Wydawnictwo Uniwersytet Śląski

 • -15%
  eBook System informacji archiwalnej w Polsce pdf

  eBook System informacji archiwalnej w Polsce pdf

  Publikacja obejmuje swym zakresem zagadnienia wchodzące w obręb nauki o informacji oraz archiwistyki. Problematyka została przedstawiona w pięciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym przybliżono historię informacji archiwalnej. Zarysowano rozwój archiwów od czasów najdawniejszych aż po funkcjonowanie...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 12,51 zł 14,70 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej pdf

  eBook Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej pdf

  Tematem głównym książki są biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym, ich znaczenie dla mniejszości niemieckiej w kultywowaniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Książka składa się z 14 rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach, poza wstępem i rozdziałem drugim...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 50,04 zł 58,80 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook "This isthmus of a middle state" pdf

  eBook "This isthmus of a middle state" pdf

  "Ten przesmyk stanu średniego" - już ów cytat, będący częścią tytułu, pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to studium rozwoju literatury północnoamerykańskich przedmieść przełomu ostatnich stuleci. Autor koncentruje się na powieściach Johna Cheevera, Johna Updike`a i Richarda Forda,...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 23,23 zł 27,30 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Entre la visión del mundo temporal y la aspectual pdf

  eBook Entre la visión del mundo temporal y la aspectual pdf

  Tematem książki jest analiza wybranych wyrażeń funkcjonujących w obrębie różnych odmian języka hiszpańskiego (głównie andyjskiej i paragwajskiej) w sposób odmienny od normatywnego. Autorka wychodzi z założenia, że przyczyną różnic są zmiany semantyczno-dyskursywne, wynikające z konieczności...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 19,65 zł 23,10 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Ujmować pdf

  eBook Ujmować pdf

  Lektura dzieł niezwykłego dziewiętnastowiecznego amerykańskiego filozofa i artysty ze szczególnym uwzględnieniem jego Waldena oraz 14 tomów Dziennika ukazuje Thoreau jako przenikliwego krytyka kapitalistycznego świata i kultury. Zdaniem autora Waldena, który w tej diagnozie poprzedza Heideggera,...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 44,68 zł 52,50 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Zapisywanie miejsca pdf

  eBook Zapisywanie miejsca pdf

  W pracy zebrano szkice poświęcone wybranym utworom literackim, w których obecna jest problematyka śląska. Poza tak znanymi książkami, jak Piąta strona świata Kazimierza Kutza czy Finis Silasiae Henryka Wańka przedstawione zostały także mniej znane utwory, w których jednak można dostrzec ciekawe...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 19,65 zł 23,10 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Feministyczna krytyka literacka pdf

  eBook Feministyczna krytyka literacka pdf

  Książka Feministyczna krytyka literacka prezentuje mapę anglo-amerykańskich i francuskich tekstów krytyczek spod znaku écriture féminine (obierając za punkt wyjściowy wydaną w 1970 roku rozprawę Kate Millett Sexual/Politics, za centrum okolice roku 1980), które stanowią otwarcie dla czarnej,...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 74,16 zł 87,15 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Znakowanie trawy albo praktyki filologii pdf

  eBook Znakowanie trawy albo praktyki filologii pdf

  Książka jest zbiorem esejów poświęconych twórcom literatury XX wieku takim, jak: Boy, Brzozowski, Konopnicka, Leśmian czy Tuwim. Autor przedstawia w nich nowe interpretacje starych utworów (m.in. Katarynki, Naszej szkapy, W pustyni i w puszczy, A...B...C...). Prezentując błyskotliwe i ciekawe...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 19,65 zł 23,10 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Tajemnice dynamiki języka pdf

  eBook Tajemnice dynamiki języka pdf

  Tom jest zbiorem 23 artykułów Profesor Krystyny Kleszczowej. Teksty te powstały w ostatnich dziesięciu latach i były publikowane w różnych wydawnictwach krajowych i zagranicznych - w Niemczech, w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Korei Południowej. Większość z nich po raz pierwszy trafia do...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 25,02 zł 29,40 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Kniaziowie, królowie, carowie... pdf

  eBook Kniaziowie, królowie, carowie... pdf

  Praca poświęcona jest tytułom i nazwom władców słowiańskich, używanym we wczesnym średniowieczu. Omówione zostały zarówno nazwy własne, rdzennie słowiańskie, jak i nazwy przejęte z innych języków, w tym przede wszystkim z greckiego oraz łaciny. Przedstawiono zwyczaje tytulatury władczej dla terenów...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 33,96 zł 39,90 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Cielesne o(d)słony pdf

  eBook Cielesne o(d)słony pdf

  Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie, Straszne dni Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, Antologia twórczości p. Cezarego K. Kędera oraz Szkice do obrazu batalistycznego Adama Ubertowskiego - jako konkretne realizacje dyskursu erotycznego - posłużyły autorce do ukazania problemu artykulacji erotyzmu....
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 19,65 zł 23,10 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym pdf

  eBook Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym pdf

  Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji została ujęta nie tylko w kontekście analiz dogmatycznych dotyczących aktualnego stanu prawnego, ale także analiz historycznoprawnych oraz prawnoporównawczych. Rozważania autor rozpoczął od omówienia genezy i powstania tajnych służb...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 31,28 zł 36,75 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Katastrofy odmieńców pdf

  eBook Katastrofy odmieńców pdf

  Książka Tomasza Kaliściaka wpisuje się w nurt badań naukowych nad homoseksualnością czy szerzej: odmiennością seksualną w literaturze. Jest to zbiór studiów interpretacyjnych poświęconych twórczości (nie tylko poetyckiej) jedynie czterech poetów (Józefa Czechowicza, Stefana Napierskiego, Stanisława...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 23,23 zł 27,30 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej pdf

