Książki prawnicze - Prawo międzynarodowe

 • Outlet
  -19%
  Prawo prywatne międzynarodowe

  Prawo prywatne międzynarodowe Outlet

  Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 281,99 zł 349,00 zł
  w magazynie
 • -20%
  Naruszenie miru domowego

  Naruszenie miru domowego

  Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego.   W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego, takie jak: analiza ustawowych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Konkordat polski 1993

  Konkordat polski 1993

  Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. wciąż wzbudza skrajne oceny i emocje. Dla jednych jest symbolem oraz instrumentem konfesjonalizacji współczesnej Polski. Jego wypowiedzenie to zasadniczy element redefinicji stosunków państwo – Kościół. Dla innych Konkordat stanowi gwarancję wolności religijnej,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Outlet
  -50%
  Międzynarodowa ochrona praw osób starszych

  Międzynarodowa ochrona praw osób starszych Outlet

  Prezentowana publikacja jest monografią z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, w której poruszono problematykę starzenia się społeczeństw w kontekście praw człowieka. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat globalnego zjawiska starzenia się ludzkości oraz jego...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 49,50 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Prawo Międzynarodowe Publiczne Studia i Materiały Tom 2
  Nowość

  Prawo Międzynarodowe Publiczne Studia i Materiały Tom 2

  Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały. Tom 2. Seria: Prace Wydziału Nauk Prawnych 78 - Kinga Stasiak, Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz - opis książki: W niniejszej publikacji zamieszczono artykuły i studia dotyczące różnych zagadnień współczesnego prawa...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,52 zł 56,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe

  Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe

  Publikacja stanowi próbę całościowego zbadania tematu prawa w cyberprzestrzeni z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych oraz prawodawstwa wybranych państw, w tym Polski. Interdyscyplinarność cyberprzestrzeni powoduje, że doktryna skupia się zazwyczaj tylko na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 141,55 zł 149,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Międzynarodowe prawo podatkowe

  Międzynarodowe prawo podatkowe

  Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste ujęcie aktualnych trendów i zmian legislacyjnych z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.    W książce znajdziesz: wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, źródła tego prawa i relacje między nimi oraz współczesne...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 143,20 zł 179,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -15%
  Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie...

  Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie...

  Wojna, prawo międzynarodowe i porządek światowy ? w polskiej recepcji intelektualnego dorobku Carla Schmitta (1888?1985) zbyt mało uwagi poświęcono dotychczas refleksji nad tymi zagadnieniami. Niezależnie bowiem od głębszej metafizycznej, teologicznej czy wręcz mitologicznej struktury myśli,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,15 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Międzynarodowe prawo karne

  Międzynarodowe prawo karne

  Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. dotyczące kwestii rozgrywających się na szczeblu międzynarodowym.    Wykład koncentruje się...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa...

  Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa...

  Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek czy procedury zawarcia małżeństwa. Badane w pracy zagadnienia mają więc istotne znaczenie praktyczne,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie...

  Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie...

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 66,41 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Polish Yearbook of International Law Volume XXXVIII 2018

  Polish Yearbook of International Law Volume XXXVIII 2018

  CONTENTS GENERAL ARTICLES - Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11-28; - Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 91,77 zł 99,75 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Prawo międzynarodowe publiczne

  Prawo międzynarodowe publiczne

  Podręcznik "Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Jego zadaniem jest poszerzanie...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 91,08 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Mienie zabużańskie. Realizacja prawa do rekompensa

  Mienie zabużańskie. Realizacja prawa do rekompensa

  Opracowanie wyjaśnia warunki i przebieg procesu ubiegania się o prawo do rekompensaty na podstawie ustawy zabużańskiej. Przedstawiono w nim wymagania stawiane wnioskodawcom oraz wyczerpująco omówiono problematykę procesową związaną ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej

  Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej

  Zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej problematyce latynoamerykańskiej (historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbii, polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw Ameryki Łacińskiej, guerrilla latynoamerykańska),...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,32 zł 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Polskie sosiski i ruska benzyna

  Polskie sosiski i ruska benzyna

  Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Studiów Wschodnich UW. Publikował m.in. w „Polish Sociological Review”, „Roczniku Polsko-Niemieckim” oraz w lokalnych periodykach, występował na licznych konferencjach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Interesuje się...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,60 zł 44,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -8%
  The Case of Crimea`s Annexation Under International Law

  The Case of Crimea`s Annexation Under International Law

  This book addresses issues connected with Russia`s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international relations. It not only offers a comprehensive elaboration of the subject, but also presents it from the...
  Ocena: 0/5
  Cena: Nasza cena: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Nomos ziemi

  Nomos ziemi

  Przemija dotychczasowy europocentryczny porządek prawa międzynarodowego, a wraz z nim stary nomos ziemi. Do jego powstania doprowadziło niespodziewane odkrycie Nowego Świata, wyjątkowe wydarzenie historyczne, które przypominało raczej baśnie niż rzeczywistość. Nowoczesną powtórkę można sobie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,70 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji...

  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji...

  Książka wydana w oprawie miękkiej, twardej oraz jako e-book Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodowej podmiotowości. Autor prezentuje w niej szczególne miejsce organizacji międzynarodowych we współczesnej...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,64 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość

  Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość

  Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunków między państwem polskim a Kościołem katolickim przy użyciu konkordatu, czyli umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a najwyższymi organami państwa, która rodzi skutki prawne dla obu Stron. Głównym jej celem jest całościowe ujęcie problematyki w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 83,30 zł 98,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Pierwsza nagroda za rozprawę doktorską w LIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Prawa człowieka nie zawsze dla najuboższych - przeczytaj wywiad z autorem >> Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  System Prawa Pracy T.9

  System Prawa Pracy T.9

  Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym autorzy podjęli się określenia poziomu implementacji tych standardów do polskiego systemu prawa pracy. Dodatkową zaletą opracowania jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 239,20 zł 299,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Unrecognised Subjects in International Law

  Unrecognised Subjects in International Law

  The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and classification of various categories of non-recognised entities, the obligation to recognise and not to...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 67,62 zł 73,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

  Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

  Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i międzynarodowego prawa zwyczajowego pozostaje niewątpliwie jednym z kluczowych zagadnień współczesnego ius ad...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,50 zł 46,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Podatek od wyjścia

  Podatek od wyjścia

  Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę.W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,91 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -22%
  Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

  Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

  Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i niemiędzynarodowym. Omówiono w niej cele osobowe i rzeczowe...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 36,04 zł 46,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka

  Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka

  W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b. Jugosławii, Rwandzie czy Somalii stanowiły motywację do zmiany myślenia o istocie ochrony praw...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,78 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Polish Yearbook of International Law XXXVI 2016

  Polish Yearbook of International Law XXXVI 2016

  The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each volume of PYIL also includes a legal bibliography of Polish authors who have published in the above areas...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 91,77 zł 99,75 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie