Seria Monografie

Produkty z serii Monografie

 • Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represy

  W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej. W książce omówiono: kryteria wyróżnienia odpowiedzialności administracyjno-karnej w ramach odpowiedzialności administracyjnej, znaczenie reguł wyłączania wielości ocen prawnych dla...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 125,78 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • -20%
  Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym

  Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym

  Książka stanowi wyjątkową na rynku publikację traktującą o ochronie inwestorów, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym. Uwzględnia zarówno prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej. W monografii zawarto m.in.: wnikliwe omówienie obowiązków firm...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • -10%
  Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem
  Nowość

  Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem

  Uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński podejmuje w 1956 r. walkę o rząd dusz z ekipą I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Okazją do tego jest Milenium, czyli zainicjowane przez Kościół obchody wielkiego jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski. Dla partyjnych decydentów duchowieństwo...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -22%
  Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej...

  Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej...

  Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia. Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień zarówno z obszaru prawa materialnego, jak i procesowego,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 155,22 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -22%
  Przestępczość kobiet

  Przestępczość kobiet

  Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, penitencjarnych i socjologicznych aspektów zjawiska przestępczości kobiet. W opracowaniu poddano analizie m.in.: aktualne tendencje przestępczości kobiet w wybranych kategoriach przestępstw (m.in. dzieciobójstwa, oszustwa, stalkingu, zgwałcenia);...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 116,22 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -22%
  Śladami prawodawcy faktycznego

  Śladami prawodawcy faktycznego

  Wyróżnienie w 54. Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” w kategorii najlepsze prace habilitacyjne Monografia jest pierwszym w Polsce opracowaniem kompleksowo podejmującym problematykę wykorzystania materiałów legislacyjnych w wykładni prawa. Szeroko zakrojone badania polskiego orzecznictwa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 155,22 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym

  Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym

  Monografia jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją poświęconą uti possidetis - instytucji recypowanej z prawa prywatnego, nieomówionej dotąd w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego. Pojęcie uti possidetis pojawia się zarówno w dyskusjach na temat dekolonizacji, jak i w publikacjach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -15%
  Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości..

  Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości..

  Sztuka Bronisława Wojciecha Linkego domaga się dziś wysłowienia. Jest to sztuka bogata i różnorodna. Spoglądając na nią, współczesny odbiorca musi doznawać zawrotu głowy - tyle tu tematów, szokujących ujęć i niezwykłych pomysłów. Dzieło Linkego odsłania niebezpieczną wyobraźnię, swoiste igranie ze...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,75 zł 55,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -20%
  Metody prawnicze

  Metody prawnicze

  Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 39,20 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -10%
  Fanatycy i inni. Opór Wielkopolan wobec władz..

  Fanatycy i inni. Opór Wielkopolan wobec władz..

  Książka składa się, poza wstępem i zakończeniem, z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony charakterystyce stosunku Wielkopolan do najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w latach 1956–1970. Przypomniano pokrótce wydarzenia największego masowego protestu w czerwcu 1956 r., a...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 31,50 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Przestępczość XXI wieku

  Przestępczość XXI wieku

  Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Autorzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patologiczne:  współczesne przejawy terroryzmu oraz handlu ludźmi, organizowanie adopcji wbrew prawu,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -10%
  Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego

  Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego

  Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii - organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała się ona zaczątkiem wielkiego ruchu ideowego reformującego Polskę, Europę, a nawet świat. Na kartach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 36,01 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Bezpaństwowość w prawie publicznym

  Bezpaństwowość w prawie publicznym

  W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości, m.in.: definicję tego pojęcia i administracyjnoprawny reżim regulujący problematykę bezpaństwowości oraz status bezpaństwowca. Zagadnienia te zostały omówione na przykładzie wybranych regulacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Pierwsza nagroda za rozprawę doktorską w LIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Prawa człowieka nie zawsze dla najuboższych - przeczytaj wywiad z autorem >> Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -10%
  Policja Państwowa w województwie wołyńskim...

  Policja Państwowa w województwie wołyńskim...

  Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji należało nie tylko zwalczanie przestępczości kryminalnej i nielegalnej działalności politycznej, w tym...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 36,00 zł 40,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubez. mienia

  Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubez. mienia

  Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związane. Z ubezpieczeniami mienia styka się niemal każdy dorosły człowiek, któremu służy jakiekolwiek...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

  W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy. Świadczenia te w ogromnej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Swoboda wypowiedzi artystycznej

  Swoboda wypowiedzi artystycznej

  W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystycznej w stosunku do innych dóbr chronionych prawem, np. moralności czy wolności wyznania. Rozważa także...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze

  Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim.    Przedmiotem analizy są przede wszystkim: różnice w definiowaniu znaku renomowanego,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -23%
  Podziemne dziennikarstwo

  Podziemne dziennikarstwo

  Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981?1989: "CDN - Głosu Wolnego Robotnika", "KOS-a", "Przeglądu Wiadomości Agencyjnych", "Tygodnika Mazowsze", "Tygodnika Wojennego", "Wiadomości" i "Woli". Autor ich dzieje analizuje...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 38,65 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -23%
  Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji

  Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane poglądy na temat gwarancji jawności w postępowaniu egzekucyjnym, wzięto też pod uwagę ostatnie zmiany...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 122,91 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich

  Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich

  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki procesu tworzenia regulacji prawnych regulujących tryb oraz zasady funkcjonowania aglomeracji miejskich.    W opracowaniu omówiono również zagadnienia dotyczące m.in.: spójności terytorialnej rozumianej jako możliwości współdziałania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia...

  Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia...

  Publikacja wyróżniona w XI edycji konkursu Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku Monografia stanowi kompleksową analizę instytucji odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania w prawie polskim. W publikacji wykazano...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej

  Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej

  Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej. Autorka przedstawia genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem, a także opisuje początki ustroju mieszanego.   W książce zostały zanalizowane doniosłe dzieła czterech...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach...

  Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach...

  W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego wynikające z Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.    Przedmiotem rozważań są: rzetelne postępowanie dowodowe jako element rzetelnego procesu karnego, zakres kontroli ETPC postępowań karnych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 95,20 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu..

  Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu..

  Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, jak również sposoby rozumienia tej zasady w różnych okresach i uwarunkowaniach ustrojowych funkcjonowania administracji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 95,20 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej

   Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym. m.in. zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności; katalog działań niezgodnych z prawem oraz pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej;...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

  Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadnień związanych z jawnością tego postępowania. Przedstawia...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej