Nowości wydawnicze w kategorii Prawo finansowe

Sprawdź TanioKsiążkowe nowości. Warto zwrócić uwagę na nowe produkty z kategorii Prawo finansowe. Nowości Maj 2021.
 • Outlet
  -19%
  Należyta staranność zawodowa członka zarządu...

  Należyta staranność zawodowa członka zarządu... Outlet

  Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji. Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 104,50 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Klasyfikacja Budżetowa 2021

  Klasyfikacja Budżetowa 2021 Outlet

  W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów publicznych powinny na bieżąco uwzględniać te...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 104,50 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Opłata skarbowa. Komentarz
  Nowość

  Opłata skarbowa. Komentarz

  Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie istotne nowelizacje dotyczące ustawy i załącznika do niej. Wyjaśnia szczególnie problematyczne zagadnienia na gruncie przepisów i orzecznictwa, takie jak: zwolnienia i wyłączenia od opłaty, właściwość organów podatkowych w sprawach opłaty...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 152,15 zł 179,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

  Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte rozwiązania zmierzają do ograniczenia zatorów płatniczych, czyli opóźnień...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -19%
  Doradztwo finansowe w Polsce

  Doradztwo finansowe w Polsce Outlet

  Książka Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju tak kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finansowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe.Podjęta próba pionierskiego opracowania na ten temat ma swoje źródło w rosnącej roli...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 47,79 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć
  Nowość

  Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

   Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzji i przejęć. Odpowiednie przeprowadzenie badania może przesądzić o powodzeniu transakcji. W książce zdeniowano pojęcia funkcjonujące dotychczas jedynie w praktyce oraz przedstawiono problemy, z którymi spotykają się prawnicy, ekonomiści i...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 109,65 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Ustawa o usługach płatniczych Komentarz
  Nowość

  Ustawa o usługach płatniczych Komentarz

   Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą warunków świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 296,65 zł 349,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -19%
  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 11 innych aktów prawnych. Edycja handlowa wyd. 34

  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 11 innych aktów prawnych. Edycja handlowa wyd. 34 Outlet

  Stan prawny: 15 maja 2020 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks spółek handlowych1.3.2020 r. - Ustawa z 13.2.2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)31.3.2020 r. - Ustawa z 31.3.2020 o zmianie ustawy o szczególnych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 55,89 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Przekształcanie spółek: kapitałowych, osobowych, cywilnych

  Praktyczny poradnik przedstawia wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kapitałowych i cywilnych. Uwzględniając specyfikę poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.: -rodzaje przekształceń, -ogólne zasady przekształcenia, -ograniczenia podmiotowe i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 199,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Szczegółowa klasyfikacja

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 262,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -45%
  Prawo rynku kapitałowego

  Prawo rynku kapitałowego Outlet

  Stan prawny: 10 kwietnia 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 16,45 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Sprawozdanie finansowe za 2020 r. instrukcja sporządzania

  W sprawozdaniu za 2020 r. należy uwzględnić wpływ epidemii na sytuację jednostki. Jednostki samorządu terytorialnego mogą m.in. podać informacje o kosztach i wydatkach poniesionych na walkę z COVID-19. Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje dotyczące sprawozdania finansowego w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Powszechna dematerializacja akcji
  Nowość

  Powszechna dematerializacja akcji

   W książce przedstawiono problematykę dematerializacji akcji oraz wpływu odejścia od koncepcji akcji w formie dokumentowej, a zatem niezwykle ważnej zmiany przepisów, obowiązującej od 1 marca 2021 r., istotnej z punktu widzenia spółki akcyjnej. Skomentowano zasady funkcjonowania spółki akcyjnej...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 122,55 zł 129,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -19%
  Prawo rynku kapitałowego wyd. 15

  Prawo rynku kapitałowego wyd. 15 Outlet

  Książka zawiera:Tekst ustawy Ustawa o obrocie instrumentami finansowymiTekst ustawy Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentó w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó łkach publicznychTekst ustawy Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowymIndeks...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,27 zł 34,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Prawo nowych technologii
  Nowość

  Prawo nowych technologii

  Prawo nowych technologii jest nową, dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa, która nie tylko tworzy nieznaną dotąd terminologię i reguły prawne, lecz również wpływa bezpośrednio na sposób kształtowania regulacji prawnych we wszystkich obszarach prawa prywatnego i publicznego.  W książce w sposób...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 126,65 zł 149,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z..
  Nowość

  Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z..

  Pandemia i zamknięcie polskiej gospodarki sprawiło, że wielu przedsiębiorców z dnia na dzień straciło źródło przychodów, co w dalszej perspektywie wiąże się z ryzykiem zawieszenia lub likwidacji działalności, a także zwolnieniami pracowników. Czasowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, mającym...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 135,15 zł 159,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Nabycie akcji zdematerializowanych od..
  Nowość

  Nabycie akcji zdematerializowanych od..

   Publikacja omawia sporny w literaturze prawniczej problem, czy możliwe jest nabycie w dobrej wierze akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego. W zwią­zku z wprowadzaną obligatoryjną dematerializacją akcji rosnąć będzie skala przypadków, w których tytuł prawny zbywcy jest wątpliwy. Ustawodawca...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 109,65 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Klasyfikacja budżetowa 2020

  Klasyfikacja budżetowa 2020 Outlet

  "Klasyfikacja budżetowa 2020" zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami - z uwzględnieniem dwóch najnowszych nowelizacji dokonanych w 2019 roku, z mocą...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 80,85 zł 147,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Outlet
  -45%
  Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont

  Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont Outlet

  Misją publikacji jest pomoc dla głównych księgowych jednostek budżetowych w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości na 2020 rok, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 80,85 zł 147,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli
  Nowość

  Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli

  W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu metod i sposobów skutecznej windykacji należności. Autorka przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania i minimalizowania ryzyka powstawania nieuregulowanych należności oraz wskazuje skuteczne narzędzia egzekwowania zobowiązań...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 94,05 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny

Zapowiedzi

więcej

Bestsellery

więcej