Pozostałe książki o językoznawstwie

 • Nowość

  Polszczyzna, głuptasie

  To coś więcej niż zwykły poradnikKsiążka obejmuje swym zakresem najistotniejsze zjawiska leksykalno-gramatyczne współczesnej polszczyzny, a ponadto naświetla je z perspektywy historycznojęzykowej oraz odsłania mechanizmy ogólnojęzykowe, generujące określone problemy poprawnościowe. Z pewnością...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 78,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Wrasta w serce i zatruwa krew

  Autor podejmuje językoznawczą refleksję nad pojęciem nienawiści w języku polskim. Materiałem do analizy są uznane dzieła literatury polskiej różnych epok, których kanon powinien być czytelnikowi dobrze znany, a przez to lektura monografii Wrasta w serce i zatruwa krew szczególnie satysfakcjonująca....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Rosyjski poemat komiczny XVIII - początku XIX w.

  Lubelska badaczka nadzwyczaj konsekwentnie skupia swą uwagę na literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Te unikalne na tle naszej rusycystyki literackiej zainteresowania przyniosły dotąd znaczną liczbę studiów opublikowanych w kraju i za granicą. Obecnie włącza Autorka do obiegu naukowego rozległe...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych
  Nowość

  Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych

  Książka dotyczy działalności naukowej Jana Karłowicza, a dokładniej trzech dziedzin, do których wniósł on znaczny wkład dialektologii, etnolingwistyki i lituanistyki. Podstawą materiałową są tu archiwalia tego badacza (kartoteki Słownika gwar polskich, Słownika mitologii polskiej i Słowniczka...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,10 zł 30,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -10%
  Desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja

  Desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja

  Zjawiskiem desemantyzacji języka zajmowałem się już kilkakrotnie w kontekście opisu i rekonstrukcji samego zagadnienia. Konieczne wydaje mi się jednak również zastanowienie się nad funkcjami i sposobami generowania owej desemantyzacji oraz (a to ważniejsze) przyjrzenie się w tym wymiarze relacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,58 zł 46,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Translatoryka i glottodydaktyka. Od teorii do...

  Translatoryka i glottodydaktyka. Od teorii do...

  Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu glottodydaktyki, translatoryki oraz dydaktyki translacji i przedstawia wyniki badań naukowych oraz możliwości ich aplikacji w praktyce dydaktycznej.Teksty obejmują m.in. takie zagadnienia jak: metodyka nauczania języka rosyjskiego oraz literatury w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,44 zł 25,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach

  Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach

  Proponowany przez nas zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla studentów filologii polskiej, a także innych kierunków, w których programie znajduje się przedmiot mający za zadanie zapoznać z właściwościami fonetycznymi współczesnej polszczyzny. Praca ta, w naszym zamierzeniu, ma służyć pomocą...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,56 zł 31,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Issues in Foreign Language Teaching and Teacher...

  Do czasu jej zamknięcia w 2019 roku Katedra Lingwistyki Stosowanej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego prowadziła badania eksploracyjne nad nauczaniem i uczeniem się języka angielskiego jako języka obcego. Badania, odzwierciedlające szeroki zakres zainteresowań pracowników wydziału,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -10%
  Nasz język ojczysty humor i karnawalizacja

  Nasz język ojczysty humor i karnawalizacja

  Nasz Język Ojczysty to seria monografii naukowych tworzonych przez początkujących naukowców studentów i doktorantów rozwijających swoje zainteresowania pod kierunkiem doświadczonych badaczy, którzy recenzując zgłoszone do druku teksty, służą radą i cennymi uwagami doskonalącymi warsztat młodych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,01 zł 40,01 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Etnolingwistyka T.32 Problemy Języka i Kultury

  Tom 32 Etnolingwistyki składa się z 6 części:I. Rozprawy i analizy (14 prac)II. Recenzje (4 prace)III. Z życia naukowego (1 praca)IV. Noty o książkachV. Książki i czasopisma nadesłaneVI. Noty o autorach
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,56 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Les Questions au Gouvernement du dbat..

  Les Questions au Gouvernement du dbat..

