Książki o globalizacji

 • Outlet
  -50%
  Gorący płaski i zatłoczony

  Gorący płaski i zatłoczony Outlet

  W tej błyskotliwej i niezwykle aktualnej książce, Friedman prezentuje oryginalne i prowokujące spojrzenie na dwa największe wyzwania stojące dziś przed Ameryką: utraty narodowego celu po 11 września i zagrożenie środowiska naturalnego, które dotyka wszystkiego — od żywności poprzez paliwa po lasy....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 24,95 zł 49,90 zł
  w magazynie
 • -9%
  Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

  Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

  Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy realizmu i idealizmu politycznego. Pozwala to pokazać, że prawa człowieka pozostają w stosunkach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 30,03 zł 33,00 zł
  w magazynie
 • -24%
  Sport jako biznes w epoce globalizacji

  Sport jako biznes w epoce globalizacji

  Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze sportem. Sport jako zjawisko społeczne jest dziedziną niezwykle różnorodną i wielowymiarową,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,52 zł 59,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Globalne zarządzanie i jego aktorzy

  Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W książce podjęto próbę eksplanacyjnego wglądu w podmiotowe i przedmiotowe aspekty globalnego zarządzania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia dorastania

  Dorastanie jest szczególnym okresem zarówno w życiu nastolatka, jak i jego otoczenia. Aby rozumieć rozwój młodego człowieka, warto zauważyć, jak bardzo wpływają na niego przemiany kulturowo-cywilizacyjne. Procesy globalizacji stwarzają zupełnie nowe, dotychczas nieuwzględniane w teoriach naukowych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Studia globalne Wprowadzenie

  Studia globalne Wprowadzenie Outlet

  Spis treści: Wstęp /7/ Rozdział 1. Wstęp do badań terenowych globalizacji /9/ Rozdział 2. Datowanie początków globalizacji /19/ Rozdział 3. Złożoność globalizacji, czyli różne globalne historie /33/ Rozdział 4. Chiny i globalny kryzys /45/ Rozdział 5. O różnych globalnościach /55/ Rozdział 6....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 27,49 zł 49,99 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Globalny system pieniężny

  Globalny system pieniężny Outlet

  Globalizacja - rynki finansowe - pieniądz - bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej bankowości oraz umiędzynarodowionym pieniądzu. Wynika to z faktu, iż masy pieniądza przepływają z jednych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 41,31 zł 51,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Kosmopolityzm i postmodernizm a ład światowy zeszyt 13

  Kosmopolityzm i postmodernizm a ład światowy zeszyt 13 Outlet

  Sebastian Żukowski (ur. 1984) - doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował politologię w Collegium Polonicum - Słubice, na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Jyväskylä w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,13 zł 22,05 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Globalne dobra publiczne a organizacje...
  Nowość

  Globalne dobra publiczne a organizacje...

  Postępujący w ostatnich dekadach proces globalizacji wykreował wiele nowych rodzajów wyzwań wykraczających poza granice państw narodowych. Koronawirus, cyberprzestępczość, terroryzm, kryzysy finansowe, pranie brudnych pieniędzy – wszystkie one wywołały zapotrzebowanie na kolektywne działania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 61,75 zł 65,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją

  Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją Outlet

  Inspiracją do powstania tomu Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 38,49 zł 69,99 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Inkluzywna gospodarka światowa szanse i wyzwania

  Inkluzywna gospodarka światowa szanse i wyzwania

  "(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej. (…) Monografia sygnalizuje jedne z największych, o ile nie najważniejsze...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,42 zł 49,90 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -17%
  Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

  Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

  Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość? W jakim stopniu wynika ona z bycia członkinią lub członkiem jakiejś grupy? Jaką rolę odgrywa w tym spektakl medialny rozgrywający...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,86 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -9%
  Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją

  Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją

  Inspiracją do powstania tomu Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,69 zł 69,99 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Globalizacja Berlina Pragi i Warszawy

  Globalizacja Berlina Pragi i Warszawy Outlet

  W książce po raz pierwszy w literaturze przedmiotu zostały przedstawione stopnie globalizacji trzech metropolii europejskich: Berlina, Pragi i Warszawy. Zastosowana została oryginalna koncepcja teoretyczna oraz starano się również o bardziej wymierny obraz wpływów procesów globalizacyjnych poprzez...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 30,78 zł 38,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  Analiza systemów - światów

  Analiza systemów - światów

  Zwolennicy analizy systemów-światów, której poświęcona jest niniejsza książka, mówili o globalizacji na długo, zanim powstał ten termin – ale nie jako o czymś nowym, lecz jako o czymś, co stanowi podstawę nowoczesnego systemu-świata od chwili jego powstania w szesnastym wieku. System ten ma swoją...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,89 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Asia's Reckoning

