Książki prawnicze - Prawo o nieruchomościach

 • -12%
  Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczystoksięgowe stanowią egzemplifikacje rozstrzygnięć sadowych...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,60 zł 45,00 zł
  w magazynie
 • -20%
  Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości

  Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości

  Autorka od dawna działa na rynku nieruchomości i zna go od podszewki. Od lat pracuje w biurze nieruchomości, poza tym sama nabywała i sprzedawała różne nieruchomości. Teraz pragnie podzielić się swoją wiedzą z Czytelnikami, bo – jak twierdzi – od tego, czy nabędziemy odpowiednie dla siebie...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,20 zł 24,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Prawo Budowlane 2019

  Prawo Budowlane 2019

  Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach. Zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz najistotniejsze akty wykonawcze wydane na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,67 zł 34,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości
  Zapowiedzi

  Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości

  W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z: - rozgraniczaniem nieruchomości, - wznawianiem znaków i wyznaczaniem punktów granicznych, - ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, - ustalaniem linii brzegu oraz - podziałów nieruchomości...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 151,05 zł 159,00 zł
  dostępny za 72 godziny
 • -20%
  Ustawa o własności lokali. Komentarz

  Ustawa o własności lokali. Komentarz

  Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali czy zarząd...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Rozliczamy najem - przykłady wypełnione druki

  Rozliczamy najem - przykłady wypełnione druki

  Poradnik zawiera wyjaśnienia nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. oraz przykłady poprawnie wypełnionych druków w celu dokładnego rozliczenia z najmu z fiskusem Poradnik przedstawia różnice między najmem okazjonalnym a prywatnym, wyjaśnia: możliwości wspólnego rozliczenia małżonków,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 18,91 zł 19,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Komentarz
  Zapowiedzi

  Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Komentarz

  Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz do przepisów regulujących elektroniczną licytację ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje analizę nie tylko art. 879(1)-879(11) k.p.c., lecz także art. 864-879 k.p.c. normujących "ustną" (tradycyjną) formę licytacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 122,55 zł 129,00 zł
  dostępny za 9 dni
 • -10%
  Prawo obrotu nieruchomościami
  Nowość

  Prawo obrotu nieruchomościami

  Podręcznik "Prawo obrotu nieruchomościami" wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: pojęcia nieruchomości w prawie polskim, aktu notarialnego jako...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 53,10 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  Mienie zabużańskie. Realizacja prawa do rekompensa
  Nowość

  Mienie zabużańskie. Realizacja prawa do rekompensa

  Opracowanie wyjaśnia warunki i przebieg procesu ubiegania się o prawo do rekompensaty na podstawie ustawy zabużańskiej. Przedstawiono w nim wymagania stawiane wnioskodawcom oraz wyczerpująco omówiono problematykę procesową związaną ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie...
  Nowość

  Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie...

  Książka omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie. Celem pracy jest wykazanie nietrafności powszechnie stawianej tezy, że słuszne odszkodowanie w przypadku wywłaszczenia nieruchomości może oznaczać odszkodowanie, które nie odpowiada wartości wywłaszczonego...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron...
  Nowość

  Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron...

  W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 238,28 zł 259,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  Prawo nieruchomości
  Nowość

  Prawo nieruchomości

  Książka Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 89,10 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności..

  Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności..

  Książka stanowi omówienie regulacji prawa podatkowego dotyczącej działalności gospodarczej przedsiębiorcy dewelopera w zakresie obrotu lokalem mieszkalnym. Autorka analizuje pojęcia lokalu mieszkalnego i dewelopera jako przedsiębiorcy na gruncie zarówno ogólnego prawa podatkowego, jak i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz

  Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz

  Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera szczegółowe omówienie całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji: - kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego (w układzie albo w ramach...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

  Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

  W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu..

  Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu..

  Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim:- nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania,-...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -13%
  Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

  Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

  "Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami" - to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów.Czytelnik dowie się stąd m.in. jak sporządzić umowę o zarządzanie nieruchomością, umowę najmu lokalu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 86,13 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -13%
  Vademecum Zarządcy Nieruchomości

  Vademecum Zarządcy Nieruchomości

  VADEMECUM Zarządcy Nieruchomości - wzory dokumentów, pism, umów oraz uchwał z praktycznymi komentarzami to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów i pism. Dla ułatwienia wzory są opatrzone komentarzem. Publikacja zawiera także komplet...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 86,13 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -13%
  Zbiór aktualnych przepisów w wycenie nieruchomości

  Zbiór aktualnych przepisów w wycenie nieruchomości

  W książce najważniejsze aktualne przepisy potrzebne dla dokonania wyceny nieruchomości. Znajdziesz tam m.in. rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych czy też w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 52,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

  Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej. Zawarte w monografii...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

  Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW: - 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,20 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych

  Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych

  Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 143,20 zł 179,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Rozliczamy sprzedaż mieszkania Zmiany 2019

  Rozliczamy sprzedaż mieszkania Zmiany 2019

  Publikacja przeznaczona dla każdego, kto sprzedaje swoje mieszkanie, dom, garaż, lokal użytkowy, działki budowlane czy rolne. Przedstawimy wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w PIT od 1 stycznia 2019 r. Omawiamy wszelkie problemy w zakresie ustalania przychodów i kosztów. Wyjaśnimy, kiedy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,86 zł 17,75 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

  RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

  Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach oraz biurach zarządców nieruchomości. Uwzględnia aktualny stan prawny. Autorki zawarły w niej liczne porady praktyczne. Publikacja przyda się wszystkim zarządcom...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 65,55 zł 69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -20%
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego...

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego...

  Komentarz w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które weszły w życie 1.01.2019 r. Celem ustawy jest eliminacja istniejących praw współużytkowania...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

  Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:- redukcję deficytu mieszkań,- ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo zagospodarowania przestrzeni

  Prawo zagospodarowania przestrzeni

  Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono: - przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, - prawo budowlane, - środowiskowe...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -13%
  Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce

  Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce

  W książce Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce. Przepisy z komentarzem i przykładami znajdziesz odpowiedzi na pytania: • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie finansowe i rzeczowe? • czego dotyczy regulamin rozliczenia mediów? • czy wspólnota mieszkaniowa płaci VAT? • jak przygotować...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 86,83 zł 99,80 zł
  wysyłka w 24 godziny

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie