Książki prawnicze - Prawo rolne i o ochronie środowiska

 • Outlet
  -19%
  Wspólna Polityka Rolna oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej

  Wspólna Polityka Rolna oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej Outlet

  Niniejszy skrypt ma przybliżyć odbiorcom, przede wszystkim studentom kierunków studiów związanych z rolnictwem, problematykę wsparcia sektora rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w polityce Wspólnoty Europejskiej.
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 23,49 zł 29,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -45%
  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście

  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście Outlet

  Robert Bartłomiejski - ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów społecznych dotyczących sposobów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Zajmuje się także socjologią...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 17,90 zł 32,55 zł
  w magazynie
 • Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

  Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,00 zł
  w magazynie
 • -5%
  Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy..
  Nowość

  Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy..

  Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do ustanawiania, funkcjonowania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej (ograniczenia) form...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,55 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Szacowanie nieruchomości
  Nowość

  Szacowanie nieruchomości

  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki gospodarki nieruchomościami dotyczącym w szczególności kwestii wyceny nieruchomości. W książce uwzględniono aktualny stan przepisów prawnych i wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień szczegółowych.    Ponadto publikacja podejmuje materie z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Outlet
  -45%
  Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

  Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Outlet

  Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy może wiązać się z błędnym ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Za jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przedsiębiorcę kary, tak jak za błędne obliczenie opłat, niezłożenie w terminie sprawozdań o ich wysokości...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 54,45 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Na szczeblu gminnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizują działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji obowiązków środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 91,08 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

  Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

  W książce zamieszczono analizę nie tylko przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także powiązanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegółowo omówiono...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 151,20 zł 189,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

  Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

  Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.    W komentarzu szczegółowo omówiono: katalog zadań IOŚ oraz jej organy, zagadnienia dotyczące pracowników IOŚ, w tym wymagań na stanowisku...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Utrzymanie czystości i porządku w gminach

  Utrzymanie czystości i porządku w gminach

  Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym.    W publikacji opisano takie zagadnienia, jak: obligatoryjność selektywnej zbiórki...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 95,20 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

  Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

  W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, jakim jest pozwolenie emisyjne. Przybliżono w szczególności instytucję pozwolenia emisyjnego jako podstawowego instrumentu prawnego prewencyjnej ochrony środowiska.    W tym celu przedstawiono: warunki i tryb...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

  Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

  Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy może wiązać się z błędnym ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Za jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przedsiębiorcę kary, tak jak za błędne obliczenie opłat, niezłożenie w terminie sprawozdań o ich wysokości...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 91,08 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Gospodarka odpadami konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów

  Gospodarka odpadami konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów

  W książce "Gospodarka odpadami - konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów" przeczytasz o najważniejszych modyfikacjach dotyczących gospodarki odpadami. Dowiesz się, które obowiązki powinieneś zrealizować w określonych terminach, jakie teoretyczne przepisy mają odzwierciedlenie w praktyce,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 91,08 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane..

  Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane..

  W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności.    W publikacji przedstawiono m.in.: pojęcia i zagadnienia dotyczące urzędowej kontroli żywności, zasady ustalania lub pobierania opłat i innych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 95,20 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Podatek leśny. Komentarz

  Podatek leśny. Komentarz

  Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym i często pojawiają się wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem przepisów ustawy....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Podatek rolny. Komentarz

  Podatek rolny. Komentarz

  Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacyjne z powodu jej licznych nowelizacji. Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów tej ustawy, które były i są nadal przedmiotem zainteresowania podatników, organów podatkowych i sądów. W komentarzu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań pub.

  Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań pub.

  Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowością przeprowadzonych badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania dotyczące tytułowego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Ochrona środowiska w praktyce gminy

  Ochrona środowiska w praktyce gminy

  Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska.    W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Outlet
  -45%
  Ochrona różnorodności biologicznej w systemie...

  Ochrona różnorodności biologicznej w systemie... Outlet

  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody. Omówiono w niej zagadnienia związane z pojęciem różnorodności biologicznej i zakresem przedmiotowym jej ochrony oraz ewolucją regulacji prawnej w tym obszarze, a także...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 38,45 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Ustawa o odpadach. Komentarz

  Ustawa o odpadach. Komentarz

  Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.    W książce...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

  Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Prawo łowieckie

  Prawo łowieckie

  Czytelnicy odnajdą tu omówienie wielu interesujących zagadnień, dotyczących m.in.: pojęcia, zakresu i źródeł prawa łowieckiego, kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, konstrukcji i dzierżawy obwodu łowieckiego, majątku i funduszów kół łowieckich,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 52,25 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo ochrony środowiska. Stan prawny na 14 listopada 2019 r.

  Stan prawny: 14 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1527, poz. 2166).Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo ochrony środowiska,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Prawo ochrony środowiska. Stan prawny na 5 listopada 2019 r.

  Prawo ochrony środowiska. Stan prawny na 5 listopada 2019 r.

  W najnowszym, 8. wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: – z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, – z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, – z 16 października...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 11,12 zł 13,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Finansowanie systemu gospodarowania odpadami...

  Finansowanie systemu gospodarowania odpadami...

  Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo rolne w.5

  Prawo rolne w.5

  Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Nielegalny obrót odpadami

  Nielegalny obrót odpadami

  Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektów nielegalnego obrotu odpadami. Opracowanie ma charakter teoretyczny, jak też praktyczny, co podnosi jej wartość i przydatność naukową. Podkreśla potrzebę edukacji i uświadamiania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, w tym...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 61,75 zł 65,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Prawo ochrony środowiska. Komentarz w.5

  Prawo ochrony środowiska. Komentarz w.5

  W publikacji omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowanej ustawy.    Ponadto w książce...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 199,20 zł 249,00 zł
  wysyłka w 5 dni

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie