Wydawnictwo WSiP - Podręczniki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zaliczają się do jednych z najstarszych istniejących wydawnictw w Polsce. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku pn. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, publikując pierwszy podręcznik autorstwa Mariana Falskiego - "Elementarz dla szkół wiejskich". W 1974 roku Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych łączą się z Państwowymi Wydawnictwami Szkolnictwa Zawodowego, tworząc Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). W 1995 roku wydawnictwo ma na koncie 25 tysięcy wydanych tytułów, których łączny nakład wynosi ponad 2 mld egzemplarzy!

WSiP - podręczniki, repetytoria, kursy i inne materiały pomocnicze

Obecnie WSiP specjalizuje się w publikacji materiałów edukacyjnych (m.in. podręczników, poradników, kursów, repetytoriów, atlasów, kart pracy), a także tworzy i udostępnia internetowe platformy edukacyjne i informacyjne. Wydawnictwo współpracuje z wybitnymi ekspertami, naukowcami, metodykami, którzy biorą udział w pracach nad tworzeniem i udoskonalaniem kolejnych podręczników i aplikacji dla uczniów i nauczycieli.

W ofercie wydawnictwa znajdują się m.in. takie serie jak "Wesoła szkoła i przyjaciele", "Nowi Tropiciele", "Świat w słowach i obrazach", "Matematyka wokół nas", "Nowe Zrozumieć Tekst", "Effekt" i wiele innych.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne stworzyły również WSiPnet - platformę, na której można znaleźć e-podręczniki stanowiące uzupełnienie papierowych podręczników WSiP. Wydawnictwo prowadzi także Klub Nauczyciela, gdzie każdy nauczyciel wybierający podręczniki oficyny może liczyć na cenne pomoce dydaktyczne - scenariusze lekcji, sprawdziany, plany wynikowe i inne materiały.