Seria Dzi¶ I Jutro


Seria Dzi¶ i jutro to podręczniki do nauki wiedzy o społeczeństwie, przeznaczone dla klas 1-3 szkół gimnazjalnych. Aktualna wiedza została przedstawiona w nowoczesny sposób, by interesować, budować fundament życia w społeczeństwie, prawidłowego funkcjonowania i również aktywnego uczestnictwa. To kształtowanie umiejętno¶ci, które s± niezbędne, by stać się ¶wiadomym obywatelem i żyć we współczesnym, bardzo zróżnicowanym społeczeństwie.

Uczniowie w serii znajd± mnóstwo informacji odno¶nie ustroju państwa, samorz±du, relacji międzynarodowych. Ponadto, znajd± się tu zagadnienia zwi±zane z dziedzinami, które każdemu z nas s± bardzo bliskie, czyli edukacja, praca oraz działalno¶ć gospodarcza.

W praktyce szkolnej ¶wietnie sprawdza się poł±czenie podręcznika wraz z ćwiczeniami. Tematyka poszczególnych jednostek lekcyjnych jest w stanie zaciekawić uczniów ze względu na atrakcyjn± szatę graficzn±. Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone testy oraz podsumowania, dzięki którym uczniowie mog± utrwalać nabyty materiał, jak i skutecznie przygotowywać się do egzaminu na zakończenie gimnazjum.

Produkty z serii Dzi¶ I Jutro

Może zainteresuj± Cię również