Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie - liceum i technikum - klasa 2 po podstawówce

Kategoria "Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie - liceum i technikum - klasa 2 po podstawówce" obejmuje materiały dydaktyczne z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Uczeń drugiej klasy liceum czy technikum ma już za sobą kilka lat nauki z wiedzy o społeczeństwie - przedmiot ten zaczyna być wykładany jeszcze w szkole podstawowej, bo jest niezwykle wręcz ważny. Każdy z nas funkcjonuje w społeczeństwie działającym w oparciu o normy prawne i zwyczajowe.

Będąc obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, żyjemy w państwie o ustroju demokratycznym, którego głową jest prezydent, a władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament. Władze obierane są w powszechnych, tajnych i równych wyborach, a reprezentanci narodu wywodzą się z wielu partii politycznych. To tak zwany pluralizm: przeciwieństwo ustroju jednopartyjnego (jak np. w krajach komunistycznych) czy też takiego, w którym prym wiodą dwie największe partie (jak np. w przypadku USA, gdzie mamy demokratów i republikanów).

Wiedza o tym, jak działają państwa i społeczeństwa, powinna być czymś powszechnym - choć to, co być powinno, nie zawsze pokrywa się z tym, co rzeczywiście jest. Jednak należy pamiętać, że wiedza o społeczeństwie, zwłaszcza ta wykładana w liceum lub technikum, to podstawa stworzenia tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego: społeczeństwa ludzi świadomych i zaangażowanych w sprawy publiczne.

Poniżej znajdziecie zbiór podręczników przeznaczonych dla uczniów II klasy szkoły ponadpodstawowej. To publikacje opracowane przez cenionych specjalistów i wydane przez największe polskie oficyny zajmujące się podręcznikami. Zawierają one treści zgodne z obowiązującą aktualnie podstawą programową, opracowane w myśl zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej. W sposób rzetelny i budzący żywe zainteresowanie przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego z WOS-u na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyszukiwarka podręczników

Szkoła:
Klasa:
Przedmiot:
Szukaj Podręczniki - strona główna

Plecaki

więcej

Piórniki

więcej

Artykuły szkolne

więcej