  Książka przedstawia wyniki badań w okresie 3 kadencji sejmu francuskiego przez 3 Prezydentury (Sarkozy, Hollande, Macron), dotyczących parlamentaryzmu francuskiego, ewolucji języka polityki i posłów. Jest to studium języka parlamentaryzmu francuskiego w zależności od bieżącej sytuacji. Zawiera...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,41 zł 23,10 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Outlet
  -50%
  A bibliography of writings on the acquisition of first language

  A bibliography of writings on the acquisition of first language Outlet

  Bibliografia dotyczy prac w zakresie akwizycji języka pierwszego. Obejmuje głównie piśmiennictwo w języku angielskim i jest pierwszą tego typu bibliografią w Polsce. Skierowana jest do osób interesujących się szeroko pojętą psycholingwistyką, w szczególności zaś akwizycją języka pierwszego.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 63,00 zł 126,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -3%
  Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym...

  Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym...

  Tom jest niezwykle wartościową pozycją, przydatną zarówno dla badaczy glottodydaktyków, jak i nauczycieli języka polskiego jako obcego. W szczególności połączenie solidnej podstawy teoretycznej z bogatym i starannie wypoziomowanym zestawem materiałów dydaktycznych funkcjonującym zarówno w klasie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,04 zł 32,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Etnolingwistyka T.31 Problemy Języka i Kultury

  om 31 Etnolingwistyki składa się z 6 części: I. Rozprawy i analizy (18 prac); II. Recenzje (7 prac); III. Z życia naukowego (4 prace); IV. Noty o książkach; V. Książki i czasopisma nadesłane; VI. Noty o autorach.
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,88 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Materiały do dziejów pol. językoznawstwa 3 T.1-2

  Materiały do dziejów pol. językoznawstwa 3 T.1-2

  Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona w latach 19251958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są sprawy naukowe, zawodowe i ludzkie. Jest ona dokumentem tym cenniejszym, że obie strony łączyła bliska więź, oparta na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 77,60 zł 80,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Outlet
  -50%
  Przetrwanie i przetwarzanie Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski Krzysztof Fiołek

  Przetrwanie i przetwarzanie Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski Krzysztof Fiołek Outlet

  Książka jest próbą przedstawienia głównych cech programów kultury narodowej powstałych w epoce Młodej Polski. Przetrwanie i przetwarzanie to pojęcia którymi oznaczone zostały dwa wiodące style myślenia o kulturze. Odnoszą się one do imperatywów konserwacji oraz modernizacji życia polskiego w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,00 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -50%
  Kompozycja i genologia Ćwiczenia z poetyki Agnieszka Gajewska

  Kompozycja i genologia Ćwiczenia z poetyki Agnieszka Gajewska Outlet

  Dużą zaletą publikacji jest równowaga pomiędzy tradycyjną genologią i nowszymi formami teoretycznoliterackiego opisu, dokładnie odpowiadająca aktualnym potrzebom studentów i wykładowców tej. Zaletami ćwiczeń są ich jasność, ściśle wyodrębniona problemowość, wyrazista egzemplaryczność i poglądowość...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,00 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -50%
  Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku

  Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku Outlet

  Imiona Boga to w polskiej krytyce literackiej pionierska praca na temat motywów religijnych w anglojęzycznej fantastyce drugiej połowy minionego wieku. Fikcyjne religie, samozwańczy mesjasze, planety, gdzie nie dokonało się Odkupienie, nasze obowiązki misyjne wobec kosmitów, scenariusze końca...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,50 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Czasownik polski - odmiana
  Nowość

  Czasownik polski - odmiana

  Duży wybór zwrotów, zdań oraz pytań i odpowiedzi umożliwiających porozumiewanie się w typowych sytuacjach związanych z podróży, zakwaterowaniem, wypoczynkiem, zakupami, usługami itp. Transkrypcja. Słowniczki. Podstawowe wiadomo?ci o języku islandzkim. Skorowidz.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,88 zł 30,45 zł
  wysyłka w 48 godzin

Bestsellery - książki o językoznawstwie

Nowości - książki o językoznawstwie

Zapowiedzi - książki naukowe i popularnonaukowe