Egzamin ósmoklasisty Język polski 2019

Czy Twoje dziecko będzie zdawało egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2019 roku? Zatem będzie musiało zmierzyć się z szeregiem zadań zamkniętych i otwartych dotyczących analizy tekstu literackiego i nieliterackiego oraz z napisaniem wypracowania na jeden z zaproponowanych tematów.


Przed Twoim dzieckiem jeden z większych egzaminów, jaki będzie musiało zdać na etapach swojej edukacji. W związku z tym że w 2019 roku o przyjęcie do szkół średnich będą starały się dwa roczniki absolwentów, dostanie się do upragnionej szkoły, może okazać się trudniejsze. Dlatego tak ważne jest, żeby egzamin ósmoklasisty zdać jak najlepiej.


W usystematyzowaniu szkolnej wiedzy Twojemu dziecku pomogą specjalnie przygotowane materiały. To m.in. repetytoria oraz przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne.

 

Dzięki nim przyszły absolwent szkoły podstawowej odpowiednio przygotuje się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.