać zarówno w domu, jak i szkole – potrzebny jest jedynie komputer stacjonarny lub przenośny, smartfon bądź tablet. W czasie lekcji nauczyciel może wyświetlać materiały dydaktyczne na tablicy multimedialnej. Wszystkie treści dostępne są za pośrednictwem cyfrowej platformy WSiPnet.

WSiP dla nauczycieli

Wydawnictwo WSiP adresuje swoją ofertę również do środowiska nauczycielskiego. Interesującą inicjatywę stanowi Klub Nauczyciela, w ramach którego każdy pedagog decydujący się na korzystanie z podręczników oficyny może bezpłatnie uzyskać wartościowe pomoce dydaktyczne. Znajdują się wśród nich scenariusze lekcji, generatory sprawdzianów i kart pracy, plany wynikowe, a także diagnozy przedmiotowe.