Technika, informatyka, przemysł, rzemiosło, rolnictwo

 • -9%
  Informatyka nie tylko dla uczniów Podręcznik

  Informatyka nie tylko dla uczniów Podręcznik

  Konstrukcja podręcznika ułatwia nauczycielowi planowanie procesu dydaktycznego. Przy każdym rozdziale znajduje się tabela z poziomem wymagań oraz proponowaną liczbą godzin lekcyjnych przeznaczonych na zrealizowanie tematów. W podręczniku uczeń znajdzie: szczegółowo omówione zagadnienia z obszaru...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,62 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Informatyka LO W ćwiczeniach ZP NE/PWN

  Informatyka LO W ćwiczeniach ZP NE/PWN

  Podręcznik został podzielony na dwie części: Ćwiczenia oraz Pomoc. Każda z nich składa się z 7 odpowiadających sobie rozdziałów. Nowatorska struktura podręcznika została przygotowana zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej naobowiązkowe 30 godzin zajęć. Na początku każdego paragrafu pojawiają...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:437/2012
  Cena: Nasza cena: 30,26 zł 33,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Technika w praktyce 1-3 Zeszyt ćwiczeń Bezpieczeństwo ruchu drogowego

  Zeszyt ćwiczeń został wydany w najkrótszym możliwym terminie od znowelizowania ustawy Prawo o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami; DzU Nr 92, poz. 530 z 2011 roku) tak, aby nauczyciele i uczniowie mogli jak...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,20 zł 18,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -12%
  Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008

  Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008

  Książka stanowi wprowadzenie do projektowania prostych konstrukcji żelbetowych. Została napisana z myślą, aby w sposób praktyczny pokazać, jak należy korzystać z Eurokodów (PN-EN 1990, PN-EN 1991 i PN-EN 1992) przy projektowaniu. Książka skierowana jest do studentów wydziałów budownictwa, ale pewne...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,34 zł 36,75 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Dokumentacja budowl. 4- Projektowanie obiekt WSiP

  Dokumentacja budowl. 4- Projektowanie obiekt WSiP

  Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również studentom wydziału architektury wyższych uczelni technicznych oraz początkującym projektantom.W podręczniku w przystępny sposób podano podstawowe...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,64 zł 24,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Computer Science Applied in Education

  Computer Science Applied in Education

  The authors of articles in this collection seek to answer the following questions: how to use and design appriopriate tools which facilitate research and axploration of the data obtained, among others, in the course of educational processes, as well as how to use the existing education support...
  Ocena: 0/5
  Książka obcojęzyczna
  Cena: Nasza cena: 26,08 zł 28,35 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -28%
  Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej

  Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej

  Książka jest poświęcona procesom adsorpcji i desorpcji, których znaczenie w ostatnich latach bardzo wzrasta, zwłaszcza ze względu na ochronę środowiska. W pracy szczegółowo opisano teoretyczne podstawy omawianych procesów, podano informacje praktyczne dotyczące ich modelowania, a także...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,88 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -12%
  Komputer w edukacji gimnazjalno licealnej

  Komputer w edukacji gimnazjalno licealnej

  Ostatnie dwudziestolecie przyniosło pedagogice całkiem nowe możliwości wspomagania działalności nauczycielskiej środkami technicznymi. Komputer ze swym uniwersalnym wręcz potencjałem stał się dla jednych nadzieją, a dla innych wyzwaniem otwierającym przed pracą pedagogiczną zupełnie nowe horyzonty....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,40 zł 22,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -18%
  Najciekawsze odkrycia I wynalazki

  Najciekawsze odkrycia I wynalazki

  Do najważniejszych odkryć ludzkości możemy zaliczyć: ogień, koło, papier, zegar słoneczny, druk, szczepionki czy antybiotyki. Obecnie naukowcy zachwycają nas takimi pomysłami, jak: telewizory LCD,laptopy czy PlayStation. Jednak do tej pory nie wynaleziono szczepionki przeciwko HIV, leku na raka,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 16,39 zł 19,99 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Komercjalizacja produktów żywnościowych

  Komercjalizacja produktów żywnościowych

  We współczesnych gospodarkach coraz częściej mamy do czynienia z postępującymi procesami komercjalizacji różnych produktów. Dotyczy to także produktów żywnościowych. Autorzy przedstawili: pojęcie i elementy komercjalizacji produktów (w tym produktów żywnościowych), uwarunkowania komercjalizacji...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 53,91 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Cybernetyczny porządek polityczny

  Cybernetyczny porządek polityczny

  Cybernetyczny porządek polityczny stanowi próbę nakreślenia swoistej "mapy" politycznej przenikających się wzajemnie zjawisk charakteryzujących się złożonością, którą cechują takie procesy, jak samoorganizacja, rozwój, nieliniowość, pętla sprzężenia zwrotnego, adaptacja i sieciowość. Analizie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,60 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń

  Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń

  Podręcznik, którego celem jest nauka dobrych praktyk wdrażania systemów informatycznych zarządzania i analiza problemów okołowdrożeniowych. Wybrane studia przypadków wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w polskich organizacjach są rzeczywistymi przykładami. Zapewnienie...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 56,05 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Zarządzanie dla inżynierów

  Zarządzanie dla inżynierów

  Zarządzanie, czyli zmniejszanie niepewności działania przez podejmowanie trafnych decyzji, nie ogranicza się głównie do koordynacji, nadzoru i kontroli, ale obejmuje także funkcje planowania, kierowania, projektowania i zmieniania [Mikołajczyk 2010, s. 275]. Organizacje funkcjonujące w dynamicznie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Marketing dla inżynierów

