Wydawnictwo Akademia Ignatianum

 • -15%
  Kształcenie nauczycieli dla jezuickich szkół średnich w Polsce od XVI do XVIII wieku

  Kształcenie nauczycieli dla jezuickich szkół średnich w Polsce od XVI do XVIII wieku

  Książka ma charakter nowatorski, bowiem w rodzimej literaturze nie posiadamy globalnego ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa jezuickiego od czasu powstania tego zakonu aż po jego kasatę. Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością źródeł i literatury przedmiotu,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 65,15 zł 76,65 zł
  w magazynie
 • -17%
  Leon Rogalski SJ. Duszpasterz polskich..

  Leon Rogalski SJ. Duszpasterz polskich..

  Przed 150 laty, 20 marca 1870 roku polski kapłan i zakonnik Leon Rogalski stanął na australijskiej ziemi w Melbourne, zamykając blisko czterdziestoletni etap swego dotychczasowego, dynamicznego i oddanego posłudze wiernym życia na "starym kontynencie", aby rozpocząć nowy okres, pełen nadziei,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,45 zł 15,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Konwersja w kulturze przemocy

  Konwersja w kulturze przemocy

  Książka Bogumiła Strączka jest poszukiwaniem nie tylko w pracach Girarda, ale pośród wielogłosu filozofii, z którą Girard dyskutował ścieżki, na której szansą na transformację kultury w obliczu jej największego zagrożenia, jakim jest niekontrolowana przemoc, mogłaby się stać indywidualna, przede...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,46 zł 62,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Posługa wolontariusza hospicjum w doświadczeniu...

  Posługa wolontariusza hospicjum w doświadczeniu...

  Problematyka podjęta przez Autorkę należy do ważnych zarówno pod względem społecznym czy etycznym, jak i intrapersonalnym. Ten ostatni aspekt odnośnie do wolontariatu hospicyjnego - samowychowawczy - można uznać za niezwykle cenny w naukach społecznych. W świetle literatury pedagogicznej praca o...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,37 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych

  Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych

  Publikacja zawiera dziesięć tekstów autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie w Krakowie i poza nim. Prezentują one różne podejścia do przedstawianej w tomie problematyki. Wiodącym tematem jest problem ciała (cielesności) człowieka, który został tu podjęty w świetle różnych koncepcji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,06 zł 56,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP

  Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP

  Problematyka, jaką podjęli w swoich refleksjach autorzy książki, stanowi niezwykle cenny wkład w badania polityki wyznaniowej Polski w aspekcie historycznym i współczesnym. Historia bowiem, jak pokazuje to choćby pierwszy z wymienionych autorów, może być lekcją albo inspiracją do budowania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,12 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Elektroniczne technologie zatrudnienia ery...

  Elektroniczne technologie zatrudnienia ery...

  Autor podejmuje złożoną problematykę dotyczącą regulacji prawnej pracy świadczonej "za pośrednictwem" platform elektronicznych. Są to zagadnienia szczególnie istotne w dobie rozwoju środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza że zjawisko to wykazuje tendencje ekspansywne, częściowo wypierając z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,06 zł 56,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Religie niechrześcijańskie i dialog...

  Religie niechrześcijańskie i dialog...

  Tego rodzaju publikacja, zupełnie oryginalna i precedensowa na płaszczyźnie polskiej literatury teologicznej, jest wręcz pożądana. Autorka potrafi niuansować problemy, czuje delikatny charakter niektórych zagadnień, zwłaszcza w odniesieniu do dialogu chrześcijańsko-islamskiego, wykazuje się dobrym...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,68 zł 59,85 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Anarchia i dyscyplina

  Anarchia i dyscyplina

  Lektura książki ukazuje jak olbrzymi był nakład pracy, aby powstała tak wartościowa i precyzyjna analiza. Jest to tym bardziej godne pochwały, że monografia ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, co podnosi jej wyjątkowość i bogactwo. Z uwagi oryginalność wybranego tematu, przemyślaną strukturę,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,45 zł 61,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Wychowawca w świetle salezjańskiego systemu...

  Wychowawca w świetle salezjańskiego systemu...

