Podręczniki do 7 klasy szkoły podstawowej - języki obce

W kategorii Podręczniki do nauki języków obcych dla 7 klasy szkoły podstawowej dostępne najnowsze książki i ćwiczenia zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Książki do nauki języków: francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego wprowadzą uczniów siódmej klasy w środowisko interkulturowe. Podręczniki w przystępny dla młodzieży sposób uczą języka obcego, zarówno mówionego, jak i pisanego. Do niektórych książek, w zależności od serii i wydawnictwa, dołączone są płyty CD, które wspierają ucznia w doskonaleniu rozumienia ze słuchu. Ćwiczenia, nawiązujące do zakresu wiedzy zawartej w podręcznikach z tej samej serii, pozwolą uczniom wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć. Część podręczników do nauki języków jest wieloletnia, co oznacza, że jedna książka będzie służyła uczniowi przez cały okres nauki.

 

Dostępna w dziale Podręczniki do nauki języków obcych dla 7 klasy szkoły podstawowej seria książek, oprócz przekazania podstaw gramatyki, ortografii i odpowiedniej wymowy, ma za zadanie przygotować uczniów do nowej matury (w niektórych publikacjach zostały na to poświęcone oddzielne rozdziały szlifujące wypowiedź ustną, wypowiedź pisemną, rozumienie ze słuchu i rozumienie czytanego tekstu). Oprócz nauki języka, uczeń będzie miał także okazję do poznania historii kultury innego kraju, zapoznania się z jego tradycją i obyczajami tamtejszych mieszkańców.