  Asia's Reckoning Outlet

  The dramatic story of the relationship between the world's three largest economies, one that is shaping the future of us all, by one of the foremost experts on east AsiaFor more than half a century, American power in the Pacific has successfully kept the peace. But it has also cemented the tensions...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 49,12 zł 89,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji

  Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji Outlet

  Tom 24. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Komunikowanie międzykulturowe rozumiane jako wzajemne oddziaływanie pomiędzy kulturami w danym kraju czy regionie odbywa się poprzez kontakty interpersonalne, wymianę informacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 31,58 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu

  Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu Outlet

  Cztery wielkie przebudzenia to trwające po kilkadziesiąt lat cykle społeczno-polityczno-religijne w Stanach Zjednoczonych, wzbudzające fale reform społecznych, przegrupowań politycznych i przeobrażeń wyznaniowych, w których główną rolę odgrywało (i odgrywa – czwarte wielkie przebudzenie wciąż trwa)...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 32,45 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju

  Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju Outlet

  W warunkach intensyfikacji wzajemnych powiązań między krajami budowanie wizerunku i reputacji (marki) narodowej wiąże się z poszukiwaniem przez nie sposobów prezentacji własnych atutów oraz skutecznych metod podnoszenia konkurencyjności gospodarczej. Państwa narodowe coraz częściej odwołują się do...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 42,85 zł 52,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej

  Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej Outlet

  Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególnej fazie rozwoju. Z jednej strony, pojawiają się oznaki wychodzenia z jednego z najgłębszych kryzysów, jakie dotknęły kraje rozwinięte w latach 2007-2008, zaś z drugiej strony - równowaga wzrostu jest na tyle krucha, że znaczna część...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 44,55 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym

  Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym Outlet

  Z punktu widzenia aplikacyjnego praca jest formą wspierania przedsiębiorstw rodzinnych w ich wysiłkach funkcjonowania na rynkach zagranicznych - poznanie uwarunkowań tych zachowań pozwoli na zastosowanie skutecznych instrumentów przez właścicieli, instytucje wspierania biznesu, ośrodki akademickie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 34,02 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Globalizacja w teorii i praktyce

  Globalizacja w teorii i praktyce Outlet

  Współczesny świat podlega szeroko rozumianym procesom globalizacji. Dotyczy ona, chociaż nie w takim samym stopniu, wszystkich dziedzin życia i wpływa w określony sposób na kondycję gospodarczą państw, regionów, grup społecznych oraz życie każdego człowieka. Jednym z ważniejszych wydarzeń we...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 30,25 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

  Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego Outlet

  Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitrażowej. Wynika to z faktu, że pytanie o oddziaływanie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 76,45 zł 139,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Kultura w czasach globalizacji

  Kultura w czasach globalizacji Outlet

  Celem tej książki jest nie tyle rozstrzygnięcie, jakie formy przybierze rzeczywistość społeczna w wyniku zmagania się cechujących zglobalizowane społeczeństwo sprzeczności, co wyartykułowanie problemów, z jakimi przychodzi się zmierzyć badaczom szeroko rozumianej kultury współczesnej "w czasach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 23,10 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Zarządzanie bezpieczeństwem

  Zarządzanie bezpieczeństwem Outlet

  Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu ponad 1 tys. ekspertów z całego globu. Ideą raportu było przybliżenie liderom sektora publicznego i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 44,55 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Oblicza globalizacji

  Oblicza globalizacji Outlet

  Autorka uświadamia nam, jak ważną rolę odgrywa każdy z nas, będąc aktorem na globalnej scenie, i zachęca, abyśmy podejmowali celowe działania dla dobra innych aktorów. [...] W świecie, którego mieszkańcy żyją w coraz większym tłoku, popychani ku sobie przez mechanizmy globalizacji, trudno wyobrazić...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 32,45 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -34%
  Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

  Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

  Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne dotyczące integracji, globalizacji, powiązań kapitałowych oraz wzbogaca zasób wiedzy na temat form...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,34 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -17%
  High Tech High Touch

  High Tech High Touch

  W tej książce autorzy dostarczają nam wielu cennych spostrzeżeń na temat istotnych postępów w dziedzinie technologii, życia w społeczeństwie, kultury i sztuki postępów, które, choć zachodzą pod naszymi nosami, rozmywają się we wciąż nabierającym przyśpieszenia, przez nas samych kreowanym świecie....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,12 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej