Wydawnictwo Scholar

 • -15%
  Psychopatologia

  Psychopatologia

  Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania nad zaburzeniami psychicznymi. W odróżnieniu od podręczników amerykańskich uwzględnia...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,69 zł 58,80 zł
  w magazynie
 • -8%
  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Publikacja stanowi autorskie opracowanie materiałów i narzędzi ćwiczeniowych przeznaczonych do realizacji programu szkolenia mediatorów rówieśniczych w szkołach podstawowych. Jest to zeszyt przeznaczony dla uczniów, którzy chcieliby się podjąć roli mediatorów. Stanowi uzupełnienie do książki...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 7,73 zł 8,40 zł
  w magazynie
 • -8%
  Rohingya.
  Nowość

  Rohingya.

  Otrzymaliśmy bardzo potrzebną monografię o Rohingya - jednej z najbardziej prześladowanych i umęczonych społeczności na świecie, milionie ludzi bez domów i ziemi, których żaden kraj nie chce przyjąć. Jest to równocześnie uniwersalna opowieść o dwóch "izmach" - kolonializmie i nacjonalizmie - które...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,32 zł 21,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -34%
  Voltaire finansista

  Voltaire finansista Outlet

  Pierwsza polska edycja monografii Voltaire finansista autorstwa wybitnego ekonomisty, profesora Leona Koźmińskiego (1904–1993). Praca ta została pierwotnie wydana w 1929 roku w języku francuskim i była rozprawą doktorską, za którą Autor – jako pierwszy Polak w historii – otrzymał z wyróżnieniem...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 27,57 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -31%
  Miejsce i przestrzeń

  Miejsce i przestrzeń Outlet

  Krystian Połomski zebrał bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, utrwalający ciekawe zjawiska zachodzące w społecznościach lokalnych Bieszczadów. Książka napisana jest z pasją. Autor stara się znaleźć odpowiednie sposoby badania krajobrazu jako kategorii kulturowej, a także pokazać "miejsce natury w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 20,99 zł 30,50 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -40%
  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście

  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście Outlet

  Robert Bartłomiejski - ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów społecznych dotyczących sposobów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Zajmuje się także socjologią...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,53 zł 32,55 zł
  w magazynie
 • Wiedza ideologia władza

  Czy możemy wyobrazić sobie dziś inny uniwersytet? Czy możliwy jest powrót do klasycznej roli i funkcji uniwersytetu? Czy umasowienie szkół wyższych prowadzi do likwidacji resztek autonomii kręgów akademickich? Jaką publiczną rolę odgrywają dziś w Polsce środowiska uczelniane? Czy możliwa jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 43,05 zł
  w magazynie
 • -40%
  Peryferie

  Peryferie

  Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze dwustronne, a życie społeczne na peryferiach nie może być postrzegane wyłącznie jako pasywna reakcja...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 75,60 zł 126,00 zł
  w magazynie
 • -10%
  Teoria opanowania trwogi dyskurs w literaturze amerykańskiej

  Teoria opanowania trwogi dyskurs w literaturze amerykańskiej

  W kulturze zachodniej, zsekularyzowanej i indywidualistycznej, śmierć to temat tabu, zepchnięty na margines egzystencji, której jest zwieńczeniem. I choć wyziera z ekranów telewizyjnych, zdjęć prasowych i innych doniesień medialnych, o osobistych doświadczeniach ze śmiercią nie mówi się wprost,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,30 zł 32,55 zł
  w magazynie
 • -8%
  Postmodernizm a metafizyka

  Postmodernizm a metafizyka

  Książka jest próbą ujawnienia tych założeń filozoficznych, na których - wbrew usilnie deklarowanemu zerwaniu z wszelkimi ogólnymi przesądzeniami metafizycznymi - wspiera się formacja intelektualna określana mianem postmodernizmu. Autorka stara się wykazać, iż charakterystyczne dla tej formacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,67 zł 40,95 zł
  w magazynie
 • -24%
  Stosowana psychologia rehabilitacji Tom 17

  Stosowana psychologia rehabilitacji Tom 17

  Stosowaną psychologię rehabilitacji wyróżnia autorskie ujęcie problematyki. Decydują o tym trzy cechy książki.Po pierwsze, przedstawiona w niej wiedza psychologiczna, odnosząca się do osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, skonfrontowana została z doświadczeniami praktycznymi autora książki....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 44,72 zł 58,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Publikacja MASZ PRAWO DO MEDIACJI W SZKOLE. Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej. Implikacje i rekomendacje To zbiór opracowań teoretycznych i praktycznych, stanowiących bazę programu szkolenia mediatorów rówieśniczych. Jest cennym źródłem informacji o uwarunkowaniach wprowadzania mediacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,12 zł 27,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Wykłady z psychologii 11. Wprowadzenie do psychologii osobowości

  Wykłady z psychologii 11. Wprowadzenie do psychologii osobowości

  Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umożliwia poznanie i wzajemną konfrontację różnych systemów teoretycznych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,33 zł 51,45 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Orientacja seksualna.

  Orientacja seksualna.