  Publikacja wpisuje się w przestrzeń pedagogiki rozumianej w jej pierwotnym ujęciu jako nauka o wychowaniu. Autor monografii podejmuje ważny temat, jakim jest sylwetka wychowawcy salezjańskiego, dla którego wychowanie jest czymś więcej niż działaniami wynikającymi z przyjętej roli zawodowej. Temat...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,93 zł 57,75 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -17%
  Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce

  Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce

  Od 2015 roku mamy do czynienia z intensyfikacją debaty oraz sporów dotyczących podstawowych zasad ustrojowych, na których opiera się system prawno-polityczny III Rzeczypospolitej. Podstawową przyczyną takiego stanu jest radykalna zmiana polityczna, związana z przejęciem przez Prawo i Sprawiedliwość...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,12 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Życie codzienne w podróży na przykładzie...

  Życie codzienne w podróży na przykładzie...

  Głównym przedmiotem książki jest analiza tekstu Ambasady do Tamerlana, jednak zasięg badawczy Autora jest znacznie szerszy. Autor z niebywałą drobiazgowością przywołuje specyfikę średniowiecza, epoki, która nie skłaniała do mobilności, przemieszczania się, a raczej dowartościowywała przywiązanie do...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 78,44 zł 94,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Wartości, kultura, humanistyka

  Wartości, kultura, humanistyka

  Książka stanowi ciekawy i oryginalny wkład we współczesną refleksję nad wychowaniem. Podejmuje ważny problem: „Jak wychowywać dziś”, jak skutecznie wprowadzać nowe pokolenie w kulturę, jednocześnie ucząc je krytycznego myślenia; jak socjalizować, a zarazem pomagać w wyrabianiu autonomii. [...]...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,37 zł 37,80 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -17%
  Polifonia przemocy. Głosy z Kolumbii

  Polifonia przemocy. Głosy z Kolumbii

  Książka jest próbą identyfikacji wielu, kluczowych i fundamentalnych czynników generujących powszechnie występującą przemoc w Kolumbii. Powszechność przemocy wydaje się dla mieszkańców tamtego kraju, czymś normalnym, zgoła oczywistym, towarzyszącym niemal od zawsze społeczeństwu kolumbijskiemu....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,45 zł 53,55 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Ekonomia polityczna ratingu kredytowego

  Ekonomia polityczna ratingu kredytowego

  W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej, a zwłaszcza Unii Gospodarczej i Walutowej, jak dotychczas widoczny był brak kompleksowych, specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących traktowania/pozycjonowania agencji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 48,80 zł 58,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Krajobraz, portret, maska

  Krajobraz, portret, maska

  Książka Izabeli Kaczmarzyk to ważne dla badań śląskoznawczych, dojrzałe studium kulturowe, bogate pod względem poznawczym i analitycznym, będące konsekwencją wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę. Perspektywa kulturoznawcza rozwijana jest tu na podstawie solidnych założeń teoretycznych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 59,26 zł 71,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności

  Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności

  Książka porusza niezmiernie ważne problemy, stanowiące niełatwe i wymagające nowatorskiego opracowania wyzwania współczesności. () Zyska uznanie szerokiego kręgu odbiorców, jest bowiem kierowana do środowisk akademickich, do nauczycieli, do społeczników, animatorów, wolontariuszy i wszystkich tych...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,46 zł 62,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci

  Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci

  W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań dotyczących naszkicowanych w niniejszej książce zagadnień, jednak należy z wielką satysfakcją i zadowoleniem przyjąć przygotowaną przez Mariana Śnieżyńskiego publikację pt. Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci. Można odnieść wrażenie, że...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,37 zł 39,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -17%
  Po człowieku ? Między kryzysem a nadzieją

  Po człowieku ? Między kryzysem a nadzieją

  Co leży poza człowiekiem - kim właściwie będziemy poza granicami człowieczeństwa? Jakie szanse i zagrożenia czekają nas wraz z odrzuceniem dotychczasowych form humanizmu i ich moralno-etycznych implikacji? Czy będziemy zdolni wypełnić pustkę "po człowieku"? A może - czego przecież nie możemy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,48 zł 56,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -17%
  Terroryzm północnokaukaski. Źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku

  Terroryzm północnokaukaski. Źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku

  Opracowanie stanowi poważny wkład w naszą wiedzę na temat współczesnego terroryzmu religijnego. Można mieć jedynie nadzieję, iż utworzenie nowej dyscypliny naukowej nauk o bezpieczeństwie będzie owocowało wartościowymi pracami naukowymi poświęconymi różnym aspektom kształtowania przestrzeni...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 53,95 zł 65,00 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery - książki o religioznawstwie