  Marketing dla inżynierów

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć w przyszłości. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na: partnerskie podejście do podmiotów rynkowych oraz...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -12%
  Logistyka dla inżynierów

  Logistyka dla inżynierów

  Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,44 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -47%
  Gazownie Tom 2 Katalog

  Gazownie Tom 2 Katalog

  Książka jest bardzo interesującą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące oświetlenia miast w Wielkim Księstwie Poznańskim, zarówno przed, jak i po budowie pierwszych gazowni. Dowiadujemy się z niej m.in., jak i przez kogo były one budowane oraz wyposażane, w jaki sposób finansowane. Pisząc o tym,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 84,92 zł 159,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Gazownie Tom 1 Zarys dziejów

  Gazownie Tom 1 Zarys dziejów

  Książka jest bardzo interesującą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące oświetlenia miast w Wielkim Księstwie Poznańskim, zarówno przed, jak i po budowie pierwszych gazowni. Dowiadujemy się z niej m.in., jak i przez kogo były one budowane oraz wyposażane, w jaki sposób finansowane. Pisząc o tym,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 50,92 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -12%
  Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku

  Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku

  Wieś zmienia się, ewoluuje. Co znaczy dzisiaj, na początku XXI wieku? Zastanawia się nad tym kilkanaście osób, znakomitych znawców problemu, przedstawicieli różnych dyscyplin: antropologii kulturowej, architektury, demografii, ekonomii, geografii, gospodarki przestrzennej, psychologii, socjologii....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,87 zł 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -12%
  Bankowość elektroniczna studium prawne

  Bankowość elektroniczna studium prawne

  Ogólna wiedza o świecie kart płatniczych, o bankach działających w przestrzeni wirtualnej, bankomatach i o innych usługach finansowych świadczonych kanałami elektronicznymi jest współczesnemu człowiekowi absolutnie niezbędna do normalnego funkcjonowania. Deficyty w tej sferze wykluczają ludzi ze...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,88 zł 43,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -13%
  COM+. Podręcznik architekta systemowego

  COM+. Podręcznik architekta systemowego

  Podręcznik przeznaczony jest dla projektantów systemów informatycznych w środowisku Windows. Książka jest kompendium wiedzy na temat możliwości funkcjonalnych komponentów zbudowanych według modelu COM+. Oprócz dokumentacji technicznej zawiera pomysły na zastosowanie szczegółowo opisywanych...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,36 zł 34,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej

  Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej

  Komputerowe systemy wizyjne znajdują liczne zastosowania w zakresie: rozpoznawania zdjęć lotniczych i satelitarnych terenu dla celów rejestracji zmian w kartografii i meteorologii, badań przesiewowych zdjęć rentgenowskich i innych w medycynie, analizy obrazów mikroskopowych dla wykrycia obecności...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,55 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Zastosowanie izotopów

  Zastosowanie izotopów

  Książka jest obszernym i całościowym opracowaniem zagadnień związanych z zastosowaniem izotopów azotu w badaniach gleboznawczych i chemiczno-rolniczych, została napisana przy wykorzystaniu ponad 1000 cytowanych pozycji bibliograficznych.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,05 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Elementy informatyki medycznej. Część 1. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje

  Elementy informatyki medycznej. Część 1. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje

  Książka, którą trzymacie Państwo w rękach, jest przykładem nowoczesnego podręcznika dla studentów i doktorantów medycyny oraz dziedzin zbliżonych do medycyny, zainteresowanych zastosowaniem specjalistycznych technik informatycznych w zakresie edukacji medycznej, ogólnej i bardziej szczegółowej...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 31,34 zł 32,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Egzamin zawodowy - Technik informatyk WSiP

  Egzamin zawodowy - Technik informatyk WSiP

  Publikacja zawiera pięć przykładowych zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z: 50 zadań testowych z zakresu wymaganego dla zawodu - etap pisemny egzaminu, część I; 20 zadań testowych z zakresu wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - etap...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,73 zł 40,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Pan Wiórecki i Świat-Maszyna

  Pan Wiórecki i Świat-Maszyna

  Książka Aleksandra Dzbyńskiego prowadzi czytelnika fascynującą drogą, jaką przebył człowiek, zmierzając ku nowoczesności. Dzięki splotowi techniki i języka, wykonując kolejne kroki milowe, wyznaczane stworzeniem makrolitu, metalu i maszyny, nauczył się mierzyć i liczyć, zdefiniował czas i wymyślił...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,01 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB

  Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB

  W monografii przedstawiono syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących silników wysokoprężnych zasilanych mieszaninami oleju napędowego z eterem etylo-tert-butylowym w ustalonych warunkach pracy. Obszernie omówiono właściwości paliw z dodatkiem tlenu do silników wysokoprężnych. Scharakteryzowano...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 45,08 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Elementy organizacji

  Elementy organizacji

  "...Książka jest poświęcona problematyce mikrozarządzania, aczkolwiek niektóre rozważania dotyczą również problematyki makro. Autor jest cenionym specjalistą z zakresu organizacji produkcji i zastosowań informatyki w zarządzaniu. Przedmiotem szczegółowych rozważań Autora jest systemowa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 37,05 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -18%
  Odkrycia I wynalazki wyd. 2011

  Odkrycia I wynalazki wyd. 2011

  Odkrycia i wynalazki, które zmieniły bieg historii. Seria wynalazków i odkryć sprawiła, że istnieją dobrze znane nam szczegóły codzienności. Rozwój jest nieprzewidywalny i nieregularny, lecz dobre pomysły nie zostają zapomniane, są zapożyczane, kopiowane i rozpowszechniane, sprawiając, że luksusy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 9,83 zł 11,99 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery - technika

Nowości

więcej