  W kwestii uwarunkowań orientacji seksualnej czy też różnych aspektów funkcjonowania osób z grup mniejszościowych zgromadzono dotychczas dużo danych naukowych. To właśnie one, a nie mityczny spisek lobby LGBTQ+, były podstawą do depatologizacji i demedykalizacji orientacji nieheteronormatywnych w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,64 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Nowe kierunki w kryminologii

  Nowe kierunki w kryminologii

  Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych nurtów oraz koncepcji, które pojawiły się w kryminologii w ostatnim czasie. Zawarte w niej opracowania są...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Nieliberalna rewolucja w Polsce
  Nowość

  Nieliberalna rewolucja w Polsce

  Autorzy książki tworzą eklektyczne grono naukowców, dziennikarzy i prawników. Część z nich mieszka i pracuje w Polsce, inni w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Łączy ich postrzeganie wzrostu siły Prawa i Sprawiedliwości jako konsekwencji, z jednej strony, globalnej zmiany...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,16 zł 48,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  My. Portret psychologiczno-społeczny Polaków...

  My. Portret psychologiczno-społeczny Polaków...

  Książka Krystyny Skarżyńskiej jest obszernym studium przedstawiającym wyniki jej badań nad społeczeństwem polskim prowadzonych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Prezentowane badania pozwalają zrozumieć jak myśli, odczuwa i działa społeczeństwo polskie, a także jak owo myślenie, odczuwanie i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,79 zł 46,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Publikacja MASZ PRAWO DO MEDIACJI W SZKOLE. Zarys pracy mediatora szkolnego jest wielowątkowym opracowaniem przedstawiającym zakres działań, powinności i odpowiedzialności nauczyciela, pedagoga oraz rodziców w procesie wprowadzania mediacji do szkół. Wdrożenie odpowiednich działań przyczyni się do...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,15 zł 26,25 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Prusy Wschodnie

  Prusy Wschodnie

  Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od niedawna także rosyjska, przez co Prusy Wschodnie stały się igrzyskiem badaczy dochodzących narodowych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,40 zł 49,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -24%
  Dorosłe dzieci

  Dorosłe dzieci

  Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości. Odwrócenie ról może mieć charakter instrumentalny – dziecko...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,93 zł 47,25 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii
  Nowość

  Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii

  Tomasz Stryjek zrealizował w swej książce podstawowy cel, który sobie postawił, jasno prezentując autorską analizę polityk pamięci w Chorwacji i Serbii, umieszczając je w politycznym i społecznym kontekście ich historycznego rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach. Uznanie budzi ogrom wiedzy na temat...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 54,10 zł 58,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Masz Prawo do Mediacji w Szkole

  Publikacja MASZ PRAWO DO MEDIACJI W SZKOLE. W drodze do porozumienia – materiały dla nauczycieli i trenerów mediacji to opracowanie zawierające sprawdzone w praktyce materiały, gry i zabawy edukacyjne oraz gotowe narzędzia do wykorzystania w praktyce szkolnej. Znajdują one zastosowanie zarówno w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 17,39 zł 18,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Społeczeństwo na zakręcie

  Społeczeństwo na zakręcie

  Trzydziesta rocznica transformacji ustrojowej to znakomity moment, by dokonać swoistego podsumowania przemian postaw i wartości własnego społeczeństwa. Taką możliwość stworzył wieloletni udział polskiego zespołu w międzynarodowych badaniach europejskich systemów wartości (European Values Study,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,78 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Wynalazek nowoczesnego serca

  Wynalazek nowoczesnego serca

  Autorka błyskotliwie i jasno rekonstruuje, jak definiowano emocje oraz w jaki sposób umieszczano je w szerszym myśleniu na temat świata i moralności; jakie prezentowano typologie emocji; jak tłumaczono ich pochodzenie; jak opisywano ich związek z rozumem. To wielka praca i wielki wyczyn autorki...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Szkice z teorii kultury

  Szkice z teorii kultury

  Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten nie mógł zostać zrealizowany. Przez wiele lat dzieło to uznawano za bezpowrotnie zaginione. Ocalało z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,64 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Prawo i obywatel

  Prawo i obywatel

  Książka przedstawia dzieje kształtowania się podstawowych rozwiązań ustrojowych, które pozwoliły cywilizacji europejskiej uruchomić skutecznie wszystkie jej zasoby, zbudować solidny gmach instytucji i uzyskać wpływ na losy całego świata. Ten model kształtował się powoli, przez wiele stuleci,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,40 zł 49,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Układy złożone w naukach społecznych. Wybrane zagadnienia

  Układy złożone w naukach społecznych. Wybrane zagadnienia

  Najbardziej uderzającą właściwością obiektów badań nauk społecznych – ludzi, organizacji, społeczeństw – jest ich złożoność. Ludzki umysł uważany jest za zjawisko najbardziej złożone spośród tych, które znamy. Większą złożoność można przypisać tylko zbiorowi wzajemnie oddziałujących na siebie...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,16 zł 41,48 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  Testy psychologiczne

  Testy psychologiczne

  Książka jest wprowadzeniem w problematykę pomiaru psychologicznego. W części pierwszej Autorka omawia istotę wnioskowania psychometrycznego, przedstawia podstawowe modele psychometryczne, prezentuje kryteria dobroci testów psychologicznych oraz zagadnienia związane z doborem pozycji do konkretnego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,94 zł 42,42 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery - książki psychologiczne - relacje interpersonalne

Nowości

więcej