  eBook Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej pdf

  W pracy o charakterze interdyscyplinarnym rozpatrywane są geokulturowe, społeczno-identyfikacyjne i artystyczne aspekty symbolicznych wyobrażeń miejsca w kontekście geografii, historii, literatury oraz etnografii Macedonii. Panorama oglądu zjawisk obejmuje różnorodne fenomeny z zakresu kultury...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 32,17 zł 37,80 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji pdf

  eBook Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji pdf

  Książka zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. Autorka postawiła sobie za cel przegląd najbardziej istotnych teorii, tłumaczących źródła i uwarunkowania zachowań etycznych i...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 51,83 zł 60,90 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Hybrydy pdf

  eBook Hybrydy pdf

  Autora książki interesuje dekada młodych polskich poetów - uwzględnienie pytań o konsekwencje pierwszych wyborów estetycznych, ale i politycznych. Do tych zagadnień warto dziś powrócić: ideowych i ideologicznych deklaracji (w tym przypadku przede wszystkim współtwórców Orientacji Poetyckiej...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 16,09 zł 18,90 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Na obrzeżach arcydzieł pdf

  eBook Na obrzeżach arcydzieł pdf

  Zbiór historycznoliterackich rozpraw dotyczy przeobrażeń gatunkowych, stylistycznych i tematycznych, które dokonywały się w tekstach prozatorskich w XX wieku. Formy literackie pochodzące z marginesów i peryferii utworów klasyki okazywały się najbardziej ekspansywne w trakcie tegoż stulecia....
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 14,29 zł 16,80 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Skiroławki pdf

  eBook Skiroławki pdf

  Książka jest próbą opisu mechanizmów erotyki i pornografii na przykładzie ich funkcjonowania w powieści Zbigniewa Nienackiego Raz w roku w Skiroławkach. Autorka pokazuje najpierw, jaki wpływ na czytelnika wykształconego na wzorcach romantycznych ma w konstruowaniu świata powieściowego wykorzystanie...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 14,29 zł 16,80 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy pdf

  eBook Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy pdf

  W anonsowanej książce przedstawiono losy synów Jana III Sobieskiego. Ukazano ich życie w domu rodzinnym, wykształcenie, jakie odebrali, oraz zabiegi pary królewskiej mające na celu zapewnienie, przez korzystne małżeństwo, najpierw najstarszemu z synów - Jakubowi - potem kolejnym potomkom, przejęcia...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 75,06 zł 88,20 zł
  Plik do pobrania
 • -14%
  eBook Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji pdf

  eBook Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji pdf

  Niniejsza książka przedstawia delikty w zakresie reklamy. Uwzględnia ona "dwutorowość" regulacji w prawie polskim. Obejmuje zagadnienia reklamy jako czynu niedozwolonego w świetle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz działania reklamowe adresowane do konsumentów w kontekście Ustawy o...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 7,22 zł 8,40 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Magia w potocznej narracji pdf

  eBook Magia w potocznej narracji pdf

  Przedmiotem publikacji są przejawy i relikty magii w tekstach folkloru narracyjnego, zebrane na terenie Śląska Cieszyńskiego. Autor koncentruje uwagę na poznawczym wymiarze potocznego tekstu, poruszając kwestię uzależnienia obrazu świata jednostki od siły kolektywnych wyobrażeń, docierających do...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 28,59 zł 33,60 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Folklor pieśniowy Zaolzia pdf

  eBook Folklor pieśniowy Zaolzia pdf

  Celem prezentowanej pracy jest ukazanie zaolziańskiej kultury muzycznej na tle śląsko-cieszyńskiej kultury od czasów dawnych aż po lata współczesne. Podjęto kwestie związane z kształtem kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego w przeszłości i obecnie, poruszono problematykę związków, podobieństw i...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 21,45 zł 25,20 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Przyboś czyta Norwida pdf

  eBook Przyboś czyta Norwida pdf

  Autorka analizuje interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida (Trzy strofki, Italiam! Italiam!, Krzyż i dziecko) przedstawione przez Juliana Przybosia w jego szkicu Próba Norwida. Przyboś stara się zbudować własny obraz Norwida poety oraz dokonać rewizji przekonań na temat "ciemności" i...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 12,51 zł 14,70 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Spotkania pdf

  eBook Spotkania pdf

  Książka ta jest efektem wieloletnich studiów Autorki nad przekładem artystycznym, prowadzonych przede wszystkim na materiale przekładów literatury polskiej na język słoweński i literatury słoweńskiej na język polski. Autorka przedstawia przekład artystyczny jako zjawisko komunikacyjne i...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 23,23 zł 27,30 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym pdf

  eBook Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym pdf

  Słownik został opracowany w celu przedstawienia sylwetek architektów, inżynierów i budowniczych, którzy współtworzyli architektoniczną tkankę Katowic w okresie międzywojennym. W pracy zamieszczono biogramy fachowców działających zarówno lokalnie czy na terenie kraju, jak i cieszących się...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 16,09 zł 18,90 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  eBook Język w mediach pdf

  eBook Język w mediach pdf

  Publikacja jest wyborem tekstów dotyczących języka w mediach współczesnych. Nie stanowi on więc rejestru zmian, jakie dokonały się w języku mediów na przestrzeni dziesięcioleci. Najwcześniejszy zamieszczony w antologii artykuł wydrukowany został w roku 1978, lecz fakty w nim analizowane w równej...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 28,59 zł 33,60 zł
  Plik do pobrania