Nauki humanistyczne › Socjologia

 • Outlet
  -45%
  Metodologia badań społecznych

  Metodologia badań społecznych Outlet

  Nowy wybór tekstów z metodologicznych podstaw badań społecznych adresowany jest przede wszystkim do studentów i doktorantów z kierunków studiów o profilu społecznym. Będzie jednak przydatny także szerokiemu kręgowi odbiorców: psychologom, socjologom, pedagogom. Prezentowane w nim artykuły zostały...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,87 zł 40,01 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -57%
  Socjologia

  Socjologia Outlet

  Czy socjologia to nauka? Skąd tyle dowcipów o socjologach? Jak społeczeństwo wpływa na jednostkę? Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Jakie reguły rządzą nowoczesnym światem? Przedmiotem zainteresowania socjologii jesteśmy my sami. Dlatego poznawanie jej meandrów jest doskonałą podróżą w głąb siebie i...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,87 zł 29,90 zł
  w magazynie
 • Badania społeczne w praktyce

  Badania społeczne w praktyce - opis wydawcy:Nowoczesny, uważany za najlepszy na świecie, podręcznik metodologii badań społecznych, obejmujący całość podstawowej wiedzy metodologicznej (filozofia nauki, struktura procesu badawczego, typy obserwacji, analiza danych, techniki badawcze, etyka badań...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Outlet
  -50%
  Wstęp do socjologii

  Wstęp do socjologii Outlet

  Socjologia to zróżnicowana dyscyplina naukowa. Zadaniem książki jest przedstawienie szerokim rzeszom czytelników przeglądu podstawowych zagadnień socjologicznych w przejrzystej formie. Książkę tę można traktować jako uzupełnienie wielu standardowych, szczegółowych podręczników, a także jako...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 19,50 zł 39,00 zł
  w magazynie
 • -36%
  Wstęp do socjologii

  Wstęp do socjologii

  Socjologia to zróżnicowana dyscyplina naukowa. Zadaniem książki jest przedstawienie szerokim rzeszom czytelników przeglądu podstawowych zagadnień socjologicznych w przejrzystej formie. Książkę tę można traktować jako uzupełnienie wielu standardowych, szczegółowych podręczników, a także jako...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,88 zł 39,00 zł
  w magazynie
 • Społeczne aspekty nowych mediów

  Podręcznik jest uznanym na całym świecie, całościowym wprowadzeniem do socjologicznej analizy wpływu nowych mediów na życie społeczne, zarówno w jego wymiarze prywatnym, jak i publicznym. Autor przedstawia technologiczne, ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, kulturowe i psychologiczne aspekty...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom 1

  Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prowadzenie wywiadów

  Poręczny przewodnik zarówno po teoretycznych, jak i praktycznych aspektach wywiadów, czyli jednej z najważniejszych metod badawczych w naukach społecznych. Autor - na podstawie wieloletniej praktyki - pokazuje, jak zaplanować wywiad, przeprowadzić go, a następnie dokonać transkrypcji i właściwej...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Człowiek w organizacji. Zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja

  Człowiek w organizacji. Zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja

  Każdą organizację tworzą ludzie. Relacje występujące między nimi wpływają na sposób, w jaki ona działa, jak jest postrzegana przez innych oraz jaką ma przewagę na rynku. Monografia ta poświęcona jest właśnie funkcjonowaniu człowieka w organizacji, przybliża i omawia szereg jego aspektów...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 43,65 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -50%
  Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje

  Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje Outlet

  Relacje transgraniczne stanowią jeden z istotnych parametrów regionalności jako takiej. W obrębie regionów, które w warunkach polskich w większości są pograniczami, intensyfikują się i nawarstwiają, zwłaszcza w epoce globalizmu i migracji, procesy rozregulowujące homogeniczny porządek w sferze...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,00 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -4%
  Teoria organizacji. Nauka dla praktyki

  Teoria organizacji. Nauka dla praktyki

  Zarządzanie Szukasz opracowania, które w całościowy a zarazem przystępny sposób przybliżyłoby Co zawiłości teorii i praktyki organizacji? Podręcznik przedstawia współczesną wiedzę z zakresu teorii organizacji stanowiącą swoisty kanon zawierający kluczowe podejścia, ujęcia, koncepcje i teorie....
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 52,70 zł 54,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Historia myśli socjologicznej

  Niniejsze wydanie " Historii myśli socjologicznej " nazwałem nowym, nie zaś trzecim, ponieważ dość istotnie różni się ono od pierwszego i drugiego wydania ( 1981 i 1983 ) , które różniły się od siebie wyłącznie zupełnie nieważnymi szczegółami technicznymi; wydanie drugie było w gruncie rzeczy...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -5%
  Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic - dziecko

  Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic - dziecko

  Książka jest pierwszą pełną prezentacją skutecznego programu wdrażanego w wielu krajach z udziałem dzieci i rodziców, którzy napotykają trudności w sferze przywiązania. Osadzony w najnowszej wiedzy na temat przywiązania i wczesnej interwencji. Krąg ufności pomaga opiekunom w rozwijaniu większej...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 76,81 zł 80,85 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2

  Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Struktura teorii socjologicznej

  W swoim podręczniku Jonathan H. Turner analizuje strukturę i stan współczesnej teorii socjologicznej. Omawia wszystkie liczące się teorie socjologiczne, które mają walor albo ogólnych teorii społeczeństwa, albo ogólnych teorii procesów przebiegających na wielu poziomach i dotyczących wielu różnych...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 89,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  Wybrane problemy przemocy w rodzinie

  Wybrane problemy przemocy w rodzinie

  Książka przedstawia życie poszczególnych członków rodziny, którzy są uwikłani w przemoc domową. W publikacji Czytelnicy znajdą informację, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia przemocy w rodzinie, jej diagnozy, zasad udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w sytuacji...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 31,98 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -16%
  Logistyka miasta

  Logistyka miasta

  Książka obejmuje wiedzę z zakresu logistyki Miasta, która nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozrastaniem się miast i intensyfikacją procesów urbanizacji. Autor przedstawił: procesy tworzenia się miast i ich rozwój; istotę, cele i zadania logistyki Miasta, problematykę kształtowania...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,32 zł 59,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kultura i komunikowanie

  "Leach był zawsze młotem na ortodoksję" - tak Adam Kuper w swojej historii antropologii opisuje postać jednego z najbardziej znanych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych, antropologów brytyjskich. Związany z Uniwersytetem w Cambridge, przez wiele lat był przewodniczącym Royal Anthropological...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Outlet
  -50%
  Weber. Życie i dzieło

  Weber. Życie i dzieło Outlet

  Podręcznik zawiera biografię Webera oraz historię jego dzieła. Omawia najważniejsze prace z zakresu historii gospodarczej i społecznej starożytności i średniowiecza, studia dotyczące ustroju społecznego i gospodarczego Niemiec wilhelmińskich, pisma z socjologii religii, aparat pojęciowy i strukturę...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 24,25 zł 48,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Teoria komunikowania masowego

  Najlepszy wykład dotyczący mediów masowych! Uznany na całym świecie podręcznik do komunikowania masowego napisany przez czołowego teoretyka w tej dziedzinie. Składa się z 7 części i imponującej bibliografii. Dwie pierwsze części omawiają narodziny mediów masowych, główne modele komunikowania i...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Świat człowieka - świat kultury

  Systematyczny wykład antropologii, opisujący zagadnienia teoretyczne, metodologiczne oraz praktyczne tej prężnie rozwijającej się dyscypliny. Autorka przedstawia zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się w świecie różnorodności kulturowej, łącząc zdobycze antropologii światowej z polskim...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

  Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Dyskryminacja. Przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania

  Dyskryminacja. Przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania

  Prezentowana książka dotyczy przejawów dyskryminacji, jej przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania. Zakaz dyskryminacji stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, ale mimo mocnych uregulowań w tym zakresie, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i krajowym,...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,56 zł 31,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -16%
  Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

  Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

  Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obecnie do najważniejszych polityk publicznych. Działania te wpływają na sytuację poszczególnych osób, przedsiębiorstw, ale także na społeczeństwo i całą gospodarkę. Autorzy przedstawili m.in.: typy polityk publicznych rynku pracy; przyczyny...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,12 zł 54,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -3%
  Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne

  Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne

  Rozważania prowadzone przez reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, zgromadzone w tej książce, związane są z jakością życia, zaś kanwą spajającą te rozważania jest miasto w ogromnym bogactwie toczących się w nim procesów i zjawisk. Autorzy nie pisząc z myślą wyłącznie o specjalistach, wychodzą...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 57,23 zł 59,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Outlet
  -45%
  Ewolucyjna teoria interakcji społecznych

  Ewolucyjna teoria interakcji społecznych Outlet

  Książka prezentuje podstawowe modele i zasady teorii ewolucji, w perspektywie których przynajmniej pewna część problemów teoretycznych socjologii może znaleźć rozstrzygnięcie.
  Ocena: 0/5
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 16,45 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -50%
  Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych

  Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych

  Prezentowana publikacja stanowi zbiór prac autorów z różnych środowisk akademickich. Książka ma charakter publikacji teoretyczno-empirycznej i dotyczy wybranych problemów społecznych. W prezentowanej publikacji zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 17,40 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -35%
  Socjologia dla bystrzaków

  Socjologia dla bystrzaków

  Rozpoznawaj podstawowe sposoby funkcjonowania społeczności Korzystaj z socjologicznych metod badawczych Identyfikuj społeczny charakter przestępczości i dewiacji Socjologia jest nauką o interakcjach społecznych. Bez względu na to, czy właśnie rozpoczynasz zajęcia z socjologii, czy też chcesz...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,94 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin

Wyszukiwarka podręczników

Szkoła:
Klasa:
Przedmiot:
Szukaj Podręczniki - strona główna

Plecaki

Piórniki

Artykuły szkolne