Książki prawnicze - Prawo budowlane

 • Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

  Stan prawny na: 19.04.2019 r. W 29. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 19,90 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Prawo budowlane (/2020) (Stan prawny na 3 kwietnia 2020 r.)

  Stan prawny: 3 kwietnia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 19.09.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 14,90 zł
  w magazynie
 • -20%
  Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty...
  Nowość

  Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty...

  Stan prawny na: 04.2020 r. Najnowsze 30. wydanie książki uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw: - ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148), - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,92 zł 19,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -35%
  Nowy poradnik majstra budowlanego

  Nowy poradnik majstra budowlanego

  Rola majstra budowlanego Organizacja robót budowlanych Dokumentacja budowy Prace pomiarowe w budownictwie Roboty ziemne Fundamenty Rusztowania Drewno na budowie i deskowania Zbrojenie i betonowanie konstrukcji Montaż konstrukcji prefabrykowanych Montaż stalowych konstrukcji budowlanych Spoiwa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 64,35 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • BIM w praktyce

  BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. Skrót BIM jest najczęściej obecnie rozwijany jako Building Information...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 99,00 zł 249,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Prawo budowlane 2019

  Prawo budowlane 2019

  Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny zmiany jakie w ostatnich latach weszły w życie tak, by Czytelnik mógł zapoznać się z nimi bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak zainteresowani literalnym brzmieniem przepisów znajdą w książce także pełną i aktualną...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 72,68 zł 79,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Administracyjnoprawne aspekty inwestycji...

  Administracyjnoprawne aspekty inwestycji...

  W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z: - określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 94,05 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Rusztowania. Montaż. Eksploatacja. Normy...

  Rusztowania. Montaż. Eksploatacja. Normy...

  Rusztowania w przepisach prawnych i normach Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań Podstawowe wiadomości o rusztowaniach Technologia montażu i demontażu rusztowań. Eksploatacja
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,08 zł 24,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -12%
  Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja...

  Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja...

  Kontrakty budowlane opisane w niniejszej książce, głównie z ekonomicznego punktu widzenia, to niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe porozumienia między stronami dotyczące przygotowania i realizacji określonego projektu, których skutki są w praktyce często odczuwane przez długie lata od zakończenia...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 48,40 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Fundusz dróg samorządowych. Komentarz

  Fundusz dróg samorządowych. Komentarz

  Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Od 2019 r. na mocy ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. poz....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych

  Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych

  Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dotyczących planowania przestrzennego, ochrony środowiska i procesu budowlanego. Kwestie te są regulowane...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo zagospodarowania przestrzeni

  Prawo zagospodarowania przestrzeni

  Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią.    W opracowaniu omówiono: przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane, środowiskowe...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -8%
  Prowadzenie i wypełnianie Książki obiektu budowlanego 2019

  Prowadzenie i wypełnianie Książki obiektu budowlanego 2019

  Książka obiektu budowlanego jest formularzem służącym do rejestrowania historii zdarzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym. W publikacji skoncentrowaliśmy się na praktycznych aspektach obowiązków nałożonych na właściciela i zarządcę, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, w tym na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 72,68 zł 79,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz Outlet

  Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 136,89 zł 169,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Vademecum budowlane

  Vademecum budowlane Outlet

  Dodruk cyfrowy VADEMECUM BUDOWLANEGO, uniwersalnego kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego, wydanego po raz pierwszy w 2001  r.,  zawiera m.in. informacje o podstawach prawnych budownictwa, organizacji przedsiębiorstw budowlanych, kosztorysowaniu i umowach...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 54,45 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -22%
  Umowy o roboty budowlane w zamówieniach...

  Umowy o roboty budowlane w zamówieniach...

  W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule "zbuduj" i formule "zaprojektuj i zbuduj", obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 139,62 zł 179,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -22%
  Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

  Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

  Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 116,22 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Outlet
  -45%
  Budownictwo Opodatkowanie usług 2014

  Budownictwo Opodatkowanie usług 2014 Outlet

  Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 32,45 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Opodatkowanie usług budowlanych 2011

  Opodatkowanie usług budowlanych 2011 Outlet

  Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 29,15 zł 53,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -22%
  Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

  Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

  Prezentowany komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. W publikacji przedstawiono m.in.:...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 116,22 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych...

  Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych...

  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -9%
  Vademecum budowlane

  Vademecum budowlane

  Dodruk cyfrowy VADEMECUM BUDOWLANEGO, uniwersalnego kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego, wydanego po raz pierwszy w 2001  r.,  zawiera m.in. informacje o podstawach prawnych budownictwa, organizacji przedsiębiorstw budowlanych, kosztorysowaniu i umowach...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 90,09 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Ogrodzenia. Przepisy budowlane, wzory, realizacja

  Ogrodzenia. Przepisy budowlane, wzory, realizacja

  Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że nie wiąże się z żadnymi for­malnościami. Zarówno wznosząc nowe, jak i prze­budowując istniejące ogrodzenie, powinniśmy za­poznać się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi te kwestie.Ogrodzenie, zwłaszcza od strony ulicy, jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 24,65 zł 29,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -15%
  Budownictwo Opodatkowanie usług 2014

  Budownictwo Opodatkowanie usług 2014

  Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,15 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -9%
  Opodatkowanie usług budowlanych 2011

  Opodatkowanie usług budowlanych 2011

  Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 48,23 zł 53,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -9%
  Prawo budowlane 2011

  Prawo budowlane 2011

  Pozycja którą trzymasz w ręku zawiera zaktualizowane Prawo Budowlane. Wydawca ma nadzieję, że poręczny format książki będzie wygodny dla Czytelników, a co za tym idzie znajdzie się w każdej firmie.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,11 zł 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -9%
  Świadectwa energetyczne w budownictwie

  Świadectwa energetyczne w budownictwie

  Książka zawiera wszystkie przepisy regulujące zagadnienia świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,49 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

  Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

  "Rekomendowane wydawnictwo, zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej oraz powinno zwiększyć świadomość społeczeństwa i inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii [...] Niezaprzeczalnym atutem podręcznika jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,81 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie