Wydawnictwo Nomos

 • -10%
  Gnoza

  Gnoza

  Gnoza, która jak cień towarzyszy religii, także chrześcijaństwu, dzisiaj znów pociąga wielu ludzi spragnionych duchowych przeżyć, tajemnicy i pewności, uwolnienia od winy może od odpowiedzialności i niepokoju. W publikacjach „nowej religijności”, choćby z biblioteki różokrzyżowców, pojawiają się...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 48,60 zł 54,00 zł
  w magazynie
 • -36%
  Bohater o tysiącu twarzy

  Bohater o tysiącu twarzy

  Opinie o książce Przez trzy dekady, od kiedy odkryłem Bohatera o tysiącu twarzy, książka ta nie przestaje mnie fascynować i inspirować. Joseph Campbell przygląda się badawczo kolejnym wiekom i pokazuje, że wszystkich nas łączy podstawowa potrzeba słuchania opowiadań i zrozumienia samych siebie....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,25 zł 69,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Mitologia skandynawska w epoce Wikingów

  Mitologia skandynawska w epoce Wikingów

  Świat mitycznych istot pogańskiej Skandynawii wydaje się być wiele bogatszy niż w innych mitologiach. Oprócz bogów dzielących się na dwa rody Asów i Wanów zaludniały go różne rodzaje Olbrzymów, Elfy, Karły, duchy, rozmaite nadnaturalne istoty żeńskie, herosi, demony, potwory, zwierzęta.(...) Często...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

  Berserkir i Ulfhednar w historii, mitach i legendach

  Praca traktuje o niezwykle ciekawej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w amok - szał bitewny. We wczesnośredniowiecznych źródłach skandynawskich byli oni określani jako berserkir (berserkowie) i ulfheónar. Temat ten w literaturze...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,35 zł 31,50 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

  Ewa Stachowska – doktor socjologii, pracownik w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań: socjologia religii i kultury, relacje między religią a ekonomią, kulturą konsumpcyjną i mediami. Zajmuje się zmianami religijności i funkcjonowaniem...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 48,60 zł 54,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -25%
  Etnologia religii

  Etnologia religii

  Etnologia religii jest pierwszym polskim podręcznikiem systematyzującym wiedzę o religiach kultur tradycyjnych, pozostających zwykle poza polem zainteresowania historii religii. Opierając się na adaptacyjnych funkcjach religii prezentuje podstawowe typy relacji do sacrum społeczności...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,65 zł 61,95 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów

  Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów

  Wśród form życia duchowego ludów pogańskich wróżbiarstwo zajmuje miejsce szczególne i odrębne. Nie jest częścią mitologii, choć często odwołuje się do mitów, nie jest też jednym ze zwykłych elementów kultu bogów, choć wpasowuje się w rytm świąt, rytuałów i obrzędów i bywa z nimi, szczególnie ze...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Outlet
  -45%
  Borders and Fields

  Borders and Fields Outlet

  The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. Undertaking an analysis of territoriality, we should not assume that it is a crucial component...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 18,48 zł 33,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Po województwie
  Nowość

  Po województwie

  Autor przeprowadza czytelnika przez problemy znaczenia statusu wojewódzkiego dla pozyskiwania środków zewnętrznych, klimatu inwestycyjnego, oceny jakości obsługi administracyjnej oraz uwarunkowań kondycji społeczno-gospodarczej badanych miast. Nie ulega też łatwym wnioskom, a drobiazgowa analiza...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,10 zł 49,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Outlet
  -45%
  Powroty do (nie)znanego kraju

  Powroty do (nie)znanego kraju Outlet

  Książka stanowi istotny wkład w naszą wiedzę naukową dotyczącą procesów migracji powrotnych. Autor dokonał w niej tytanicznej pracy koncepcyjnej obejmującej pełny cykl migracji niepełnej, od okresu poprzedzającego podjęcie decyzji w wędrówce do momentu powrotu do społeczności pochodzenia....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 35,20 zł 64,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Lokalne regionalne czy globalne?
  Nowość

  Lokalne regionalne czy globalne?

  Książka o teraźniejszości Śląska Opolskiego jest swoistym podsumowaniem moich doświadczeń badawczych oraz zaangażowania w sferę praktyki społecznej. Zajmuję się w niej ważnymi problemami społecznymi o charakterze globalnym, które odzwierciedlają się w regionie opolskim i w jego społecznościach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,30 zł 47,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Wyobrażone, przeżyte i przedstawione

  Wyobrażone, przeżyte i przedstawione

  Tytuł księgi ma nawiązywać do tematów badań, idei, ram heurystycznych, bliskich Profesorowi Januszowi Musze od lat. Naszym zdaniem kluczowe i ważne w rozumieniu przez Profesora świata społecznego i kultury są więc kategorie: wyobraźni socjologicznej, szeroko rozumianych ludzkich przeżyć – w tym...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,80 zł 62,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Sacrum i przemoc

  Sacrum i przemoc

  Jeżeli spojrzymy w głąb historii, zauważymy, że przemoc od początku jawiła się nam jako coś przekazywalnego. Właściwość przemocy do przenoszenia się na obiekt zastępczy, z braku obiektu pierwotnie wybranego za cel, może być przedstawiona jako rodzaj zarażenia. Przemoc tłumiona przez dłuższy czas...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 62,10 zł 69,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Outlet
  -45%
  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie Outlet

  Ewa Stachowska – doktor socjologii, pracownik w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań: socjologia religii i kultury, relacje między religią a ekonomią, kulturą konsumpcyjną i mediami. Zajmuje się zmianami religijności i funkcjonowaniem...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 29,70 zł 54,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Dlaczego swój? Dlaczego obcy?

  Dlaczego swój? Dlaczego obcy?

  Książka stanowi bardzo interesujące studium problematyki romskiej. Autorzy w sposób wnikliwy i wielowątkowy przedstawiają interesujące ich kwestie, opierając swoje rozważania na bogatym materiale empirycznym. Praca ukazuje duże znawstwo dyskutowanej tematyki, a także umiejętność łączenia rozważań...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,60 zł 44,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza

  Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza

  Monografia wypełnia poważną lukę w refleksji o wielokulturowości, oferując spójną propozycję teoretyczną i refleksję krytyczną na jej temat. Autor nie tylko przeprowadza dyskusję z najważniejszymi ujęciami wielokulturowości funkcjonującymi w socjologicznej literaturze przedmiotu, uwzględniając...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 50,40 zł 56,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Polskie sosiski i ruska benzyna

  Polskie sosiski i ruska benzyna

  Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Studiów Wschodnich UW. Publikował m.in. w „Polish Sociological Review”, „Roczniku Polsko-Niemieckim” oraz w lokalnych periodykach, występował na licznych konferencjach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Interesuje się...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,60 zł 44,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Chory na schizofrenię w rodzinie i w środowisku społecznym - potrzeba wsparcia

  Chory na schizofrenię w rodzinie i w środowisku społecznym - potrzeba wsparcia

  Jest to unikalne opracowanie, które wypełnia lukę w ramach rozważań socjologicznych. Jednocześnie ma wartość z punktu widzenia applied social studies. Prowadzona analiza jest czymś więcej niż tylko omówieniem wyników z przeprowadzonych badań. To nie tylko sygnał o problemie. Jest wskazaniem na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,80 zł 62,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Społeczeństwo marnotrawców?

  Społeczeństwo marnotrawców?

  Marnotrawstwo jest zjawiskiem bezpośrednio związanym z konsumpcją, globalizacją ekonomiczną, usuwaniem odpadów oraz użyciem pestycydów. Jest jednocześnie tak samo szkodliwe, jak i niezbędne do funkcjonowania i reprodukcji życia społecznego oraz systemu kapitalistycznego. Współistnienie tych dwóch...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,40 zł 66,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -13%
  Losy powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-2018

  Losy powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-2018

  Przedłożona do recenzji praca jest obszernym, ilościowym portretem ukazującym dynamikę katolickich powołań kapłańskich i zakonnych w Polsce od 1900 do 2018 roku. W analizie tej Autor rekonstruuje liczbowo ujęte procesy związane z losami kandydatów do stanu kapłańskiego w instytucjonalnym Kościele...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,36 zł 52,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Powroty do (nie)znanego kraju

  Powroty do (nie)znanego kraju

  Książka stanowi istotny wkład w naszą wiedzę naukową dotyczącą procesów migracji powrotnych. Autor dokonał w niej tytanicznej pracy koncepcyjnej obejmującej pełny cykl migracji niepełnej, od okresu poprzedzającego podjęcie decyzji w wędrówce do momentu powrotu do społeczności pochodzenia....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 57,60 zł 64,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny

  Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny

  W Polsce pojawiały się wcześniej opracowania dotyczące ruchów i ugrupowań islamistycznych, ale nie było do tej pory publikacji, która bazując na materiale zdobytym podczas badań terenowych, w sposób kompleksowy analizowałaby rozwój, strategie działania i przemiany islamizmów egipskich i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 53,10 zł 59,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Outlet
  -50%
  Współczesne teorie socjologiczne. Tom XI. Nowe perspektywy teorii socjologicznej

  Współczesne teorie socjologiczne. Tom XI. Nowe perspektywy teorii socjologicznej Outlet

  Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 40,95 zł 81,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -10%
  Interakcjonizm symboliczny Perspektywa i metoda

  Interakcjonizm symboliczny Perspektywa i metoda

  Współczesne teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają procesy społeczne zachodzące w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Są one oparte na różnych modelach rzeczywistości społecznej. W serii WTS publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące funkcjonalistyczną, konfliktową i interpretatywną...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 48,20 zł 53,55 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Współczesne teorie socjologiczne. Tom XI. Nowe perspektywy teorii socjologicznej

  Współczesne teorie socjologiczne. Tom XI. Nowe perspektywy teorii socjologicznej

  Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 73,71 zł 81,90 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -10%
  Dzieci z Auschwitz - Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia

  Dzieci z Auschwitz - Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia

  Niejednokrotnie wydaje się nam, że wiele przeczytaliśmy już na ten temat, oglądaliśmy filmy, nauczyliśmy się na lekcji historii, a jednak za każdym razem książka poświęcona tej tematyce porusza nas do głębi, wstrząsa, zmusza do współprzeżywania i namysłu nad złem, okrucieństwem i ludobójstwem...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,40 zł 46,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Outlet
  -45%
  Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci

  Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci Outlet

  Niniejszy wybór pokazuje różne oblicza śmierci, wyłaniające się w wyniku badań empirycznych i analiz teoretycznych autorek i autorów. Różnorodność tematyki, podejść empirycznych i teoretycznych twórców tych tekstów ma za zadanie ukazać szerokie możliwości studiów tanatologicznych oraz teoretyczne...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 40,70 zł 74,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -23%
  Przestrzenny wymiar prawa

  Przestrzenny wymiar prawa

  Geografia prawna to kształtujący się od lat 80. XX wieku interdyscyplinarny nurt badawczy tworzony głównie przez prawników oraz geografów społecznych i kulturowych. Ten kierunek, będący odpowiedzią na tzw. zwrot przestrzenny w humanistyce, podejmuje problematykę relacji prawa i przestrzeni oraz ich...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 45,61 zł 59,00 zł
  wysyłka w 4 dni

Bestsellery - książki socjologiczne

Nowości

więcej